07. Višedimenzioni nizovi

 

 

Višedimenzionalni nizovi (nizovi nizova)

Višedimenzioni nizovi koriste više indekasa. Ostalo je isto kao i kod jednodimenzionalnih.

Primer unosa elemenata dvo-dimenzionalnog niza:

Scanner ul=new Scanner(System.in);
System.out.println("dimenzije dvo-dim. niza:");
int n=ul.nextInt(),
    m=ul.nextInt();
System.out.println("Uneto je:"+n+"x"+m);
int[][] temp = new int [n][m];
for (int i =0; i<n; i++)
    for (int j=0;j<m;j++){
       System.out.println("unesi temp["+i+"]["+j+"]=");
       temp[i][j]=ul.nextInt();
    }
}

Primer prikaza:

        for (int i =0; i<n; i++){
            for (int j=0;j<m;j++)
                System.out.print("temp["+i+"]["+j+"]="+temp[i][j]+";");
                System.out.println();
        }

Izračunavanje sume i srednje vrednosti svih elemenata:

        double suma=0.0, srednjaVrednost=0.0;
        for (int i =0; i<n; i++)
            for (int j=0;j<m;j++)
                suma += A[i][j];
                srednjaVrednost = suma / (n*m);
        System.out.println("\n suma je "+suma);
        System.out.println("srednja vrednost je "+srednjaVrednost);

Izračunavanje sume i srednje vrednosti elemenata po redovima:

        double[] suma=new double [n],
        srednjaVrednost=new double [n];
        for (int i =0; i<n; i++){
            for (int j=0;j<m;j++)
                suma[i] += A[i][j];
            srednjaVrednost[i] = suma[i] / m;
        }
        for (int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nsuma u "+i+". redu je "+suma[i]);
            System.out.println("srednja vrednost u "+i+". redu je "+srednjaVrednost[i]);
        }

Izračunavanje sume i srednje vrednosti elemenata po kolonama:

        double[] suma=new double [m],
        srednjaVrednost=new double [m];
        for (int i =0; i<m; i++){
            for (int j=0;j<n;j++)
                suma[i] += A[j][i];
            srednjaVrednost[i] = suma[i] / n;
        }
        for (int i=0;i<m;i++){
            System.out.println("\nsuma u "+i+". koloni je "+suma[i]);
            System.out.println("srednja vrednost u "+i+". koloni je "+srednjaVrednost[i]);
        }

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

Vežbe

I Podaci o elementima niza

Z7.I.1. - Z7.I.4. Kao i Z6.I.1. - Z6.I.4. samo sa dvo-dimenzionim nizom.

Z7.I.5. Izračunati sumu i srednju vrednost elemenata niza nxn koji su iznad, ispod i na:
a) glavnoj,
b) sporednoj
dijagonali.

Z7.I.6. Odrediti max, min i max-min elemenata niza nxn koji su iznad, ispod i na:
a) glavnoj,
b) sporednoj
dijagonali. Koje max-min je najveće?

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

 II Modifikacija niza

 Z7.II.1. - Z7.II.2. Kao i Z6.II.1. - Z6.II.2. samo sa dvo-dimenzionim nizom.

Z7.II.3. Zameniti mesta:
a) elementima (a,b) i (c,d),
b) najvećem i najmanjem elementu dvo-dimenzionog niza.

Z7.II.4. Transponovati matricu.

Z7.II.5. Urediti redove / kolone dvo-dimenzionog niza u:
a) opadajući,
b) rastući,
c) nerastući,
d) neopadajući.

Z7.II.6. Iz dvo-dimenzionog niza izbaciti one redove (kolone) koji sadrže elemente jednake maksimalnom i minimalnom elementu.

Z7.II.7. Iz dvo-dimenzionog niza izbaciti sve redove (kolone) koji sadrže elemente čija je vrednost jednaka k.
Ako nema takvih elemenata, onda izbaciti kolonu (red) koji sadrži element najbliži k po apsolutnoj vrednosti.

 

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

III Jedan niz u jedan niz

 Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

IV Jedan niz u više nizova

Z7.IV.1.

 Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

V Više nizova u jedan niz

Z7.V.1. 

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

VI Primena u zadacima

Z7.VI.1.

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi