Obuka za rad na računarima u Savezu za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije

Dipl. ing Nebojša Marković, je 1992. godine kao student, započeo saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

Bila je to obuka za rad na računaru u Savezu za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.

Radili smo na jednom PC 386SX u DOS-u i u Windows-u 3.11.