Gloria Ferrari doo - asistivne tehnologije - za slobodu izražavanja

Postupak kupovine

Na našem web sajtu nije moguće kupiti robu / opremu / asistivnu tehnologiju on-line.

Kupovinu možete izvršiti slanjem zahteva za predračun putem e-maila ili telefona.

Poželjno je da nam dostavite potrebne podatke za kreiranje predračuna (i kasnije računa):

I. o vama

A. ako poručujete kao fizičko lice:
- ime i prezime,
- adresu, i
- kontakt telefon
ili
B. ako poručujete kao pravno lice:
- naziv pravnog lica,
- adresu,
- PIB, i
- kontakt telefon

i

II. o proizvodima:

- tačan naziv proizvoda (poželjno je da nam navedete i link sa opisom proizvoda).

Način isporuke

Pošiljka se isporučuje na adresu kupca ili po dogovoru sa kupcem.

Način plaćanja

Plaćanje je isključivo na naš račun koji je iskazan u predračunu.

Vreme isporuke

Vreme isporuke je navedeno u predračunu i zavisi od toga da li je proizvod trenutno dostupan na stanju ili ga i mi poručujemo od dobavljača.