Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

Pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom - motoričkim poremećajima

Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI)- osobe sa otežanim motornim funkcijama: osobe sa cerebralnom paralizom (Paralysis cerebralis infantium (lat.)), dečijom paralizom (polimijelitis, polio - lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta)), mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom (MS, lat. Sclerosis multiplex)

D. Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

 

D1. Razni senzori kao tasteri

Za osobe koje ne mogu da koriste miša i tastaturu, a ne mogu da koriste ni tastere, postoji čitav niz senzora koji po funkciji zamenjuju tastere.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima:

D2. Specijalni switch-evi

D3. Emulator miša i tastature pomoću pokreta - GlassOuse - naočare za upravljanje računarom

D4. Emulator miša - upravljanje ustima - Integra Mouse

D5. Bežični pristup računaru preko bilo koje mišične aktivnosti

D6. Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

D7. Upravljanje računarom pomoću oka, pogledom - Eye tracking
za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima uređaje za upravljanje računarom pomoću oka, pogledom ...

nastavak teksta sledi uskoro.

 

Napisali:
dipl. ing Nebojša Marković
dipl. def Ivana Nikolić