Šta je novo u JAWS-u 14

Ova stranica opisuje nove mogućnosti i poboljšanja dostupna u JAWS-u 14.

Mogućnosti JAWS-a 14

- Fleksibilni Veb .
- Podrška za poruke virtuelnog međuspremnika (Virtual Buffer Message) za Microsoft Outlook 2010 i 2007..
- Sintetizator Direct Vocalizer.
- Podrška za Windows 8.
- - Podrška za Windows 8 početni ekran i alatke za pretraživanje.
- - Kretanje pomoću JAWS pokazivača.
- Pregled teksta u međumemoriji (Clipboard).
- Poboljšanja analizatora teksta.
- Izbor između privremenog Markera (obeleživači mesta) i trenutnog položaja u HTML.
- Uklanjanje neželjenih Flash i Okvirnih (frejm) saopštenja.
- ARIA podrška.
- Pretraživanje sadržaja dobijenih OCR (Optičko prepoznavanje znakova) pogodnošću pomoću JAWS Find (Nađi).
- Pomeri se na sledeći ili prethodni razdelnik.
- Novi centar za podešavanje opcija za konfigurisanje nivoa interpukcije (Punctuation).
- Podrška za SAPI 5 64-bit.
- Nove prečice za trajnu promenu brzine govora.
- Dodavanje u međumemoriju (Clipboard).
- Poboljšanja skripti.
-- Preuzimanje (download) JAWS 14.
- Provera nadogradnje (Check for Updates)
- Ručna provera nadogradnje.
- Automatska provera nadogradnje.
- Demo verzija programa (softvera).
- Najčešće postavljena pitanja.

Fleksibilni Veb

Često ćete nailaziti na Veb stranice koje sadrže puno viška sadržaja, što može dovesti do toga da teško nalazite sadržaj koji vam je potreban ili do toga da vam se prekine tok čitanja. Na primer, mnoge Web stranice sadrže okvire Google oglasa. Ovo može biti neugodno za korisnike JAWS-a zato što remeti redosled čitanja okolnog sadržaja.

Fleksibilni Veb vam omogućava da preuzmete veću kontrolu nad Veb stranicama, da brzo pronađete željeni sadržaj i da sakrijete sadržaj koji prekida tok čitanja. Možete da sakrijete delove sadržaja, kao što su Google oglasi i druge vrste nepotrebnih sadržaja, kako biste imali ravnomernije iskustvo čitanja. Pored toga, možete da koristite JAWS da čita naslove ili ARIA osnovne oblasti, koje mogu sadržavati najzanimljiviji deo sadržaja.

Da biste koristili Fleksibilni Veb, otvorite Veb stranicu koju želite da prilagodite u Internet Explorer-u ili Firefox-u. Zatim premestite Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) na one elemente stranice koje želite da sakrijete, ili odakle želite da započnete čitanje kada se stranica učitava. Aktivirajte Fleksibilni Veb čarobnjak pomoću uzastopne prečica INSERT+SPACEBAR, X. Alternativno, pritisnite INSERT+F2 da pokrenete okvir za dijalog za JAWS rukovaoca (manager), a zatim odaberite Fleksibilni Veb (Flexible Web).

Fleksibilni Veb čarobnjak vam pruža dve mogućnosti: sakrivanje elemenata ili čitanje od izabranog elementa. Čarobnjak će vas zatim voditi kroz proces stvaranja privremenog prilagođavanja dajući vam različite mogućnosti za odabrani elemenat, da ga sakrijete ili da od njega počnete čitanje. Napravljeno prilagođavanje se odmah primenjuje na stranici. Na primer, ako ste izabrali da sakrijete sve okvire koji sadrže oglase, nakon ovog prilagođavanja više nećete videti nikakve oglase prilikom kretanja po stranici.

Ako niste zadovoljni kako prilagođavanje radi, možete da otvorite Fleksibilni Veb čarobnjak i poništite poslednje prilagođavanje koje ste uradili. Kada se vratite na stranicu, možete da odaberete isti ili drugi element, ponovo aktivirate Fleksibilni Veb čarobnjak i pokušate novo prilagođavanje sa drugačijim kriterijumima. Na primer, ako želite da sakrijete ranije pomenute oglase, verovatno želite da sakrijete sve njih, a ne samo prvi na stranici. Čarobnjak vam pruža izbor da li da sakrijete samo prvi ili sve njih.

Možete da napravite onoliko prilagođavanja na stranici koliko god želite. jednom kada ste napravili jedno ili više prilagođavanja, možete da ga sačuvate kao pravilo, koje se primenjuje svaki put kada učitate određenu stranicu ili stranice. Kao naznaka da se pravilo primenjuje na stranici, JAWS pušta zvuk nakon učitavanja stranice. Pravilo se može primeniti na trenutnu Veb stranicu, celu Veb lokaciju ili uopšteno za sve Veb lokacije. U suprotnom, prilagođavanje je samo privremeno i gubi se kada napustite Veb stranu ili zatvorite pregledač. Ako ste napravili privremena prilagođavanja i onda napustite stranicu ili zatvorite pregledač, otvara se okvir za dijalog i pita vas da li želite da sačuvate prilagođavanje kao pravilo.

Ako želite da saznate nešto više o korišćenju Fleksibilnog Veb-a, obratite se Temama pomoći JAWS-ove pomoći na mreži.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Podrška za poruke virtuelnog međuspremnika (Virtual Buffer Message) za Microsoft Outlook 2010 i 2007

Microsoft Outlook koristi Microsoft Word za pregledanje svih poruka u rezimu samo za čitanje. Međutim, s obzirom na način na koji Word podržava navigaciju po tabelama, a tabele se najčešće koriste za raspoređivanje poruka, sledi da je poruke otvorene u Outlook 2010 i 2007 teško ili skoro nemoguće čitati tečno. Iako postoji mogućnost da se poruke pregledaju u podrazumevanom Web pregledaču, ali to je težak i spor postupak koji se aktivira za svaku poruku.

