Mentalna retardacija

Šta je to mentalna retardacija?
Pod mentalnom retardacijom najčešće podrazumevamo sva stanja koja uzrokuju izraženiji usporen intelektualni razvoj deteta, te zaostajanje na ostalim područjima time uslovljenog razvoja.

 

 

Koji su uzroci nastanka mentalne retardacije?
Mentalna retardacija može biti genetski uzrokovana (npr. hromozomske abnormalnosti, poremećaji metabolizma, hormonalni deficit i drugo), može biti posledica štetnih faktora i bolesti u trudnoći (npr. infekcije, zračenja, otrovi i dr.) ili u toku samog porođaja (npr. prevremeno rođenje deteta, oštećenja mozga, infekcije i dr.). Međutim, MR se može javiti i u toku života kao posledica nekih trauma i bolesti (npr. povrede mozga, infekcije, trovanja, epilepsije i dr.). Često uzrok nastanka MR ostaje nepoznat.

 

Ko su osobe sa mentalnom retardacijom?
Mentalno retardirane su one osobe koje su zbog zaostajanja u mentalnom razvoju u znatnoj meri usporenije u svom opštem sazrevanju i oštećene u sposobnostima učenja i prilagođavanja zahtevima društvenog života i rada, te su im potrebne zaštita, nega, vaspitanje, obrazovanje i osposobljavanje za rad pod posebnim uslovima.

 

Nivoi ili oblici mentalne retardacije?
Postoji veliki broj sistema klasifikacija MR osoba, usled međuzavisnosti bioloških, psiholoških i socijalnih uticaja na nastanak MR. Danas je opšte prihvaćen sistem klasifikacije na osnovu težine simptoma, a shodno tome i sledeći termini: laka MR, umerena MR, teža MR i teška MR.

 

SPOSOBNOSTI - MOGUĆNOSTI osoba sa mentalnom retardacijom?
Mišljenje o sposobnostima MR osobe donosi se na osnovu ocene opšteg psihičkog razvoja, uzimajući u obzir emocionalni i socijalni razvoj deteta. Sposobnosti MR osobe opisujemo u zavisnosti od stepena retardacije:

  • lako MR osoba može pod posebnim uslovima da se obrazuje, vaspitava, profesionalno i radno osposobljava, a radi upućivanja u društvenu sredinu (npr. obrazovanje u školama po posebnim programima, osposobljavanje za razne zanate i zapošljavanje u privredi);
  • umereno MR osoba je sposobna da se vaspitava i podučava pod specijalnim uslovima; u stanju je da stiče elementarne navike i brine o svojim osnovnim potrebama, da se osposobljava za jednostavniji rad i da se prilagodi osnovnim zahtevima društvenog života (npr. jednostavan fizički posao slaganja u zaštitnoj radionici uz stručnu pomoć);
  • teže MR osoba u stanju je da usvoji elementarne higijenske navike samoposluživanja, veoma je ograničenih umnih sposobnosti i može da se bavi nekim najjednostavnijim radnim aktivnostima (npr. plevljenje uz pomoć);
  • teško MR osoba je krajnje ograničena u svojim sposobnostima i aktivnostima, te je u potpunosti trajno upućena na pomoć i staranje od strane drugih lica.

 

Kako primetiti mentalnu retardaciju kod deteta?
Roditelji su prve osobe koje primete da sa njihovim detetom "nešto nije u redu". U ranom razvoju primećuju da dete teže progovara, slabo komunicira, kasnije prohodava u odnosu na vršnjake, nespretno je, teško ovladava higijenskim navikama, usporeno je, ne izražava emocije i teško sa drugima stupa u vezu i sl. Za vreme detinjstva i školskog perioda primećuju se problemi u savladavanju školskih znanja, mišljenju, pamćenju, zaključivanju, pažnji, motorno su nespretni i neusklađenih pokreta, dok se u kasnijem školskom uzrastu može primetiti profesionalna nezainteresovanost, naodgovornost i socijalna neprilagođenost.

 

Šta učiniti po otkrivanju mentalne retardacije?
Kada roditelj posumnja ili otkrije da dete odstupa ili kasni u svom razvoju može se obratiti pedijatru u Dečjem ili Školskom dispanzeru, dečjem neuropsihijatru, defektologu u dispanzeru (školi), psihologu u dispanzeru (školi), vaspitačici u predškolskoj ustanovi, odnosno nastavniku u školi koji će znati da upute roditelja i dete stručnim licima.

 

Ko se bavi radom sa mentalno retardiranim osobama?
Mentalno retardiranim osobama bave se defektolozi - oligofrenolozi i to primarnim radom u zavodima za teže i teško MR osobe, u Dnevnim boravcima za umereno MR lica, u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. U Somboru postoji ustanova za lako i umereno MR decu - Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić". Dnevni boravak pohađaju umereno MR lica i autistična deca, osnovnu školu pohađaju lako MR učenici koji se potom usmeravaju u srednju školu u okviru dva profila stručnosti: poljoprivreda i mašinstvo. Osim oligofrenologa, u Školi rade i defektolozi drugih usmerenja - somatopedi, logopedi i specijalni pedagozi koji pomažu deci u otklanjanju specifičnih smetnji i poremećaja. Inžinjeri poljoprivrede i mašinstva su zaduženi za stručan-teoretski deo rada u srednjoj školi. U radu sa MR osobama je od velike važnosti timski rad svih stručnjaka.

 

Zapošljavanje, rad i neophodni - specifični radni uslovi za MR osobe?
Dobro profesionalno orijentisane MR osobe lakog (umerenog) stepena su u potencijalnoj mogućnosti da se zaposle i ostvaruju dohodak. Područja u kojima realno pronalaze posao su oblast poljoprivrede, u industriji, zanatskim radionicama, i u zaštitnim radionicama za umereno MR osobe. Zapošljavanje u otvorenoj privredi je svakako najbolji način zapošljavanja MR osoba, no ekonomska moć jedne zemlje je veoma važan faktor koji utiče na zaposlenost MR osoba. Važno je da se svakome omogući da radi posao prema svojim sposobnostima i mogućnostima, jer zaposlene MR osobe imaju adekvatnije ponašanje, sebe uvažavaju, kooperativniji su i zadovoljniji.

 

Posebna pomagala, oprema i podrška MR osobama?
Mentalno retardiranim osobama potrebna su posebna pomagala i oprema ukoliko pored mentalnog deficita imaju i drugo oštećenje (sluha, vida ili su telesno invalidni). U svakom slučaju, MR osobama treba pružiti podršku u svim segmentima života i rada. Ako uspeh MR osobe da se snađe u društvu posmatramo sa aspekta šta društvo za njega znači, koliko pridonosi kvalitetu njegovog života, onda su efekti nemerljivi u poređenju sa trudom i radom ljudi iz njegove neposredne okoline.

 

 

Izvor: Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić" Sombor