Upravljanje bez korišćenja ruku

PCEye Plus

PCEye Plus, upravljanje pomoću oka

Kombinuje tehnologije praćenja oka, prepoznavanja govora, tastere i infracrveni upravljač za upravljanje vašim stonim računarom.

PCEye Plus vam nudi rešenje da pojedinačno kreirate najefikasniji način interakcije sa računarom. Pretražujte Internet, povežite se sa prijateljima preko interneta, igrajte igrice, komunicirajte preko Skype-a, upravljajte životnim okruženjem uključujući svetla ili TV, pa čak izrađujte tabele, i dokumente koristeći samo svoje oči.

PCEye Plus može u potpunosti zameniti tradicionalnu tastaturu i miša korišćenjem paket za pristup (Access package) koji sadrži naš program Windows Control za potpuni pristup računaru. Ako tek počinjete da koristite upravljanje računarom pomoću očiju, onda je paket Track & Learn (prati i uči) savršeno rešenje. Izaberite opcije u nastavku za više informacija.

Obe opcije PCEye Plus sadrže port (priključak) za tastere i EyeR - infracrveni upravljač, i program - softver Virtual Remote, potreban za upravljanje pomoću EyeR.

Opširnije: PCEye Plus

Itongue - miš / tastatura za usta

The Itongue® device fits inside the mouth, like a brace, and is controlled by the user’s tongue, meaning it can be used by people with a high level of spinal cord injury who are unable to operate conventional controllers, because the tongue is controlled  directly by the brain, not through the spinal cord.

Opširnije: Itongue - miš / tastatura za usta

Emulator miša - upravljanje ustima - IntegraMouse Plus

IntegraMouse Plus je simulator za racunarski miš koji omogućava korisniku upravljanje svim raspoloživim funkcijama pokretom usana, uvlačenjem vazduha i duvanjem u usnik.

Your new gateway to the world!

 

Games, communication, Internet, work. Today’s life cannot possibly be imagined without having the computer. With LifeTool’s IntegraMouse Plus, you can operate the computer solely by mouth. The slightest movement of your lips will control the mouthpiece and thus move the mouse pointer dynamically across the screen. By mere sipping and puffing through the mouthpiece, you can trigger left and right mouse clicks, double clicks as well as drag and drop actions as with any standard mouse.

Opširnije: Emulator miša - upravljanje ustima - IntegraMouse Plus

Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)

TrackerPro 2Upravljanje kursorom miša pokretima glave: Tracker Pro 2 - Head Pointing Device - nema miša, nema tastature, nema problema ...

Tracker Pro je računarski ulazni uređaj koji zamenjuje miša za osobe koje imaju ograničene pokrete ruku. Jednostavno se priključi i radi kao miš; ne zahteva posebnu instalaciju ni upravljačke programe - drajvere. Sve što se može uraditi pomoću računarskog miša, može se i pomoću Tracker Pro 2 (uključujući i jednu od mnogobrojnih vrsta klik-ova).

Opširnije: Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)