Invalidnosti

Multipla skleroza

Multipla skleroza nastaje kao posledica pojave ognjišta zapaljenja, demijlinizacije i propadanja aksona (duži nastavci nervne ćelije kojima se ostvaruje transport signala do drugih nervnih ćelija i mišića) unutar mozga i kičmene moždine. Ove promene dovode do poremećaja provodljivosti impulsa duž nervnih vlakana što uslovljavaju pojavu različitih neuroloških simptoma i znakova. Propadanje aksona uslovljava nastanak trajnog neulrološkog oštećenja.

Opširnije: Multipla skleroza

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza (Paralysis cerebralis infantium, lat.) je skup najraznovrsnijih fizičkih, čulnih i mentalnih oštećenja koja nastaju kao posledica povrede mozga u ranom detinjstvu. Veliki broj osoba sa invaliditetom sa posledicama cerebralne paralize koristi invalidska kolica i druga ortopedska pomagala.

Opširnije: Cerebralna paraliza

Govorni poremećaji

Govorni poremećaji su nepravilnosti u izgovaranju i jezičkom izražavanju, koji mogu da zahvate sve oblike govora i glasa, gradju jezika, izgovor, čitanje i pisanje.

Opširnije: Govorni poremećaji

Višestruka ometenost

Višestruka ometenost podrazumeva prisutnost dve ili više ometenosti kod jedne osobe, pri čemu se može odrediti preovalađujuća ili primarna i tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi, primarno npr. mentalno retardiranoj", ili se primarna tj preovlađujuća ometenost ne može odrediti, pa tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi". U decu sa višestrukom ometenošću, prema Kriterijumu za razvrstavanje dece ometene u psihofozičkom razvoju, spadaju i autistična deca i omladina.

Opširnije: Višestruka ometenost

Mentalna retardacija

Pod mentalnom retardacijom najčešće podrazumevamo sva stanja koja uzrokuju izraženiji usporen intelektualni razvoj deteta, te zaostajanje na ostalim područjima time uslovljenog razvoja.

Opširnije: Mentalna retardacija

Autistični spektar

Autizam je jedan od najtežih razvojnih poremećaja, koji se javlja u ranom detinjstvu, ugrožava normalan razvoj deteta i njegovo kasnije osposobljavanje za samostalan život.

Opširnije: Autistični spektar