Partneri Gloria Ferrari doo iz Srbije i regiona

Kockica eco toys

KockicaZanatska radionica ‚‚Kockica eco toys‚‚ proizvodi drvene igračke od 1989 godine. U raznovrsnom asortimanu možete naći klasične igračke, drvene Braille materijale za slepe i slabovide, Montessori materijale, senzorne -interaktivne table, materijale za procenu sposobnosti dece i još mnogo toga.

Opširnije: Kockica eco toys

Fining d.o.o.

Fining d.o.o.

Kompanija Fining d.o.o. obezbeđuje visoko kvalitetan sistem prodaje, održavanja i servisa računarske opremena na teritoriji Crne Gore.

Poslovanje se zasniva na uvažavanju klijentovih potreba uz individualan pristup, korektan odnos i maksimalno zalaganje prilikom pružanja usluga.

Opširnije: Fining d.o.o.

...Iz Kruga

logo Iz Kruga    ...Iz Kruga, organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom Srbije osnovana 10.marta 1997. kao ženska, nevladina i nestranačka organizacija koja pruža podršku osobama sa invaliditetom, posebno ženama kada imaju ili su imale iskustva nasilja i diskriminacije ili im je neko pravo ugroženo odnosno uskraćeno. Ravnopravni položaj žena sa invaliditetom u društvu i eliminacija svih oblika nasilja nad njima je vizija ...Iz Kruga. Parolom "Sve je u tvojim rukama" osnažuju žene sa invaliditetom da preuzmu kontrolu nad svojim životom.

Beli štap

logo Belog štapaUdruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap", je osnovano 16.06.2003. godine sa sedištem u Beogradu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, sa ciljem da pomogne slepim i slabovidim osobama u ostvarivanju njihovih prava, obezbedi im psihosocijalnu pomoć i podršku, ali i upozna širu društvenu zajednicu  sa životom i mogućnostima slepih i slabovidih osoba. Jedan od najvažnijih ciljeva Udruženja, jeste integracija slepih i slabovidih osoba u sve društvene tokove i svakodnevne aktivnosti.