JAWS i Fusion omogućavaju učenicima da čitaju i proučavaju matematičke probleme sadržane na veb stranicama i Microsoft Vord dokumentima (mogu da slušaju sintetizovani glas ili pregledaju na Brajevoj azbuci). JAWS pruža govorne opise matematičkih izraza na prirodnom jeziku koristeći iste termine koje bi nastavnik koristio da ih objasni u učionici. Ovo omogućava učenicima koji koriste JAWS ili Fusion da čitaju matematičke izraze kao što to rade njihovi vršnjaci koji vide.

Ako je povezan Brajev red - displej, JAWS prikazuje matematičke izraze koristeći Nemetov Brajev kod, sistem koji se široko koristi za čitanje matematike na Brajevom pismu. Pošto je Nemeth Brajev kod ekskluzivan za engleski jezik, provera da li je JAWS konfigurisan za jedan od engleskih jezika (za Brajev izlaz) vrši se na sledeći način:

 1. Pritisnite INSERT+6 na numeričkoj tastaturi da otvorite Settings Center - centar za podešavanje.
 2. Da biste primenili promene za sve aplikacije, pritisnite CTRL+SHIFT+D da biste učitali JAWS podrazumevane postavke. Da biste primenili promene u određenoj aplikaciji, izaberite je iz Combo Box - kombinovane liste.
 3. U polje za uređivanje Search, ukucajte "Translation" bez navodnika.
 4. Pritisnite STRELICU DOLE da se premestite na polje Translation u prikazu u obliku stabla i pritisnite ENTER da prebacite fokus na grupu Translation. Pritisnite STRELICU DESNO kako bi ste otvorili ovu grupu.
 5. U Combo Box - kombinovanoj listi izaberite English – United States.
 6. U Combo Box - kombinovanovanoj listi izaberite Grade 1 ili Grade 2.
 7. Pritisnite Ok i sačuvajte vaša podešavanja i zatvorite centar za podešavanje (Settings Center).


Na primer: Ako koristite Freedom Scientific Focus Blue brajev red-displej pritisnite tačke 1-2-4-5-7-8 CHORD da se brzo prebacite na skraćeno Brajevo pismo.

Matematika na web stranicama

JAWS podržava čitanje matematičkog sadržaja u Chrome-u, Edge Chromium-u i Firefoks-u koji je kreiran pomoću MathML-a bez potrebe za instaliranjem dodatnih softverskih aplikacija ili dodataka trećih strana. MathML je jezik za uključivanje matematičkog sadržaja na veb stranice, omogućavajući pretraživačima da predstave matematičke i naučne jednačine i formule onako kako bi izgledale na papiru. Posetite W3 veb stranicu da biste saznali više o MathML-u i alatima koji se koriste za dodavanje na veb stranice.

Kada naiđete na MathML na veb stranici, JAWS opisuje izraz, praćen porukom „matematički sadržaj“. Ako koristite Brajev red-displej, a JAWS je konfigurisan za Contracted Braille, prikazuje se poruka „Matematika“, a zatim sledi izraz. Ako je izraz predugačak da stane u jedan red, možete da koristite dugmad za pomeranje da biste videli ostatak. Ako je JAWS podešen za računarsko brajevo pismo, prikazuje se poruka „Matematika“ praćena porukom u kojoj se navodi da Contracted Braille mora biti omogućen za pregled matematičkog sadržaja. Pritisnite ENTER dok je fokus na matematičkom sadržaju, tako otvarate Math Viever gde možete detaljnije istražiti matematički izraz. Pogledajte MathML Examples stranicu na Freedom Scientific-u  da „vidite“ kako JAWS čita matematički sadržaj.

Napomena: Iako nisu direktno povezani sa MathML-om, oni koji rade statističku analizu možda će želeti da razmotre mogućnosti FSCast 183 koji pokazuje neke dostupne alate za vođenje statistike.

