Tehnička priprema časopisa Informator-Pokret-Preokret u Savezu za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije

Par naslovnih strana časopisa1995. godine Nebojša Marković je započe tehničko uređivanje časopisa Informator Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.

Časopis je od broja 5/6 promenio naziv u Pokret, a potom u Preokret kako se i danas naziva.

Kasnjie je obučavao zaposlene da sami uređjuju časopis.

Prvi dvobroj časopisa je štampan na matričnom štampaču u formatu A4 u Savezu, a onda fotokopiran u formatu A3.

Drugi dvobroj je već štampan na laserskom štampaču, a potom fotokopiran.

Tek je treći dvobroj štampan u štampariji.

Prvi broj Informatora

Informator br. 3/4

Časopis Pokret, br 5/6, 1997.