Uputstva-Didaktička sredstva

SHOWME AAC - Učenje i uvežbavanje izraza

Image 001

Autorska prava, Odredbe za licenciranje LifeTool softvera i programa,       Uputstva za upotrebu,     Meni s opcijama,         Opšta podešavanja, Specijalna podešavanja,        Kontrola,    Obrazovni i psihološki aspekti,         Obrazovni aspekti,         Didaktički činioci,     Instaliranje,     Sistemski zahtevi,     Projekat

Preuzmite verziju za štampanje (.pdf): SHOWME AAC - Učenje i uvežbavanje izraza

 

Opširnije: SHOWME AAC - Učenje i uvežbavanje izraza