Uputstva

Uputstva za pomagala

L. Mogućnosti virtuelne palete sa ikonicama

The ribbon is a new style of menu available in many new applications being released today. Ribbons first appeared in Office 2007 programs, but are now becoming more common in other applications tailored for the Windows® 7 operating system. Ribbons create an accessibility challenge due to inconsistent navigation between various groups and items.

Opširnije: L. Mogućnosti virtuelne palete sa ikonicama

Novine u JAWS-u 18, čitaču ekrana za slepe osobe

JAWS 18 Features.
-Support for Vocalizer Expressive 2.2 Voices.
-Improved Performance when Using JAWS and ZoomText Together.
-Migrate Settings from Prior Versions of JAWS.
-Completely New Import and Export for JAWS Customized User Settings.
-Restrict Virtual Cursor in Web-Based dialog boxes.
-New Speech Option as You Move the Physical Mouse Around the Screen.
-Lower the Audio from Other Programs While JAWS is Speaking.
-Improvements with JAWS Touch Support.
-Launch JAWS on Tablets Using Hardware Buttons.
-More Dynamic Braille Auto Advance Mode.
-Changes to Sentence Navigation Keystrokes in the Desktop Keyboard Layout.
Najčešće postavljena pitanja.

Opširnije: Novine u JAWS-u 18, čitaču ekrana za slepe osobe

Novine u JAWS-u 17, čitaču ekrana za slepe osobe

Mogućnosti JAWS-a 17

Enhancements in JAWS 17.0.2619 (August 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.2417 (July 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.2211 (June 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.2007 (May 2016)

 

Enhancements in JAWS 17.0.1806 (April 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.1539 (March 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.1377 (January 2016)
Enhancements in JAWS 17.0.1214 (November 2015)

Najčešće postavljena pitanja

Opširnije: Novine u JAWS-u 17, čitaču ekrana za slepe osobe

GEM Korisničko uputstvo

GEM® omogućava Vam da gledate, snimite i sačuvate uvećane slike prilikom korišćenja Freedom Scientific-ovih elektronskih lupa - kamera sa računarom. Korišćenjem vrućih tastera (Hot Keys) ili GEM korisničkog interfejsa, možete brzo i jednostavno proći kroz sve slike ili skočiti na višestruke slike napravljenje pomoću GEM-a. Grupe slika mogu automatski biti sačuvane u bilo koji označeni folder (omotnica, fascikla) na Vašem računaru.

Opširnije: GEM Korisničko uputstvo

3. Korisnički interfejs i programske grupe

- JAWS korisnički interfejs.
-- Meni opcija (Options menu).
-- Meni alata (Utilities Menu).
-- Meni jezik (Language Menu).
-- Meni pomoći (Help Menu).
-- JAWS broj verzije (Version Number).
-- JAWS serijski broj (Serial Number).
- JAWS programska grupa (Program Group).
-- Prikazivač Brajevog pisma (Braille Viewer).
-- Pomoć (Help).
-- JAWS.
-- Pokretanje HJPad.
-- Istraži (Explore) JAWS.
-- Tools (alati).
-- Istraži (Explore) JAWS podmeni (submenu).
-- Podmeni alati (Tools).

Opširnije: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

2. Pokretanje JAWS-a, podešavanje "vrućih tastera" (Hot Keys) i čarobnjak za pokretanje

- Pokretanje JAWS-a i podešavanje "vrućih tastera" (Hot Keys).
-- Pokretanje JAWS-a pomoću ikonice na radnoj površini (Desktop-u) i podešavanje vrućeg "tastera" (Hot Key) za pokretanje JAWS-a.
-- Pokretanje JAWS ili MAGic iz okvira za dijalog pokreni (Run).
-- Pokretanje JAWS iz JAWS programske grupe.
- Čarobnjak za pokretanje JAWS.

Opširnije: 2. Pokretanje JAWS-a, podešavanje "vrućih tastera" (Hot Keys) i čarobnjak za pokretanje

1. Osnovna obuka za JAWS, softver-program čitač ekrana za slepe

 1. Uvod i pregled
 2. Pokretanje JAWS-a, podešavanje "vrućih tastera" (Hot Keys) i čarobnjak za pokretanje
 3. Korisnički interfejs i programske grupe
 4. Komande za čitanje i pokazivači
 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna
 6. Čuvanje podešavanja
 7. Iseci (Cut), kopiraj (Copy), nalepi (Paste), Pravopisna provera i pronađi i zameni - HJPad vežbe
 8. Windows Explorer (Window pretraživač) i korpa za otpatke (Recycle Bin)
 9. Surf's Up, pretraživanje interneta
A. Excel kolone i zaglavlja redova
B. Excel obrasci sa ulaznim porukama
C. Laptop prečice u JAWS-u i MAGic-u
D. Markeri (obeleživači mesta)
E. Research It - Pokreni pretragu
F. Settings Center - centar za podešavanje
G. Letimično čitanje
H. Pametno čitanje reči
I. Rukovaoc govorom i zvukom
J. Tandem - daljinsko upravljanje
K. Analizator teksta
L. Mogućnosti virtuelne palete sa ikonicama
M. Glasovni profili
N. Indeks reči

 

Opširnije: 1. Osnovna obuka za JAWS, softver-program čitač ekrana za slepe

09. Korišćenje komande JAWS Find (Nađi)

Možete da koristite komandu JAWS Find (Nađi) da pronađete specifične reči ili fraze na veb stranici. Ona radi i na dugačkim veb stranicama, čak i kada podatak nije trenutno vidljiv na ekranu. Find - Nađi komanda podrazumevano pretražuje od položaja pokazivača do kraja (dna) dokumenta, tako da je najbolje da je najbolje početi od početka (vrha) stranice pritiskom na CTRL+HOME.

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite CTRL+F da otvorite JAWS Find okvir za dijalog. Fokus u polju za uređivanje gde upisujete reč ili frazu za pretraživanje. Možete da pritisnete TAB da se pomerite sa jedne na drugu kontrolu u okviru za dijalog. Ostale kontrole su:
  • Edit Box - polje za uređivanje Find what (šta tražimo). Pritisnite tastere sa strelicama DOWN ili UP da dobijete prethodno tražene stavke. Možete da, takođe, otvorite spisak stavki u kombinovanom okviru pritiskom na ALT+DOWN ARROW a zatim koristite prvo slovo naziva da odete brže na stavku. Spisak sadrži istorijat od poslednje traženih 20 stavki.
  • Polje za potvrdu kontekstne specifične istorije. Ovo polje za potvrdu kontroliše da li se koristi kontekstualni istorijat pretrage za trenutnu lokaciju. Ovo polje za potvrdu je po ravilu potvrđeno.
  • Zadržavanje istorijata nedavnih nalaza. Ovo polje za potvrdu kontroliše da li se ono što upravo tražimo zapisuje u istorijatu traženih stavki. Podrazumevano je potvrđeno.
  • Smer radio dugme, podrazumevano je pretraga napred.
  • Polje za potvrdu zanemari veličinu slova, podrazumevano je potvrđeno, i
  • Find (traži), Delete (briši), Clear Find History (očisti istorijat pretraživanja) i Cancel (odustani) dugmad. Podrazumevano je dugme Find-Nađi.

Napomena: JAWS Find (Nađi) je podrazumevana alatka za pronalaženje u internet pregledačima u kojima je podržan virtuelni pokazivač. Ako želite da koristite izvornu alatku aplikacije za pronalaženje, prvo pritisnite INSERT+3 u numeričkom redu (JAWS propušta prečicu), zatim CTRL+F.

 1. Recimo da ste čuli da Džimov kafe nudi stvarno veliki klub sendvič. Uradite sledeće kako bi ste tražili da li je navedena na ovoj stranici. Ukucajte reči "club sandwich" i pritisnite ENTER. Ako ste započeli na vrhu stranice, reči "klub sendvič" se ne vide na ekranu. Ali, one su i dalje na stranici. JAWS se premešta na traženu frazu i čita red u kojoj je tražena fraza pronađena.
 2. Koristite komandu JAWS čitaj reč (INSERT+NUMPAD 5). Trebalo bi da čujete reč "club ":
 3. Koristite komandu JAWS čitaj sledeću reč (INSERT+STRELICA DESNO). Čućete da JAWS izgovara "sandwich." JAWS vas premešta tačno na početak reči "club ".
 4. Pritisnite CTRL+HOME da se vratite na vrh stranice.
 5. Otvorite JAWS Find okvir za dijalog pritiskom CTRL+F i tražite reč "town." Čućete okolne reči "sleepy town of Innisport."
 6. Pritisnite prečicu da ponovite komandu nađi (F3). Čućete da su sada okolne reči "in downtown Innisport." Primetite da je reć koju ste tražili zapravo deo veće reči u ovom slučaju.
 7. Pritisnite F3 ponovo i slušajte tekst koji pronađete.
 8. Nastavite sa pritiskanjem F3 dok ne dobijete poruku koja kaže, "wrapping to top," što ukazuje na to da je JAWS stigao do poslednje reči "town" na Web stranici i opet nastavlja da traži od početka stranica. JAWS takođe može da traži unazad ka vrhu stranice, korišćenjem SHIFT+F3.

Kada tražite reči ili fraze sa JAWS-om, upamtite sledeće prečice:

 • CTRL+F da otvorite JAWS Find okvir za dijalog.
 • F3 da ponovite traženje u napred.
 • SHIFT+F3 da ponovite traženje unazad.

Napomena: JAWS Find (Nađi) okvir za dijalog se razlikuje od običnog u drugim programima. Kada ste u programima koji imaju svoj Find okvir za dijalog i dalje možete da koristite JAWS Find (Nađi) kao alternativu ako želite. U takvim slučajevima, koristite JAWS prečicu INSERT+CTRL+F.

Nastavite da isprobavate korisne mogućnosti JAWS-a. Ovo je vrlo koristan način pretraživanja Web stranica.

08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

JAWS omogućava da korišćenje i čitanje sadržaja sa interneta bude lako i zabavno. Međutim, autori Web stranica moraju da prate određene smernice kako bi njihove stranice bile dostupne za JAWS i druge programe (softvere) za čitanje ekrana. JAWS čita dobro većinu stranica, čak i one koje nisu osmišljene da budu pristupačne. Povremeno nailazimo na stranice koje su loše osmišljene i njihovo čitanje sa JAWS je otežano. U ovom delu, učimo trikove koji se bave ovakvim teškim stranicama.

Opširnije: 08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama