Softveri - programi za slepe osobe

Fusion softver za čitanje i uveličavanje sadržaja ekrana

FusionFusion je savršeni alat za pristupačnost u školama, agencijama, centrima za obuku, na poslu i svuda gde se uslužuju ili rade osobe s oštećenjem vida. Fusion pruža najbolje i za slabovide i za slepe osobe - ZoomText®, sa uvećanjem sadržaja ekrana i vizuelnim poboljšanjima za lakše gledanje ekrana, zajedno sa snagom i brzinom JAWS® za čitanje sadržaja ekrana. Jedan program za instalaciju i jedna licenca omogućavaju pristup ZoomText-u i JAWS-u pojedinačno ili zajedno kada se izvode kao kombinovano rešenje - Fusion.

Opširnije: Fusion softver za čitanje i uveličavanje sadržaja ekrana

Screen reader JAWS, čitač ekrana za slepe

Slepi mladic radi na notebooku uz pomoć JAWS-aSoftver za slepe - čitač ekrana (screen reader) JAWS® for Windows je najpopularniji i najkorišćeniji čitača ekrana (screen readera) na svetu. Distribuira se širom sveta i sadrži sintetizatore sa govornicima za 30 jezika (uključujući hrvatski).
JAWS je program za čitanje ekrana koji daje slepim, slabovidim i drugim osobama sa invaliditetom mogućnost pristupa informacijama na ekranima svojih računara korišćenjem sintetizatora govora ili brajevog reda na izlazu. JAWS znači Pristup poslu uz pomoć govora (Job Access With Speech).

Opširnije: Screen reader JAWS, čitač ekrana za slepe

FineReader, program-softver za prepoznavanje teksta

FineReaderFineReader je visoko inteligentan OCR softver (optičko prepoznavanje znakova - Optical Character Recognition - OCR) za pretvaranje skeniranih papirnih dokumenata, PDFova i digitalnih fotografija u izmenljive i pretražive elektronske fajlove. ABBYY FineReader pruža vam moć “otključavanja” podataka u dokumentima i slikama i njihovog transformisanja u upravljive i pristupačne informacije.

Opširnije: FineReader, program-softver za prepoznavanje teksta

OpenBook softver-program za skeniranje i čitanje za slepe

Mladić ispred monitora koji je podeljen u dva dela, gornji deo je kontrasniPretvaranje štampanog - grafički baziranog teksta u tekst pristupačan osobama sa oštećenjem vida

OpenBook™ pretvara štampani dokument ili grafički baziran tekst u elektronski format teksta, čineči ga tako pristupačnim osobama sa oštećenjem vida, slepima i slabovidima, koristeći tehnologiju optičkog prepoznavanja teksta (optical character recognition - OCR) i kvalitetni  sintetizovani govor.

Lako možete menjati Nuance OmniPage® i ABBYY FineReader® (OCR) prepoznavače teksta prema Vašim potrebama, sklonostima, navikama. Takođe možete birati između dva sintetizatora govora (text-to-speech software synthesizers): RealSpeak™ Solo (prirodni glas) ili Eloquence (sintetizovani govor vrlo pogodan za brzo uređivanje dokumenata).

Opširnije: OpenBook softver-program za skeniranje i čitanje za slepe

Duxbury Braille Translator-DBT, prevodilac na Brajevo pismo

Ekranski snimak DBT - a

Većina ljudi razume osnovno o Brajevom pismu: da je to medij za čitanje kod slepih ljudi kod koga se koriste "ćelije" sačinjene od uzdignutih tačaka u različitim šarama umesto znakova koji se koriste kod štampe na crnom tisku. Ali mnogi ljudi ne shvataju da ćelije koje se koriste za formiranje znakova nisu obično jedna tačka za jedan znak. Formatiranje stranica na Brajevom pismu takođe uključuje i pitanja vezana za štampanje. DBT pruža olakšice vezane za prevođenje i formatiranje koje olakšavaju proces automatizacije koverzije štampe na crnom tisku u štampu na Brajevom pismu (i obratno), i takođe nudi olakšice word-processing za direktan rad na Brajevom pismu kao i na crnom tisku. Koriste se "fontovi" za prikaz na Brajevom pismu.

Opširnije: Duxbury Braille Translator-DBT, prevodilac na Brajevo pismo

Euler, prevodilac na Brajevo pismo

Thanks to this professional device blind people can work more efficiently. Euler supports teachers, parents of blind children and blind students in preparing documents required for educational purposes. Euler 2.0 translates documents from multiple formats into Braille, and can be used for converting all types of text documents including documents with mathematical symbols.

Opširnije: Euler, prevodilac na Brajevo pismo