Preuzmi / vidi priručnik: Asistivna tehnologija u školi

Mirjana Lazor, Mirjana Isakov i Nevena Ivković

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U ŠKOLI

Novi Sad 2012.

Edicija
Praktikum

Izdavač: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika
Novi Sad, Braće Ribnikar 32
www.smp.edu.rs

Za izdavača
Slavica Marković

Lektor
Svetlana Kekić

Prelom i štampa
Grafički studio ŠOSO “Milan Petrović”

Tiraž
500

Publikacija je objavljena uz finansijsku podršku
Uprave za Digitalnu agendu Republike Srbije
i Fonda za otvoreno društvo

UVODNA BELEŠKA

Priručnik “Asistivna tehnologija u školi” nastao je kao doprinos uspostavljanju inkluzivne kulture, politike I prakse u našem društvu, u okviru projekta “Korišćenje asistivne tehnologije u radu s decom sa smetnjama u razvoju”1. Cilj projekta bio je doprinos razvoju inkluzivnog društva, promovisanjem primene asistivne tehnologije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Priručnik je namenjen nastavnicima, učiteljima, defektolozima I predstavnicima udruženja građana koji žele da se detaljnije upoznaju sa elementima asistivne tehnologije i načinima za njenu primenu.

Tokom osmišljavanja i pisanja priručnika rukovodili smo se činjenicom da je asistivna tehnologija u Srbiji još uvek malo poznata i da se nedovoljno koristi u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, mada su rezultati koji se postižu njenom primenom izuzetni.

  Priručnik  

Priručnik je namenjen početnicima u ovoj oblasti. On pruža osnovne informacije u vezi sa pojmom asistivne tehnologije, načinima za njeno adekvatno korišćenje, osnovnim podelama, kao i o sredstvima i uređajima koji spadaju u domen asistivne tehnologije. Radi bolje preglednosti, priručnik je podeljen je u nekoliko celina. Na taj način čitalac će, uz uvodna poglavlja, odmah moći da dobije nformacije u vezi sa vrstom asistivne tehnologije za koju je zainteresovan. Pored toga, poslednje poglavlje u priručniku nudi niz korisnih adresa internet sajtova koji se bave sličnim temama, a koji su namenjeni onima koji žele da nastave svoju obuku o ovoj oblasti.

Nadamo se da će ovaj priručnik ispuniti prazninu koja u srpskoj stručnoj literature postoji u ovoj oblasti.

*1. Projekat je realizovan u period od juna do decembra 2012, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, informisanja I informacionog društva (Uprave za digitalnu agendu) i Fonda za otvoreno društvo.

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.