Didaktička sredstva za slepe i slabovide

3D modeli

GlobusGlobus, društvena igra "Čoveče ne ljuti se", kocka za yamb, monopol, Čoveče ne ljuti se, rubikova Rubikova kockakocka...

Različite društvene igre i didaktički materijal sa reljefnim površinama, prilagođen potrebama slepih osoba.

Opširnije: 3D modeli

Edukativne i društvene igre za slepe

Taktilni valjciIgre za decu oštećenog vida moraju biti zabavne, a takođe i iskustvo učenja. Različite igre i aktivnosti mogu uticati na učenje Čoveče ne Ljuti Serazličitih životnih veština. Neke igre takođe omogućavaju učenje boja, brojeva, tekstura, oblika i koncepta koji mogu biti istovremeno i zabavni i obrazovni.

 

Opširnije: Edukativne i društvene igre za slepe

Tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova

Specijalni materijal koji je namenjen pripremi dece za učenje Brajevog pisma.

Imenovanjem tačaka na šestotački počinje priprema za čitanje i pisanje na Brajevoj mašini. Imenovanje se odvija uz pomoć didaktičkih sredstava koja sadrže od jedne šestotačke do više šestotački raspoređenih u više redova. Brajeve drvene šestotačke sadrže i magacinski prostor unutar same kutije koji služi za odlaganje drvenih ili metalnih eksera.

 

 

 

 

Opširnije: Tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Graničnici za pisanje A4 i A5

  Writing frameA4 i A5 writing frame, black


A4 and A5 frames has 15 lines to the page. Supplied with a Berol washable handwriting pen which can be kept in the clip at the top of the frame. Non-slip pads on the back of the frame prevent slippage and increase control when writing.

Opširnije: Graničnici za pisanje A4 i A5

Braille Scrabble

Braille ScrabbleBestselling word game Scrabble is available for English language braille readers!

Each of the letter tiles has a braille label, as well as clear print labelling. The playing board has tactile dots on the premium letter squares and tactile dashes on the premium word squares. There are pegs at the corners of each square to help locate the tiles into position and on some squares there are labels with tactile dots and bars, marking the premium letter and word squares.

Opširnije: Braille Scrabble

Drvene geometrijske figure

Drvene geometrijske figureAll-wood, compact, educational and affordable.
Sturdy, fabric zippered storage bag measures 5" long, 3-1/2" wide, and 1" thick.
6 wooden 3D shapes: cubes, cylinders, cones and triangular prisms.
4 sizes of each shape, from 1" to 1/2" tall.

Opširnije: Drvene geometrijske figure

Pribor za pisanje za slepe učenike

Brajeva tabla za pisanje brajevog pisma Slepi učenici (učenici oštećenog vida) za ručno pisanje na Brajevom pismu (Brajevoj azbuci) koriste Brajevu pisaću tablu i šilo. Papir mora biti dovoljno čvrst kako bi reljefne (taktilne) tačke bile otporne na prevlačenje prstima pri čitanju.
Na tabli se piše s desna u levo, a čita s leva u desno. Numeracija tačaka pri pisanju na tabli se vrši u obrnutom rasporedu pa se tačke levog reda imenuju kao 4., 5., 6., a tačke desnog reda kao 1., 2., 3.
Šilo za ručno pisanje brajevim pismom

Opširnije: Pribor za pisanje za slepe učenike

Potkategorije