DAISY Flash player-i, reproduktori

DAISY (Digital Accessible Information System - sistem digitalno dostupnih informacija) digitalni format pomaže osobama koje, su iz raznih razloga, primorane da koriste regularan - standardan štampani materijal. DAISY digitalne zvučne knjige, nude prednosti nad običnim audio-knjigama, ali su i nadmoćnije zato što DAISY uključuju i navigaciju.

 

Lista DAISY Flashplayer/fleš plejera u ponudi Gloria Ferrari doo:

 

<-- Lista DAISY Flashplayer/fleš plejera u ponudi Gloria Ferrari doo