Započeli saradnju sa organizacijom ...Iz kruga

Početak saradnje Nebojše Markovića i organizacije ...Iz kruga 1998.god1998. godine započeli smo saradnju sa organizacijom ...Iz kruga čija je misija "poboljšanje društvenog položaja žena sa invaliditetom u Srbiji i ostvarivanje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije", godinu dana nakon njenog osnivanja.

  • aktivno učestvujemoi u izradama web prezentacija,
  • aktivno učestvujemo u projektovanju i realizacijama baza podataka koje koristi ...Iz kruga
  • po potrebi pomažemo tehničkim savetima u vezi računarskog hardvera i softvera

Evo kako saradnju vide naši partneri: "

Organizacija ...Iz kruga od dana osnivanja neguje saradnju sa biznis sektorom, pokušavajući da održi dugogodišnju dvosmernu vezu. Sa jedne strane  da, u granicama svojih mogućnosti, firme podrže rad organizacije, a sa duge strane da kroz edukacije podignemo svest firmi o društveno odgovornom poslovanju.

Sa proslave 10-godišnjice organizacije ...Iz krugaOvakav vid saradnje ostvaren je sa Gloria Ferrari doo, još davne 1998. prvo na nivou donatorstva a u svrhu jačanja kapaciteta, a onda kao partner u sprovodjenju raznih aktivnosti. Pored web sajta organizacije, najvažnija zajednička aktivnosti koju smo sproveli je razvijanje Baze korisnika SOS telefona. Ova Baza se nalazi na sajtu organizacije i može da joj pristupi samo registrovani korisnici iz svih lokalnih organizacije ...Iz kruga, koji unose podatke u Bazu na osnovu kreiranog i popunjenog upitnika. Ovaj deo Baze je nedostupan za širu javnost, dok je Statistika poziva dostupna.

Sa proslave 10-godišnjice organizacije ...Iz krugaZajednički rad će se nastaviti i u buduće u cilju približavanja i prilgođavanja posebnih sofverskih paketa za osobe sa invaliditetom.

" (Članak na web sajtu organizacije ...Iz kruga)

Članak na web sajtu organizacije ...Iz kruga o desetogodišnjici, gde se nalaze i fotografije zaposlenih u Gloria Ferrari doo.