Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije

Logo Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu SrbijeSavez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je nevladina invalidska socijalno – humanitarna organizacija, koja kroz mrežu od 54 lokalnih organizacija (društava ili udruženja) okuplja preko 3700 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.