Uređaji koji se više ne proizvode

Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom koji se više ne proizvodi

TrackerProUpravljanje kursorom miša pokretima glave: Tracker Pro - Head Pointing Device - nema miša, nema tastature, nema problema ...

Tracker Pro je računarski ulazni uređaj koji zamenjuje miša za osobe koje imaju ograničene pokrete ruku. Jednostavno se priključi i radi kao miš; ne zahteva posebnu instalaciju ni upravljačke programe - drajvere. Sve što se može uraditi pomoću računarskog miša, može se i pomoću Tracker Pro (uključujući i jednu od mnogobrojnih vrsta klik-ova).

Opširnije: Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom koji se više ne proizvodi