Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije. Logo

 

Misija NOOIS

Povećanje uključenosti osoba sa nvaliditetom u društvo, puno poštovanje ljudskih prava i nediskriminacija po osnovu invalidnosti, kroz partnersko delovanje jedinstvenog invalidskog pokreta i države na donošenju i primeni zakona i drugih dokumenata iz oblasti invalidnosti, a u skladu sa medjunarodnim standardima i dokumentima.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, skraćeno NOOIS, je „krovna” organizacija koja predstvalja unjedinjeni invalidski pokret Srbije, a osnovana je 22. juna 2007. kao dobrovoljna, socijalno-humanitarna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, odnosno kao savez udruženja gradjana. Njenim osnivanjem je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih invalidskih organizacija koja je postojala dugi niz godina pre toga, prerasla u NOOIS, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.

NOOIS je osnovana sa ciljem da predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije, govori u ime većine osoba sa invaliditetom i čini najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba.

Uloga Nacionalne organizacije nije da zameni pojedinačne / specifične organizacije osoba sa invaliditetom, već da se usredsredi na zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije predstavlja:

  • savez organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta tzv. tradicionalne organizacije),
  • organizacije zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i
  • interesnih organizacija koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta (cross-disability)

Nacionalna organizacija je osnovana na neodređeno vreme, a radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju u oblasti zaštite i unapređivanja položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

Nacionalna organizacija je veoma aktivna i u medjunarodnom invlaidskom pokretu. Ona je članica dve najznačajnije vropske organizacije osoba sa invaliditetom - EDF-a  (European Disability Forum) i DPI – a (Disability People Inetrantional).

Organizacije/članice Nacionalne organizacije su:

1. Savez gluvih i nagluvih Srbije
   (130.000 članova, 44 organizacije-članice)
2. Savez slepih Srbije
   (12.000 članova, 43 organizacije-članice)
3. Savez distrofičara Srbije
   (1.700 članova, 20 organizacija-članica)
4. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
   (1.300 članova, 25 organizacija-članica)
5. Savez  MNRO Srbije     
    (92.000 članova i članova porodica, 85 organizacija-članica)
6. Savez invalida rada Srbije
   (450.000 članova, oko 140 organizacija-članica)
7. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije
    (3.923 članova, 54 organizacije-članice)
8. Društvo multiple skleroze Srbije
    (5.000 članova, 16 organizacija-članica)
9. Republičko društvo Srbije za za pomoć osobama sa autizmom
    (4.000 članova i članova porodica, 11 organizacija-članica) 
10. Savz za pomoć osobama sa Daun sindromom
     (1.000 članova, 8 organizacija-članica)
11. Centar za samostalni život invalida Srbije
     (9 podržnica)
12. Savez organizacija amputiraca Srbije
      
(2.336 člana članova, 15 organizacija)

Pridruženi članovi NOOIS su:

1 Udruženje Srbije za RETT
   (100 članova)
2. Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije
   (33 registrovane podruznice, ali je samo 16 aktivno)
3. Iz kruga     
     (4 podržnice)

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.