Uputstva-Asistivne tehnologije za slepe

Korisničko uputstvo za Focus 14 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 • Mogućnosti
 • Važno obaveštenje
 • Šta je u kutiji?
 • Spoljašnji izgled
 • Kontrole
 • POWER dugme (dugme za uključivanje).
 • Unutrašnja baterija
 • Povezivanje Focus-a
 • Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.
 • Konfigurisanje USB priključka.
 • Konfiguracija Bluetooth veze
 • Prebacivanje između USB i Bluetooth veze.
 • BrailleIn (Brajev kratkopis)
 • Režim učenja Brajevog pisma
 • Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)
 • Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.
 • Meni Brajevog reda.
 • Pregled komandi sa Focus-ove tastature.
 • Modifikatorski tasteri
 • Funkcijski tasteri
 • Specijalni tasteri
 • Komande za navigaciju
 • Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
 • Komande za izbor teksta
 • Komande
 • Komande na Brajevom pismu
 • Windows komande
 • Komande za obeležavanje
 • JAWS komande
 • Funkcije pokazivača (kursora)
 • Korisne funkcije
 • Zaštita životne sredine
 • Dijagnostički režim
 • Rešavanje problema (Troubleshooting)

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 14 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije, 2018

 • Uvod
 • Važno obaveštenje
 • Šta je u kutiji?
 • Spoljašnji izgled
 • Unutrašnja baterija
 • Povezivanje Focus-a
 • Instalacija upravljačkih programa za Fokus Blue
 • Konfigurisanje USB priključka.
 • Konfiguracija Bluetooth veze
 • Uparivanje sa mobilnim uređajima
 • Prebacivanje aktivne veze
 • Korišćenje Fokus Blue sa JAWS-om
 • Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.
 • Konfiguracioni meni brajevog reda.
 • Dijagnostički režim
 • Rešavanje problema (Troubleshooting)
 • Zaštita životne sredine
 • Servisiranje i podrška
 • Garancija i registracija
 

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije, 2018

Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011

Karakteristike. Važno obaveštenje Šta je u kutiji? Spoljašnji izgled Kontrole POWER dugme. Unutrašnja baterija Torbica za nošenje. Povezivanje Focus-a Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu. Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 11 ili noviju verziju. Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 10 ili stariju verziju. Konfiguracija Bluetooth veze BrailleIn (Brajev kratkopis) Konfigurisanje Focus Display (Brajevog reda) u režimu Učenja Brajevog pisma Pregled komandi sa Focus-ove tastature. Modifikatorski tasteri Specijalni tasteri Komande za navigaciju Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u Komande za izbor teksta Komande na Brajevom pismu Windows komande Komande za obeležavanje JAWS komande Funkcije pokazivača (kursora) Korisne funkcije Zaštita životne sredine Dijagnostički režim

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011

Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

Karakteristike.
Važno obaveštenje.
Šta je u kutiji?
Spoljašnji izgled
Kontrole.
POWER dugme.
Unutrašnja baterija.
Povezivanje Focus-a.
Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.
Konfigurisanje USB priključka.
Konfiguracija Bluetooth veze
Prebacivanje između USB i Bluetooth veze.
BrailleIn (Brajev kratkopis)
Režim učenja Brajevog pisma.
Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)
Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.
Meni Brajevog reda.
Pregled komandi sa Focus-ove tastature.
Modifikatorski tasteri
Funkcijski tasteri.
Specijalni tasteri
Komande za navigaciju
Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
Komande za izbor teksta
Komande na Brajevom pismu
Windows komande
Komande za obeležavanje
JAWS komande
Funkcije pokazivača (kursora)
Korisne funkcije
Zaštita životne sredine
Dijagnostički režim
Rešavanje problema (Troubleshooting).

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440

Sadržaj

 1. Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni
 2. Osnovno o PAC Mate Omni-u
 3. Hardverski deo PAC Mate Omni-a
 4. Podešavanje PAC Mate Omni-a
 5. Povezivanje PAC Mate Omni-a
 6. Korišćenje PAC Mate Omni programa
 7. Kontaktiranje Freedom Scientific-a

Dodaci

 1. Komande PAC Mate Omni-a
 2. Posebne okolnosti
 3. Nepodržavani elementi
 4. Reference - slova u Brajevom pismu
 5. Reference - brojevi u Brajevom pismu
 6. Reference - Brajevo pismo - grade 2 (kratkopis)
 7. Reference - Brajevo računarsko pismo
 8. PAC Mate Omni sa Braievim redom (displejem)

Opširnije: Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-2.Osnovno o PAC Mate Omni-u

1. Prilagođavanje podešavanja govora
2. Razumevanje složenih (Layered) komandi
3. Rad sa tekstom (Pisanje Brajevim kratkopisom, Čitanje, Uređivanje, Formatiranje, Štampanje na Brajevom pismu, Štampanje)

4. Umnožavanje fajlova na i sa PAC Mate Omni
5. Dodavanje programa
6. Uklanjanje programa
7. Jednoručni Brajev unos (Brajeva tastatura)

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-2.Osnovno o PAC Mate Omni-u

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-A: Komande PAC Mate Omni-a

Funkcijski tasteri : Osnovne komande : Hаrdverski tаsteri : Komande za navigaciju kroz okvir za dijalog : Prečice za informacije : Komande za podešavanja : Prečice za čitanje i navigaciju kroz tekst : Neprekidni govor - Komande : Obeležavanje, umnožavanje i lepljenje : Napredne prečice : Onlajn pomoć : Pretraživač fajlova (File Explorer) - komande : Kontakti : Kalendar : Zadaci : Poruke : Beleške - komande : Mobilni Internet pretraživač (Internet Explorer Mobile) - komande : FSEdit komande : FSCalc komande : Mobilni Word - komande : Mobilni Excel - komande : Štoperica - komande : Windows Media Player - komande : Windows Live Messenger - komande : Simulacija za D-pad - komande : AudiblePlayer - komande

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-A: Komande PAC Mate Omni-a

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.15.fsedit

Stvaranje novog dokumenta.
Čuvanje dokumenta
Vraćanje prethodno sačuvanog.
Otvaranje dokumenta
Otvaranje drugog dokumenta
Prebacivanje između dva otvorena FSEdit fajlova (datoteka).
Kontinuirani Brajev mod
Povezivanje na embosser (Brajev štampač)
Štampanje dokumenta na Brajevom pismu
Štampanje dokumenta
Računarsko Brajevo pismo i Grade 2 (kratkopis) Brajevo pismo
Označavanje naglašenog teksta
Odabir i označavanje (markiranje) teksta.
Iseci (Cut) tekst.
Kopiranje (Copy) tekst
Nalepi (Paste) tekst
Obriši tekst
Nađi
Zameni
Formatiranje (oblikovanje) dokumenta
Unošenje teksta.
Provera načina pisanja.
Uređivanje Korisničkog rečnika (User Dictionary).
Prebrojavanje reči.
Položaj pokazivača.
Pomeranje položaja pokazivača

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.15.fsedit