Šta je to autizam?
Autizam je jedan od najtežih razvojnih poremećaja, koji se javlja u ranom detinjstvu, ugrožava normalan razvoj deteta i njegovo kasnije osposobljavanje za samostalan život.

Kako nastaje autizam?
Uzroci nastanka autizma još uvek nisu jasno i precizno utvrđeni. Smatra se da mogu biti psihološki, biološki i genetski. Kao mogući uzroci pojave autizma pominju se i teškoće u trudnoći i prilikom porođaja, razne infekcije, pa čak i pojedine vakcne. Kod osoba sa autizmom mogu biti prisutni razni poremećaji i oboljenja, a zajedničko im je što su svi udruženi sa oštećenjem ili poremećajem funkcije mozga.

Ko su osobe sa autizmom?
Osnovne odlike osoba sa autističnim spektrom su: nesposobnost komunikacije, teškoće u socijalizaciji, nedostatak centralnog gledanja (oči u oči), bizaran govor, stereotipije različitog oblika (ponavljanje istog), očaranost različitim predmetima, izbegavanje drugova, gubljenje interesovanja za njihovo ponašanje, blizinu i igru, sa lica iščezava mimika, ono deluje kao ispražnjeno.

Nivoi - oblici - vrste autizma?
Prema vremenu nastajanja, bolje rečeno uočavanja, autizam može biti primarni i sekundarni. Primarni autizam se primećuje tokom prvih meseci života. Sekundarni autizam se obično primećuje na uzrastu od oko 2,5 godine života. Autizam može da bude praćen mentalnom retardacijom različitig stepena, ali se pojavljuje i kod dece prosečne pa čak i nadprosečne inteligencije.

SPOSOBNOSTI - MOGUĆNOSTI osoba sa autizmom?
Ranije se smatralo da deca sa autizmom ne mogu da se edukuju. Danas je dokazano suprotno. Osnovni princip jeste da učenje treba da bude prilagođeno svakom detetu ponaosob. Mišljenje o sposobnosti osobe sa autizmom donosi se na osnovu procene opštog psihičkog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Obično deca sa autizmom do kraja školovanja savladaju samo osnovna znanja čitanja, pisanja, postižu izvesnu samostalnost u samonezi i samopomoći, kao što su oblačenje, pranje i sl.

Dešava se, ali veoma retko, da osobe sa ovim problemom steknu visoko obrazovanje.

Ko se bavi radom sa osobama sa autizmom?
Tretmanom osoba sa autizmom primarno se bave defektolozi različitih usmerenja. U Somboru deca sa autizmom pohađaju Dnevni boravak za decu i omladinu sa umerenom mentalnom retardacijom, koji deluje u sklopu Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić".

Osim diplomiranog defektologa- specijalnog pedagoga, sa ovom kategorijom dece i omladine rade i logoped, reedukator psihomotorike (takođe diplomirani defektolozi) i medicinska sestra.

Zapošljavanje, rad, neophodni - specifični radni uslovi?
Trenutno nema dovoljnog broja ustanova za smeštaj odraslih osoba sa autizmom, kao ni zaštitnih radionica i ustanova za sprovođenje adekvatne radne terapije. Smatra se da bi osobe sa autizmom mogle uspešno obavljati jednostavne i ponavljajuće poslove (npr. slaganje robe na police u prodavnicama, serviranje hrane u bolnici i sl.) što bi u mnogome doprinelo njihovom samopotvrđivanju i prihvaćenosti u zajednici. Za to je potrebno obezbediti neophodne uslove, kao na primer stimulaciju poslodavaca od strane države, što je tesno vezano sa njenom ekonomskom moći i zakonskom regulativom.

Posebna pomagala, oprema, podrška?
Osobama sa autizmom uglavnom nisu potrebna posebna pomagala, ukoliko nemaju drugih oštečenja. U svakom slučaju im je neophodna podrška u svim segmentima života i rada. Autisti moraju da žive po sopstvenim zakonitostima, da bi mogli da funkcionišu, ali ih mi nismo u mogućnosti uvek ispoštovati. Svakome od njih je potrebna podrška ali ne u smislu "ja te vodim dok ne nađeš svoj put", nego "idi svojim putem, ja te pratim i pokušavam da uklonim prepreke sa puta".

 

 

Izvor: Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić" Sombor

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.