Ostala pomagala za vid

  • BrainPort

    BrainPort  Vision ProBrainPort Balance Plus

     BrainPort Vision Pro  prvo zahteva testiranje, a kasnije i obuku za korišćenje.

    BrainPort Vision Pro je oralno elektronsko pomagalo za vid koje obezbeđuje elektro-taktilnu stimulaciju. Pomaže slepim osobama u orjentaciji i prepoznavanju objekata kao pomoćni uređaj drugim pomagalima kao što su beli štap ili pas vodič.

    BrainPort Balance Plus pomaže u poboljšanju ravnoteže, držanju i hodu.