Beli štap

logo Belog štapaUdruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap", je osnovano 16.06.2003. godine sa sedištem u Beogradu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, sa ciljem da pomogne slepim i slabovidim osobama u ostvarivanju njihovih prava, obezbedi im psihosocijalnu pomoć i podršku, ali i upozna širu društvenu zajednicu  sa životom i mogućnostima slepih i slabovidih osoba. Jedan od najvažnijih ciljeva Udruženja, jeste integracija slepih i slabovidih osoba u sve društvene tokove i svakodnevne aktivnosti.