Izrada baze podataka članstva Savez slepih Srbije

U 25. decembra 2003. završena je izrada baze podataka članstvai Saveza slepih Srbije.