Uputstva

Uputstva za pomagala

Korisničko uputstvo za GoTalk 4+

gotalk4plus - Izgled i delovi
- Uputstva
-- Tasteri za snimanje poruka
-- Pusti poruku
-- Nivoi
-- Mogućnosti zaključavanja
-Osnovni rečnik
--2 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)
--Ova 2 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji (prva ideja, druga ideja)
-Izrada prekrivača tasterskih sličica
--GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
--Sprovođenje ideja
--Prekrivači tasterskih sličica

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 4+

Internet Explorer za slepe - JAWS uputstvo (manual, tutorial, help)

"Internet Explorer" vam omogućava da čitate dokumente na svetskoj računarskoj mreži, "World Wide Web", kao i više načina za komunikaciju sa drugim ljudima. Možete se kretati po Web stranicama, otvarati nove stranice i jednostavno popunjavati Web forme.

"JAWS" uz "Internet Explorer" program koristi virtuelni kursor , tako da omogućava čitanje na način kako biste čitali običan tekstualni dokument. Virtualni kursor je takođe na raspolaganju i u drugim aplikacijama kao što su pomoć pisana u "HTML", elektronska pošta sa "HTML" prikazom u "Outlook" i "Outlook Express" programima i u "PDF - Portable Document Format" fajlovima. Mnoga od svojstava koja obrađujemo u ovim poglavljima, takođe važe kad god se koristi virtualni kursor.

Opširnije: Internet Explorer za slepe - JAWS uputstvo (manual, tutorial, help)

Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

0. Impresum; Tehnička podrška.
1. Prvo pročitajte; Opis LED indikatora baterije; Umetanje baterija; Punjenje NiMH baterija.
2. Uključivanje RUBY;. Opis dugmadi.
3. Uvećanje pomoću RUBY ručnog video uveličavača. Postavljanje RUBY-a sa sklopljenom ručicom bliže dokumentu. Korišćenje RUBY sa produženom ručicom..Promena režima boje. Zamrzavanje slike. Isključivanje LED svetla. Režim čuvanja.Ikonice režima čuvanja.Čuvanje i brisanje slike.Čuvanje slike kada je memorija puna.

4. Opis hardvera
5. Rešavanje problema (Troubleshooting). Uređaj se ne uključuje. Ekran je prazan. LED indikator baterije treperi crveno. Crvena LED (svetleća dioda) je aktivna kada je RUBY priključena na strujni adapter (punjač). LED indikator baterije ne treperi crveno, iako je strujni adapter (punjač) povezan i utaknut u zidnu utičnicu. NiMH baterije se ne pune. Postoje mrlje ili fleke na ekranu. Tekst je previše mali ili je previše veliki za čitanje. LED svetla prave odsjaj nad reflektujućom površinom. RUBY se isključuje nakon 30 minuta čitanja
7. Bezbednost i održavanje.. Procedura čišćenja. LCD ekran.. Čišćenje ostalih delova RUBY ručnog video uveličavača

Opširnije: Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

Upravljanje JAWS-om pomoću Brajevog displeja

Ulazne komande sa Brajevog reda - displeja

JAWS podržava niz prečica koje Vam omogućavaju upravljanje Vašim računarom korišćenjem Brajeve tastature - pomoću Brajevih komandi (pogledajte opis BrailleIn™). Ispod se nalaze prečice koje podržavaju Freedom Scientific-ove Focus Brajeve redove - displeje. Za ostale Brajeve redove - displeje, kontaktirajte proizvođače za spisak prečica.

Opširnije: Upravljanje JAWS-om pomoću Brajevog displeja

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier- Povezivanje

B - Korišćenje TOPAZ XL HD kao računarskog monitora.
B.1. Sa računara na Topaz XL HD preko VGA.
B.2. Rezolucije ekrana
C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje.
D - konektori na zadnjoj strani panela.
E - Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission).

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier- Povezivanje

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier-Izmena podešavanja

1. Podešavanja TOPAZ XL HD-a.
2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ XL HD-a.
3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje.
4. Izbor tabele uvećanja
5. Uvećanje tabelarnih vrednosti
6. Promena prikazanog broja uvećanja.
7. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
8. Prikaz broja verzije firmware-a.

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier-Izmena podešavanja

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier

1. Topaz XL HD na prvi pogled
2. Transport i pomeranje TOPAZ XL HD
3. Koraci za korišćenje TOPAZ XL HD
4. Napredne operacije
Dodatak A - Izmene podešavanja Topaz XL HD-a
Dodatak B - korišćenje Topaz XL HD kao monitor računara
Dodatak C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje
Dodatak D - konektori na zadnjoj strani panela

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier