Tehnička priprema časopis i obuka za tehničku pripremu časopisa u Savezu distrofičara Srbije

Dugo godina smo sarađivali sa Savezom distrofičara Srbije.

 na fotografiji Ivanka Jovanović urednik časopisa i Nebojša Marković, 2002.
 Sa otvaranje humanitarne izložbe slika