BrainPort

BrainPort Vision Pro

 BrainPort Vision ProBrainPort Vision ProBrainPort Vision Pro  prvo zahteva testiranje, a kasnije i obuku za korišćenje.

BrainPort Vision Pro je oralno elektronsko pomagalo za vid koje obezbeđuje elektro-taktilnu stimulaciju. Pomaže slepim osobama u orjentaciji i prepoznavanju objekata kao pomoćni uređaj drugim pomagalima kao što su beli štap ili pas vodič.
BrainPort Vision Pro prevodi digitalne informacije sa nosive video kamere u nežne obrasce električne stimulacije na površini jezika. Korisnici osećaju pokretne šare poput mehurića na svom jeziku koje nauče da tumače kao oblik, veličinu, lokaciju i kretanje objekata u svom okruženju. Neki korisnici su to opisali kao mogućnost „videti svojim jezikom“.

Opširnije: BrainPort Vision Pro