Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slabovide osobe)

A. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slabovidim osobama) omogućavaju rad na računaru

A1. Softver za uveličavanje sadržaja dela ekrana sa ili bez govora

Softver za uveličavanje sadržaja dela ekrana sa ili bez govora omogućava korisnicima računara oslabljenog vida da vide sadržaj ekrana tako što jako uvećava pojedine delove, menja im boju i kontrast, a ima i mogućnost čitanja sintetizovanim govorom.

A2. Tastature sa obojenim, uvećanim i graviranim tasterima, uvećanom štampom

 

Gloria Ferrari doo nudi:

 

B. Asistivne tehnologije – pomagala za uvećanje, kamere - elektronske lupe

B1. Stone elektronske lupe

Fiksirane elektronske lupe sa mogućnostima velikog uvećanja, pojačavanja kontrasti, invertovanja boja...Neke elektronske lupe se mogu povezivati sa računarom.

Kamera uvećava do 100 puta izvornu veličinu i pruža različite mogućnosti gledanja: udaljene predmete, dokumenta, bliske predmete sa mogućnošću da daju slike u ogledalu

B2. Prenosive elektronske lupe

Za studente, učenike i druge kojima je potrebno da svoju lupu koriste na više mesta, postoje i elektronske lupe koje se mogu spakovati u torbu-kofer i nositi.

 

Gloria Ferrari doo nudi:

 

C. Asistivne tehnologije – pomagala za uvećanje, ručne  lupe

 

Gloria Ferrari doo nudi:

D. Asistivne tehnologije – pomagala za uvećanje, Folija za uveličavanje

Gloria Ferrari doo nudi:

 

Napisao:
dipl. ing Nebojša Marković
dipl. def tiflolog Ivana Nikolić
Datum: 05.06.2019.