Matematika u Microsoft Word dokumentima

JAWS i Fusion podržavaju čitanje matematičkih jednačina umetnutih u microsoft Word dokumenta koristeći jedan od sledećih metoda:

 • Matematika je umetnuta u grupi Simboli na kartici Insert - Umetanje na traci - ribbon. JAWS ne zahteva instaliranje softvera ili dodataka treće strane da bi čitao matematiku umetnutu na ovaj način. Pročitajte ovaj članak na stranici TeachUcomp za uputstva o umetanju matematike u Word dokumente pomoću ove metode. Veb lokacija Microsoft podrške Microsoft Support website takođe sadrži informacije o umetanju matematičkih simbola.
 • Matematičke jednačine umetnute pomoću JAWS Brajevog uređivača JAWS Braille Math Editor. Za korišćenje ove funkcije, potreban je Brajev red-displej sa tastaturom, kao što je Focus.
 • Unos matematičkih formula je moguća uz kupovinu MathType, od Wiris.com. Da biste pročitali matematički sadržaj u Word dokumentu koji je kreiran pomoću MathType-a, softver MathType mora biti instaliran barem kao probna verzija na računaru koji koristi JAWS. Posetite veb stranicu Design Science za više detalja o MathType.

Kada naiđete na matematičku jednačinu ili formulu u Word dokumentu, JAWS čita Izraz, a zatim kaže: „Matematički sadržaj“. Zatim možete da pritiskate uzastopne komande INSERT+RAZMAKNICA zatim = da otvorite JAWS Math Viewer tako da možete detaljnije proučiti jednačinu. Pogledajte naš Native Word Sample Math document za primere kako JAWS i Fusion omogućavaju učenicima da pristupe matematičkom sadržaju u Word-u. Matematički problemi u ovom dokumentu kreirani su korišćenjem ugrađenih funkcija u Word-u, tako da ne morate da instalirate nikakav dodatni softver, kao što je MathType, da biste čitali ove primere pomoću JAWS-a.

Proučavanje jednačina u programu Math Viever

JAWS Math Viever vam omogućava da istražite sve delove jednačine kako biste je detaljno proučili. Kada se fokusirate na matematički sadržaj na veb stranici, pritisnite ENTER da otvorite trenutni matematički izraz u Math Viever-u. Kada se fokusirate na matematiku u Word dokumentu, koristite uzastopne prečice INSERT+RAZMAKNICA, a zatim =.

Kada otvorite Math Viever, istražite njegov sadržaj na sledeći način:

 • Za kretanje između delova izraza koristite strelice LEVO i DESNO.
 • Da se fokusirate na delimičan izraz, pritisnite STRELICA DOLE.
 • Za povratak na ceo izraz, pritisnite STRELICA GORE.
 • Za čitanje svih delimičnih izraza na trenutnom nivou gnežđenja, pritisnite INSERT+STRELICA GORE.
 • Za čitanje trenutnog delimičnog izraza, pritisnite NUM PAD 5 (5 na numeričkoj tastaturi) ili INSERT+NUM PAD 5.
 • U okviru Math Viever-a pritisnite ESC ili ALT+F4 da izađete i vratite se na veb stranicu ili dokument.

Pored toga, sadržaj Math Viever-a se vizuelno prikazuje na ekranu. Dok se krećete po jednačini, trenutni izraz ili delimični izraz je istaknut tako da nastavnik koji vidi može lako da prati koji se deo izraza izgovara.

Kada koristite Brajev red-displej, ceo izraz ostaje na ekranu dok koristite STRELICE za kretanje po delovima izraza. Kursor (tačke 7 i 8) se pomera na početak delimičnog izraza koji dobija fokus. Pritiskom tastera za postavljanje pokazivača (Cursor Router) preko termina u izrazu kursor se odmah pomera na određenu lokaciju i dovodi do toga da JAWS progovori i vizuelno istakne delimični izraz kao da ste prešli na njega pomoću STRELICA .

Ako istražujete izraz koji sadrži tabelu, JAWS označava u govoru i na Brajevom pismu broj kolona i redova u tabeli. Kada tabela dobije fokus, pritisnite ENTER da uđete u navigaciju tabele. U navigaciji unutar tabele pomoću STRELICE GORE i STRELICE DOLE se krećete po redovima, a pomoću STRELICE LEVO i STRELICE DESNO se krećete po kolonama.. Pritisnite ENTER na ćeliju tabele da uđete u navigaciju po jednačini kako biste mogli da istražite trenutnu ćeliju. Pritisnite ESC da biste se vratili na navigaciju unutar tabele, a zatim još jednom da biste se vratili na navigaciju po jednačini za ceo izraz.

Otvorite MathML Examples web page ili Native Word Sample Math document i istražite različite matematičke izraze u Math Viever-u.

