Klasifikacija pomagala / priručnici / katalozi

Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju:
A. rad na računaru,
B. štampanje tekstova na Brajevom pismu i štampanje taktilne grafike,
C. čitanje štampanih tekstova ("crni tisak"),
D. snimanje i "čitanje" (slušanje) zvučnih knjiga,
E. komunikaciju, orjentaciju i navigaciju,
F. olakšavaju snalaženje u svakodnevnom životu,
G. školovanje - obrazovanje

Opširnije: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

Pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom - motoričkim poremećajima

Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI)- osobe sa otežanim motornim funkcijama: osobe sa cerebralnom paralizom (Paralysis cerebralis infantium (lat.)), dečijom paralizom (polimijelitis, polio - lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta)), mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom (MS, lat. Sclerosis multiplex)

A. Specijalne tastature
B. Specijalni miševi i zamene za miša (džojstici-joystick, trekbol-trackball)
C. Simulatori miševa
D. Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku
E. Monitori osetljivi na dodir-Touchscreen

Opširnije: Pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom - motoričkim poremećajima

Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

Pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom - motoričkim poremećajima

Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI)- osobe sa otežanim motornim funkcijama: osobe sa cerebralnom paralizom (Paralysis cerebralis infantium (lat.)), dečijom paralizom (polimijelitis, polio - lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta)), mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom (MS, lat. Sclerosis multiplex)

Opširnije: Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

Priručnik "Asistivna tehnologija u školi"

Preuzmi / vidi priručnik: Asistivna tehnologija u školi

Priručnik “Asistivna tehnologija u školi” nastao je kao doprinos uspostavljanju inkluzivne kulture, politike i prakse u našem društvu, u okviru projekta “Korišćenje asistivne tehnologije u radu s decom sa smetnjama u razvoju”. Cilj projekta bio je doprinos razvoju inkluzivnog društva, promovisanjem primene asistivne tehnologije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Opširnije: Priručnik "Asistivna tehnologija u školi"

Tehnologija Brajeve muzike: Otvaranje sveta muzičke notacije za čitaoce brajvevog pisma

Abstract: During a summer program offered by TSBVI in 2006, students learned how to use computers, software and MIDI keyboards to compose music, input it into a computer, and read and edit it with screen reading software.

Keywords: programming, braille music, braille technology, blind musicians.

Opširnije: Tehnologija Brajeve muzike: Otvaranje sveta muzičke notacije za čitaoce brajvevog pisma