Skyle Eye Tracker - Pristupite svom računaru pogledom (gledanjem)

Inclusive EyeGaze Education: Skyle for Windows

Kriva učenja – od uzroka i posledice do komunikacije i učenjaSkyle Eye Tracker Inclusive EyeGaze Education: Skyle for Windows paket nudi sveobuhvatno rešenje za upotrebu u učionici za procenu, uključivanje, osnaživanje i angažovanje korisnika.

Paket sadrži Skyle for Windows uređaj i softver Inclusive Learning Curve koji pruža širok spektar aktivnosti koje omogućavaju da se posmatranjem - pogledom prati napredovanje u veštinama; od ranog opažanja i praćenja, preko uzroka i posledice i istraživanja do komunikacije i učenja.

Opširnije: Inclusive EyeGaze Education: Skyle for Windows

Skyle for Windows Eye Tracker

softverSkyle Eye Tracker Lako i jednostavno, Skyle for Windows Eye Tracker je prvi izbor za korisnike koji pogledom upravljaju računarom u svakoj učionici.
Savršen je za podešavanja za više korisnika, bez obzira na njihovu veštinu. Omogućava svakoj osobi da započne od bilo kog nivoa sposobnosti i izgradi svoje veštine upravljanja računarom pomoću pogleda.
Sa Skyle for Windows Eye Tracker instaliranim na desktopu, laptopu ili tabletu, deca mogu da koriste svoj pogled da istražuju, igraju igrice, uče, učestvuju u aktivnostima u učionici, komuniciraju i još mnogo toga.

Opširnije: Skyle for Windows Eye Tracker