3D štampači

3 štampa🌍

3D štampa je veoma bitna alatka sadašnjosti i budućnosti.

Za razlike od klasične proizvodnje, 3D štampa:

- Troši mnogo manje energije.

- Koristi ekološke materijale u proizvodnji.

- Nerijetko koristi materijale koji se mogu reciklirati.

- Zahtijeva mnogo manje materijala nego što treba klasičnoj proizvodnji - za isti proizvod.

3Dsoba Buddy B i Buddy S

3Dsoba Buddy B

3Dsoba BuddyŠtampač smo nazvali "Buddy" (prijatelj) jer upravo to 3D štampa jeste u društvu - za vrijeme pandemije smo predano pravili vizire kako bi smo pomogli našim medicinarim, a uz to 3D štampa proizvodi mnogo manje otpada nego bilo koja druga proizvodna tehnologija. A pored medicine, 3D štampa je odličan izbor za obrazovanje i za okolinu (ne zagađuje okolinu kao tradicionalna proizvodnja). Primjena 3D printera već godinama olakšava živote u gorepomenutim sferama. I naravno "Buddy" je odličan i povoljan izbor za sve one koji žele da vode svoj biznis.

Opširnije: 3Dsoba Buddy B i Buddy S