Osnovni pojmovi-asistivne tehnologije

Veb pristupačnost

Prema tradicionalnoj definiciji veb pristupačnost podrazumeva da ljudi mogu koristiti internet bez obzira na invaliditet. Dostupna veb aplikacija može omogućiti korisniku da zameni slike na veb stranici svojim tekstualnim opisima i omogućiti popunjavanje formi isključivo koristeći tastaturu. U više apstraktnom smislu, pristupačnost podrazumeva organizovanje informacija u jedinice kojima se može upravljati i uopštavanje interakcije mehanizama tako da podrže različite ulazne i izlazne modalitete, interfejs i pomoćne tehnologije.

Opširnije: Veb pristupačnost

Taktilni sistemi čitanja i pisanja

LujBraj1U poslednjih 200 godina razvijeni su različiti sistemi za taktilno pisanje i čitanje. Najčešće se standardno pismo učilo uz pomoć drvenih slova ili slova od žice. Postojeći sistem samo je prilagođen osobama sa oštećenjem vida, a kreiranje nekog potpuno novog sistema, koji se ne bi zasnivao na iskustvima osoba koje vide, doživljavano je kao način razdvajanja i izolacije.

Opširnije: Taktilni sistemi čitanja i pisanja