Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

Pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom - motoričkim poremećajima

Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI)- osobe sa otežanim motornim funkcijama: osobe sa cerebralnom paralizom (Paralysis cerebralis infantium (lat.)), dečijom paralizom (polimijelitis, polio - lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta)), mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom (MS, lat. Sclerosis multiplex)

D. Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

 

D1. Razni senzori kao tasteri

Za osobe koje ne mogu da koriste miša i tastaturu, a ne mogu da koriste ni tastere, postoji čitav niz senzora koji po funkciji zamenjuju tastere.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima:

D2. Specijalni switch-evi

D3. Emulator miša i tastature pomoću pokreta - GlassOuse - naočare za upravljanje računarom

D4. Emulator miša - upravljanje ustima - Integra Mouse

D5. Bežični pristup računaru preko bilo koje mišične aktivnosti

D6. Emulatori miša sa kamerom za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

D7. Upravljanje računarom pomoću oka, pogledom - Eye tracking
za osobe sa telesnim invaliditetom (telesne invalide)

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima uređaje za upravljanje računarom pomoću oka, pogledom kompanije Tobii Dynavox, člana Tobii Group:

D7.1. PCEye Mini 

PCEye Mini je najmanji i najprilagodljiviji uređaj za pristup računaru pogledom.
PCEye Mini u potpunosti zamenjuje tradicionalnu tastaturu i miša korišćenjem paket za pristup (Access package) koji sadrži program Windows Control za potpuni pristup računaru. Ako tek počinjete da koristite upravljanje računarom pomoću očiju, onda je paket Track & Learn (prati i uči) savršeno rešenje.

PCEye Mini može da se koristi sa:

  • Classic Tobii Gaze Interaction Software
  • Windows Control
  • Track & Learn – Featuring Gaze Point & Gaze Viewer
  • Look to Learn Complete (Classic + Scenes & Sounds)

Ako želite da koristite PCEye Mini sa tabletom, pogledajte EyeMobile Mini.

D7.2. EyeMobile Mini

EyeMobile Mini je fantastičan za komunikaciju praćenjem pogleda i pristup računaru u pokretu - lagan i pristupačan.
Ovaj proizvod sadrži PCEye Mini uređaj za pristup računaru pogledom, najnoviji softver za pristup računaru Windows Control, EyeMobile Mini Bracket (držač) i opcijono Microsoft Surface Pro tablet, koji je sertifikovan od Tobii Dynavox da provereno bez problema radi sa EyeMobile Mini.

D7.3. PCEye Plus

 PCEye Plus kombinuje tehnologije praćenja oka, prepoznavanja govora, tastere i infracrveni upravljač za upravljanje vašim stonim računarom.

PCEye Plus može u potpunosti zameniti tradicionalnu tastaturu i miša korišćenjem paket za pristup (Access package) koji sadrži program Windows Control za potpuni pristup računaru. Ako tek počinjete da koristite upravljanje računarom pomoću očiju, onda je paket Track & Learn (prati i uči) savršeno rešenje.

Obe opcije PCEye Plus sadrže port (priključak) za tastere i EyeR - infracrveni upravljač, i program - softver Virtual Remote, potreban za daljinsko upravljanje pomoću EyeR.

D7.4. EyeMobile Plus

EyeMobile Plus je fantastičan za komunikaciju praćenjem pogleda i pristup računaru u pokretu.

EyeMobile Plus je rešenje za komunikaciju u pokretu i pristup računaru kombinacijom praćenje pogleda, prepoznavanja govora, korišćenja tastera i infracrvenog upravljanja u potpunosti bez korišćenja ruku pristupom Windowsu 10.

Možete da izaberete između dve opcije proizvoda: EyeMobile Plus Bracket sa Microsoft Surface Pro 4 tabletom ili EyeMobile Plus bracket ako posedujete kompatibilni tablet (proveriti specifikacije). Za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC), preporučujemo da dodate i softver Communicator 5 (on nije uključen i proverite da li vam odgovara nepotpuna lokalizacija).
EyeMobile Plus uvek sadrži instaliran i softver Windows Control.

 

Napisao:
dipl. ing Nebojša Marković
dipl. def Ivana Nikolić