O asistivnim tehnologijama - pomagalima

Primer iz Indijane - SAD

Kompjuteri pomažu hendikepiranima

U jednom uglu tihe biblioteke Univerziteta države Indijana, student sa tamnim naočarima sedi za kompjuterom kuckajući po tastaturi, ali ne gledajući u ekran monitora. Student je slep, a na ekranu se može videti samo tekst ispisan  Brajevom abecedom- niz tamnih tačkica na svetloj pozadini. U univerzitetskom Centru za adaptivnu tehnologiju, studenti sa raznim vrstama i stepenima invaliditeta uz pomoć tehnologije savladjuju gradivo kao svi drugi. Osnivač i šef Centra, Margaret Londergan, kaže da je na tu ideju došla 1999. godine, kada je shvatila da mnogi hendikepirani studenti ne znaju kakav im sve hardveri softver stoji na raspolaganju:

Opširnije: Primer iz Indijane - SAD

Potkategorije