OpenBook softver-program za skeniranje i čitanje za slepe

Mladić ispred monitora koji je podeljen u dva dela, gornji deo je kontrasni

Pretvaranje štampanog - grafički baziranog teksta u tekst pristupačan osobama sa oštećenjem vida

OpenBook™ pretvara štampani dokument ili grafički baziran tekst u elektronski format teksta, čineči ga tako pristupačnim osobama sa oštećenjem vida, koristeći tehnologiju optičkog prepoznavanja teksta (optical character recognition - OCR) i kvalitetni  sintetizovani govor.

Lako možete menjati Nuance OmniPage® i ABBYY FineReader® (OCR) prepoznavače teksta prema Vašim potrebama, sklonostima, navikama. Takođe možete birati između dva sintetizatora govora (text-to-speech software synthesizers): RealSpeak™ Solo (prirodni glas) ili Eloquence (sintetizovani govor vrlo pogodan za brzo uređivanje dokumenata).

Prilagođavanje prikaza na ekranu

Za slabovide osobe, može se prilagoditi prikaz na ekranu (vrsta fonta, veličina, rastojanje između znakova i boja). Podeli se ekran i prikazije originalni dokument i prilagođeni prikaz. Korišćenjem maske deo originalnog teksta se vidi modifikovan u delu ekrana.

Označavanja-markeri u dokumentima
Korišđenjem isticanja i markiranja delova dokumenta možete brzo kasnije lako i brzo da se krećete kroz dokument. Mogu se umetati i komentari koji mogu biti naglašeni ili skriveni dok se dokument ispravlja.  Isticanja i komentari se mogu izvoziti u nove dokumente.

Povećava produktivnost

Iz OpenBook se lako i jednostavno izvoze dokumenta u druge aplikacije kao što su Microsoft ® Word ili Notepad, tako da se mogu deliti s drugima. Ima mogućnost slanja i primanja faksova preko računarskog modema. Pomoću OpenBook se mogu izraditi fotokopije štampanih dokumenata i uvoziti dokumenta iz drugih aplikacija i čitati i raditi s njima u OpenBook.

Aktuelna DEMO verzija

 Poreklo USA, cena:
- OpenBook: 1000 USD + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, sintetizator govora, čitač ekrana (screen reader), tehnologija optičkog prepoznavanja teksta (optical character recognition - OCR)

Povezani tekstovi: govorni sintetizator, sintetizator govora, govorna sinteza, tts (text-to-speach)