Vežbe

Osnovni gradivni elementi većine Android aplikacija su aktivnosti. Klasa aktivnosti obezbeđuje interfejs između aplikacije i prikaza na ekranu.

Pozadinske, servisne aplikacije koje nemaju korisnički interfejs ne zahtevaju aktivnost.

Komponente aplikacije (kao što su aktivnosti i servisi) su deklarisane u XML datoteci pod nazivom AndroidManifest.xml.

ZA-01.1. Okvir za aplikaciju

"Prazna (Blank)" aplikacija u manifestu sadrži element <application> i unutar njega element <activity>:

<application
        ...

android:label="@string/app_name"
        <activity android:name=".Izlaz">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

Komponentu prijavljujemo i uključujemo u aplikaciju tako što deklarišemo element <activity> i prijavljujemo klasu aktivnosti pomoću atributa android:name.

Atribut android:label je naslov koji se prikazuje na ekranu i ikonici.

"Prazna (Blank)" aplikacija:

 public class Izlaz extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_prikaz_teksta);
    }
}

 ZA-01.2. Prikaz teksta na ekranu

 Koristićemo activity_prikaz_teksta.xml i u okviru njega formirati TextView element Izlazni_tekst sa inicijalnim sadržajem "Inicijalni tekst.":

<TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Inicijalni tekst."
        android:id="@+id/Izlazni_tekst" />

Promenu izlaza u samom kodu (programu, aplikaciji) postižemo tako što dodajemo u metodu onCreate sledeće

TextView prikaz= (TextView)findViewById(R.id.Izlazni_tekst);
        prikaz.setText("Ovo je izlaz.");

 

Nazad na 01. Promenljive i tipovi podataka

 

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.