Specijalne tastature

Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima

Tastature sa obojenim tasterima i tastature sa uvećanim tasterima kao pomagala, tj. asistivna tehnologija su namenjene za lakšu upotrebu računara za decu, decu ometenu u razvoju, decu koja imaju kognitivne teškoće, decu koja imaju problema sa gubitkom pažnje, starije osobe, osobe sa teškoćama u motorici ruku i osobe sa oštećenjem vida (slabovide).

Opširnije: Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima

ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)

ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)Namenjena svima koji se muče da vide slova na svojoj tastaturi, ZoomText tastatura sa uvećanom štampom čini kucanje bržim i lakšim nego ikad ranije. Svaka oznaka na tasterima se lako vidi, čak i pri slabom osvetljenju, zahvaljujući uvećanim oznakama i izboru kolornih šema visokog kontrasta: „Crno na žutom“ ili „Belo na crnom“.

Opširnije: ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)

Potkategorije