Aktivacija softvera za slepe Freedom Scientific putem ILM

Aktivacija se vrši na FSActivate.com (http://www.freedomscientific.com/_vti_Activate/FSActivate.asp), koji podržava sledeće Freedom Scientific proizvode: JAWS, MAGic, WYNN 4.0, i sve novije verzije ovih proizvoda.

Na ovoj veb stranici možete da:

Postoje dva načina da aktivirate svoj Freedom Scientific proizvod koristeći Internet License Manager (ILM).

Prvi i najjednostavniji način podrazumeva da imate Internet konekciju na računaru na kome instalirate  Vaš Freedom Scientific proizvod. Samo pokrenite  program i on automatski započinje aktivacioni proces. Sledite uputstva na Vašem ekranu i odaberite da želite da ga aktivirate koristeći Internet. Potreban Vam je Autorizacijski CD koji je stigao sa proizvodom ili Autorizacijski broj koji se vidi odštampan (i na braju za JAWS i MAGic) na omotu programskog CD-a, ili Serijski i ILM broj koji ste dobili e-mailom.
Ovaj proces u celini traje samo nekoliku minuta.

Drugi način je da se koristi ono što je poznato kao "body" sistem ili aktivacija od strane trećeg lica.
Ukoliko Vaš računar nema pristup Internetu, tada možete koristiti računar nekog Vašeg prijatelja ili računar neke druge osobe od poverenja kako biste nabavili i daunloadovali aktivacioni kod. 

Da biste ovo uradili:
.     morate najpre imati na jednom mestu (prikupiti) važne informacije o Vašem računaru i softveru (Locking code),  Vašeg PC-ja i Autorizacijski broj (Authorization number) Vašeg Softvera.

Selektujte ovaj link da naučite kako da pronađete Vaš Autorizacijski broj i Locking code.

.     Sledeći korak, upotrebite drugi računar (PC treće strane), sa Internet konekcijom, da daunloudujete Aktivacioni Licencni kod (Activation License code). Ovo zahteva da posetite stranicu www.FSActivate.com i da unesete Vaš Autorizacioni broj (Authorization number) i Locking code.
.     Na kraju, upotrebite flopi disk ili  CD-ROM da na njega kopirate ovu informaciju i onda je prenesite nazad na svoj računar, tako da možete aktivirati Vaš Freedom Scientific proizvod.

Selektuj te ovaj link da pronađete, povratite, i unesete Vaš Aktivacioni Licencni kod (Activation License code).

Napomena: Ukoliko je potrebno da aktivirate nekoliko PC-ja, tada upotrebite Activation Media Image Creator program (Program za Kreiranje Aktivacionog Imidža na Mediumu) kako biste ubrzali proces aktiviranja.

Selektujte ovaj link da naučite kako da daunloudujete i koristite Activation Media Image Creator program.

- - -

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, Freedom Scientific, Inc.

Dodatno: Uputstvo za aktiviranje JAWS

Povezani tekstovi: JAWS ® screen reading software (JAWS - Job Access With Speech ),  MAGic, WYNN