Resursi za nastavnike iz oblasti asistivnih tehnologija - pomagala

Asistivne tehnologije ugrađene u mobilne uređaje

Young girl working on a tablet at home in her room

  • Most mobile devices come with features that can help with reading, writing and organization.
  • Common built-in features include text-to-speech and voice recognition software.
  • Built-in assistive technology features vary among mobile brands.

Did you know that most smartphones, tablets and other devices have built-in technology that can help with learning and attention issues? The range of assistive technology features varies among brands. But iPhones, iPads, iPods, Android devices and Windows phones all have features that may make life easier for people with learning and attention issues.
Here’s how some of the more common built-in features can help your child.

Opširnije: Asistivne tehnologije ugrađene u mobilne uređaje

Asistivne tehnologije: Alati koji pomažu u učenju

Učenik koristi tablet za rad u školi | Alati asistivne tehnologije koji pomažu u učenju
  • Asistivna tehnologija ne može da "izleči" probleme u učenju i deficit pažnje, ali može pomoći deci da rade u skladu sa svojim mogućnostima.
  • Nisu sve vrste asistivne tehnologije high-tech.
  • Možete da pogledate koja asistivna tehnologija odgovara Vašem detetu shodno njegovom IOP-u ili 504 plan team-u (kod nas ne postoji).

Ako Vaše dete ima probleme u učenju ili deficit pažnje, želećete da znate mnoštvo akomodacija da ubrzate njegovo učenje. Asistivna technologija (AT) može biti efikasna akomodacija. Razumevanje šta je to AT i kako radi su prvi koraci ka nalaženju adekvatnih alata za Vaše dete.

Opširnije: Asistivne tehnologije: Alati koji pomažu u učenju

Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

Tasteri omogućavaju savladavanje načina učenja nasuprot savladavanju osećanja bespomoćnosti.“, Sallivan i Lewis (2000).
Savladavanje rada na računaru pomoću tastera omogućava detetu sa smetanjama u razvoju samostalno korišćenje računara, a samim tim i samostalno organizovanje i odlučivanje o aktivnostima slobodnog vremena, što dovodi do emotivnog zadovoljstva, povećavanja samopouzdanja i zadovoljstva zbog samostalnosti u radu i svakodnevnim aktivnostima, takođe se razvija i pažnja, auditivna i vizuelna percepcija, shvatanje uzroka i posledice...

Opširnije: Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera