Miš kojim se upravlja nogama - 3dRudder

3dRudder jednostavno omogućava pristupačnost računaru.

Korišćenjem nogu emulira: tastere na tastaturi, računarski miš ili džojstik. Na ovaj način omogućava osobama sa invaliditetom (koje ne mogu da koriste ruke) da koriste računar.

3dRudder je miš kojim se upravlja nogama

3dRudder je uređaj koji se kontroliše nogama i koji emulira rad računarskog miša. Stavite noge na 3dRudder i pomerajte miša, uradite levi klik, dvoklik, držite pritisnuti taster, desni klik, klizite na gore (skroll) samo naginjanjem uređaja, uvijanjem svojih stopala ili pritiskom. 3dRudder je ergonomski, stopalima upravljan miš koji oslobađa vaše ruke i zglobove dok koristite računar.

3dRudder je tastatura kojom se upravlja nogama

3dRudder je uređaj koji se kontroliše nogama i koji emulira rad računarske tastature. Stopalima 3dRudderom pritiskajte tastere. Možete emulirati svaki taster (uključujući i tastere sa strelicama, enter, razmaknicu, PageUp i PageDown) i prečice (sa tasterima Control, Alt i Shift).

3dRudder je džojstik kojim se upravlja nogama

3dRudder je uređaj koji se kontroliše nogama i koji emulira 3- ili 4-  osni džojstik. Stavite noge na 3dRudder i aktivirajte svaku ostu naginjanjem uređaja, uvrtanjem nogu ili pritiskom. Napred/nazad,  levo/desno, rotacija levo/desno i gore/dole: 3dRudder je veoma praktičan, oslobađa vaše ruke i zglobove.

Poreklo EU (Francuska), Cena:
- Miš kojim se upravlja nogama - 3dRudder: 150 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

 

3dRudder

Characteristics

 

 

 

Operativni sistem

Windows 10

Dodatni Software

The 3dRudder dashboard features:
- Mouse mode
- Preconfigured settings for over 50 games
- Keyboard mode with up to 8 keybindings + double threshold
- Joystick/HOTAS mode
- VR mode

Dodatni pribor

Foot-bars
 USB kabal

Napajanje

USB 2.0 napajanje

Povezivanje

USB 2.0

Dimenzije (L x W x H) 34 x 34 x 12 cm

Boja

Crveno - crna
Težina

2.7 kg

Garancija

1 godina