Učenik koristi tablet za rad u školi | Alati asistivne tehnologije koji pomažu u učenju

Ukratko

 • Asistivna tehnologija ne može da "izleči" probleme u učenju i deficit pažnje, ali može pomoći deci da rade u skladu sa svojim mogućnostima.
 • Nisu sve vrste asistivne tehnologije high-tech.
 • Možete da pogledate koja asistivna tehnologija odgovara Vašem detetu shodno njegovom IOP-u ili 504 plan team-u (kod nas ne postoji).

Ako Vaše dete ima probleme u učenju ili deficit pažnje, želećete da znate mnoštvo akomodacija da ubrzate njegovo učenje. Asistivna technologija (AT) može biti efikasna akomodacija. Razumevanje šta je to AT i kako radi su prvi koraci ka nalaženju adekvatnih alata za Vaše dete.

Osnove asistivne tehnologije

U širem smislu, asistivna tehnologija podrazumeva bilo koji uređaj, deo opreme ili sistem koji pomaže osobi sa invaliditetom da radi u skladu sa svojim mogućnostima tako da može učiti, komunicirati ili jednostavno bolje funkcionisati. Kako može pomoći Vašem detetu?

Postoji mnogo vrsta AT koje pomažu deci sa smetnjama u učenju ili deficitom pažnje. Ovi alati mogu im pomoći da rade shodno svojim mogućnostima. Pomaže im da postanu uspešniji, produktivniji učenici. Istovremeno, samopouzdanje i nezavisnost deteta rastu.

Alati asistivne tehnologije: Od jednostavnosti do prefinjenosti

Postoje alati AT koji pomažu učenicima sa smetnjama u slušanju, matematici, egzekutivnim funkcijama, čitanju i pisanju. Raznolikost dostupnih alata AT raste u poslednjih nekoliko godina.

Uprkos reči "tehnologija", nisu sve AT high-tech. AT kreće se od jednostavnih adaptivnih alata (kao što su markeri i organizatori) do high-tech alata (kao što je softver Tekst u govor (text-to-speech)).

Asistivna tehnologija i IOP Vašeg deteta ili 504 Plan

Ako Vaše dete ima Individualan Obrazovni Program (IOP), Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) zahteva od IOP tima da odredi da li je AT potrebna kako bi Vaše dete dobilo “besplatno i odgovarajuće javno obrazovanje.”

IDEA takođe kaže da je školski okrug odgovoran za izbor i kupovinu ove tehnologije. Škola mora da obuči osoblje i Vaše dete kako da koriste AT.

Za dete sa 504 plan-om, zakon je manje jasan po pitanju asistivne tehnologije. Međutim, Section 504 podstiče akomodacije za učenike sa smetnjama u razvoju, tako da AT ulazi u ovu kategoriju. Škola nije obavezna da preporuči, kupi ili obuči Vaše dete da koristi AT. Ali moraju biti spremni da to razmotre kao akomodaciju.

Pošto broj alata AT raste veoma brzo poslednjih godina, nekim školama je teško da ostanu u toku sa dostupnim novitetima. Možda ćete morati da uradite malo istraživanje na svoju ruku i delujete proaktivno u odnosu sa školom Vašeg deteta.

Budite sigurni da su sve AT jasno navedene u IOP-u ili 504 plan-u Vašeg deteta. Diskutujte o situacijama gde može, a gde ne može koristiti AT. Ovi detalji trebaju biti sastavni deo IOP-a ili 504 plan-a.

Procena potrebe za asistivnom tehnologijom

Ukoliko smatra da je neophodno, IOP tim će zahtevati procenu AT AT procenu izvršava profesionalac obučen za područje u kome je detetu potrebna podrška. Na primer, logoped će verovatno uraditi procenu da li je vašem detetu potreban alat kao pomoć u komunikaciji. Škola će unajmiti privatnog konsultanta da obavi procenu ukoliko nema osoblja kvalifikovanog da izvrši ovaj zadatak.

Trenutno, ne postoje pravila ili procedure za procenu AT. To znači da je dobro znati pozadinu osobe koja izvršava procenu. Možete da pitate o iskustvu onoga koji vrši procenu, obrazovanju i kvalifikacijama. Ostala pitanja koja Vi i tim možete pitati jesu:

 • Za koje alate mislite da bi bili efikasni u rešavanju specifičnih potreba moga deteta?
 • Koje su to jake strane koje mogu pomoći mom detetu u korišćenju ovog alata?
 • Da li vidite potrebu za korišenjem u različitim okolnostima? (Kuća, škola, socijalne okolnosti itd.)
 • Koliko je ovaj alat lak za učenje i korišćenje?
 • Koliko je pouzdana?
 • Koju vrstu tehničke podrške ili zamene Vi ili proizvođač dajete?

Šta asistivna tehnologija ne može da uradi

Bez obzira na to koji alat Vaše dete koristi, važno je da znate da AT ne može da izleči smetnje u učenju ili deficit pažnje. AT ne može:

 • Nadoknaditi neefektivnu nastavu
 • Učiniti da smetnje u učenju i deficit pažnje nestanu

Šta asistivna tehnologija može da uradi

Važno je da zapamtite da je uloga AT da Vašem detetu pomogne u učenju. Ne može biti zamena za dobru nastavu, ali se može koristiti kao dodatak dobro osmišljenoj obuci. Može pomoći Vašem detetu da ima više samopouzdanja i radi samostalnije. Takođe može pomoći Vašem detetu:

 • Da radi brže i preciznije
 • Prati rutine razreda
 • Postavljanju i dostizanju viših ciljeva

Adekvatni alati AT omogućavaju detetu da koriste njihove prednosti u područjima u kojima su slabiji. Na primer, ako Vaše dete ima probleme u čitanju, ali ima razvijene veštine slušanja, audio knjige mogu biti korisne.

Pronalaženje usklađenosti između alata AT i potreba Vašeg deteta može biti potrajati. Ali odgovarajući alati AT mogu biti korisni i pomoći Vašem detetu da postane uspešniji i nezavisniji učenik.

Zaključak

 • Ako je detetu sa IOP-om potrebna asistivna tehnologija, školski okrug mora izvršiti procenu i obezbediti alate.
 • U idealnom slučaju, Vaše dete će koristiti alate koji su u skladu sa njegovim sposobnostima, a koji rade na jačanju nedostataka.
 • Biranje odgovarajućih alati može pomoći Vašem detetu da postane uspešniji i nezavisniji učenik.

O autoru

Understood TeamThe Understood Team

Understood team je sastavljen od strasnih pisaca, urednika i moderatora zajednica, od kojih mnogi imaju decu sa smetnjama u učenju i deficitom pažnje.

Više od ovog autora

Recenzija Jessica Millstone, Ed.M., M.P.S. Jun 01, 2014

Izvor: Understood

Hvala ti Rebecca Muller iz EducatorLabs za poslati izvor.

Prevod: Gloria Ferrari doo

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.