Zapamtite :
Pritiskom na ENTER otvara se Math Viever kada je fokus na matematički sadržaj na veb stranicama, a pritiskom na INSERT+RAZMAKNICA a zatim = otvara se Math Viever kada je fokus na matematički sadržaj u Word dokumentima..

Umetanje matematičke jednačine pomoću JAWS Brajevog uređivača - JAWS Braille Math Editor

Ako imate Brajev red-displej sa Brajevom tastaturom i upoznati ste sa Nemeth Brajevim kodom za unošenje i čitanje matematičkog sadržaja, Braille Math Editor u JAWS i Fusion vam omogućavaju da unosite sopstvene jednačine, a u Office 365 i uredite postojeće jednačine u Word dokumentima. Ako ste novi u korišćenju Nemeth Braille, pogledajte ovaj Nemeth vodič koji podučava ovaj popularni Brajev kod počevši od samih osnova pa sve do napredne matematike..

Za otvaranje Math Editor-a, pritisnite uzastopne komande INSERT+RAZMAKNICA a zatim SHIFT+=. Korisnici Brajevog reda - displeja mogu da koriste TAČKE 3-4-6-7 CHORD. Kao kod čitanja matematičkog sadržaja, JAWS Brajev izlaz mora biti podešen za engleski jezik.

Kada se Math Editor otvori, fokus se postavlja u polje za uređivanje gde možete odmah da počnete da kucate jednačinu na Nemeth Brajevom kodu. Dok kucate, okno za pregled ispod polja za uređivanje vizuelno prikazuje jednačinu tako da je vide nastavnik ili roditelj (i mogu da je pregledaju). Kada završite sa unosom matematičke jednačine, pritisnite ENTER ili izaberite dugme Prihvati da zatvorite Math Editor. Ako ste u Word-u, jednačina koju ste uneli se automatski ubacuje u dokument na vašoj trenutnoj lokaciji. Jednačina se takođe kopira u međuspremnik tako da je možete nalepiti u druge aplikacije.

Otvaranjem Math Editor-a dok je fokus na matematičku jednačinu u Word dokumentu prikazuje postojeću jednačinu u uređivaču koristeći Nemeth kod, što vam omogućava da je uredite ili zamenite. Nakon što izvršite bilo kakve izmene i pritisnete ENTER da zatvorite uređivač, trenutna jednačina u dokumentu se zamenjuje novom ili izmenjenom jednačinom.

Napomena: Nakon umetanja ili izmene jednačine u Word-u iz Math Editor-a, trepćući kursor (tačke 7 i 8) na Brajevom displeju uvek ostaje na početku matematičkog sadržaja, čak i kada se krećete po znakovima pomoću STRELICA LEVO i STRELICA DESNO . Ako treba da umetnete još jedan red matematičkog sadržaja, prvo pritisnite taster END , da biste prešli na kraj trenutnog matematičkog sadržaja, a zatim pritisnite ENTER.

Dok je Math Editor otvoren, imate sledeće dodatne opcije:

 • Pritisnite CTRL+N da napišete novu jednačinu.
 • Pritisnite CTRL+P da pregledate trenutnu jednačinu u Math Viewer. Kada završite, pritisnite ESC da se vratite u Math Editor.
 • Pritisnite ALT+E da biste otvorili meni za uređivanje gde možete da kopirate Nemeth kod u međuspremnik koristeći specifični format. MathML je podrazumevani format prilikom kopiranja, međutim, u zavisnosti od aplikacije u koju nameravate da nalepite jednačinu, takođe možete izabrati da kopirate Nemeth kod u LaTeX ili Braille ASCII. Nakon što izaberete format u koji želite da kopirate, nalepite jednačinu u određenu aplikaciju pre nego što pritisnete ENTER ili izaberete Prihvati da zatvorite Math Editor jer se ovo uvek kopira kao MathML i izbrisaće trenutni sadržaj međuspremnika..

Desmos Online kalkulator grafikona

Desmos kalkulator grafikona je besplatan matematički alat na mreži koji naširoko koriste nastavnici i učenici za crtanje jednačina i učenje matematičkih koncepata. Koristite ga za iscrtavanje podataka, grafičke funkcije, procenu jednačina i kreiranje aktivnosti u učionici.

Posetite Desmos Online Graphing Calculator stranicu za pregled i uputstva.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.