Ova nova mogućnost vam omogućava da otvorite poruke samo za čitanje i čitate ih pomoću Virtuelnog PC pokazivača (Virtual PC Cursor) kao što se čitaju Web stranice u Internet Explorer-u ili Firefox-u. Možete se kretati kroz poruku po znakovima, rečima, redovima, rečenicama, pasusima, stranicama, naslovima, tabelama, linkovima i grafici. Podrazumevano, i najsloženije poruke se mogu efikasno čitati kada se predstavljaju pomoću tabela raspoređene u jednoj ćeliji po redu.

Dok se krećete kroz virtuelizovanu poruku, možete da:

 • Aktivirate linkove u porukama tako što dođete do njih i pritisnete ENTER.
 • Dobijete spisak linkova, naslova, tabela i grafika u poruci na isti način kao i na Web stranici.
 • Koristite brze tastere za navigaciju da se krećete različitim elementima u poruci. Na primer, koristite P i SHIFT+P da pročitate pasuse (prethodni i sledeći).
 • Postavite JAWS ili nevidljivi pokazivač na približnu lokaciju Virtuelnog pokazivača (Virtual Cursor) gde je dostupno.
 • Izaberete tekst i kopirate u međumemoriju (Clipboard).

Ako želite da pregledate stvarni raspored poruke kako se pokazuje na ekranu, isključite opciju koristi Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) kod samo za čitanje poruka u Brzim podešavanjima (Quick Settings) (INSERT+V) u Outlook-u.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Sintetizator Vocalizer Direct.

JAWS 14 podržava Vocalizer Direct glasove/govornike koje proizvodi Nuance Communications. Ovi novi glasovi/govornici rade isključivo sa proizvodima Freedom Scientific-a. Vocalizer Direct nude mnoge dobrobiti uključujući poboljšanje performansi, posebno u oblasti brzine i kvaliteta govora, podrška za više jezika i dijalekata, uključujući mađarski, tajlandski (Thai), irski engleski i južnoafrički engleski.

Za preuzimanje (download) ovih glasova/govornika, idite na Web stranicu Vocalizer Direct glasove/govornike. Svaki se glas/govornik se može preuzeti sa kvalitetom premijum ili visoki premijum. Visoko premijum glasovi/govornici su sadržani u velikim datotekama, ali nude najviši kvalitet govora. Premijum glasovi/govornici nude veoma dobar kvalitet govora i manje datoteke. Obe visoko premijum i premijum verzije glasova/govornika mogu biti instalirane na istom računaru tako da ih možete porediti. Nakon instaliranja glasova/govornika, Vocalizer Direct profil se dodaje na spisak JAWS-ovih glasovnih profila.

Napomena: Svi Vocalizer Direct glasovi/govornici će biti podržani u budućim verzijama MAGic-a i OpenBook-a. Instalirajte ih sada za JAWS, a svi ostali proizvodi će ih koristiti u budućnosti bez potrebe da se ponovo instaliraju.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Podrška za Windows 8.

Freedom Scientific has been working closely with the Microsoft Windows team over the past year and we have made the necessary changes in JAWS 14 in order to make the Windows 8 experience a very smooth transition. JAWS will perform with all your familiar applications used in Windows 7 or XP with a few exceptions, outlined below. When using the new Windows 8 Start Screen, or the new style apps such as e-mail, browser, calendar, or even the store to shop for Apps, you will find JAWS 14 really makes it a smooth transition for experienced JAWS users and very easy to learn for first-time users. You can also install the new Vocalizer Direct voices and use them with JAWS on Windows 8.

Podrška za Windows 8 početni ekran i alatke za pretraživanje.

When you press the WINDOWS Key, the Start screen opens. This replaces the Start menu from prior versions of Windows. Each program is represented by a tile. Navigation of the tiles of the Start Screen is supported. As you navigate with the ARROW keys, you will hear the name of the tile gaining focus, the row and column of the tile, and expanded state of the tile. Expanded means that the tile takes up twice the space as a standard tile. This is necessary because columns may be skipped when navigating when a tile is twice the width of a standard tile. If you navigate to another group of tiles, JAWS plays a sound to indicate when you have switched groups. You can also simply begin typing the name of the application you want to quickly move to it.

The Search Charm (Search edit box) is activated as soon as you begin typing text after opening the Start Screen by pressing the WINDOWS Key. If you press TAB, you move to the Search Categories list. Pressing UP or DOWN ARROW speaks the name of each category and its position. When you press SHIFT+TAB to move to the Search Results pane, the name of the focused result is announced followed by its position. As you navigate in the Search Results pane using the ARROW keys, the name and position are both indicated.

Screen Sensitive Help (INSERT+F1) is provided at all these points offering navigation tips and warnings.

A few useful keystrokes specific to Windows 8 include:

 • WINDOWS Key+Q: Places you in the edit field for searching your applications. Note that while on the Start Screen, simply beginning to type moves you into this same edit field.
 • WINDOWS Key+F: Places you in the edit field for searching your Files.
 • WINDOWS Key+W: Places you in the edit field for searching your Windows 8 Settings.
 • WINDOWS Key+I: Places you in the Settings Charm.
 • WINDOWS Key+C: Places you in the Charms.

Kretanje pomoću JAWS pokazivača:

Reviewing the screen with the JAWS Cursor works somewhat differently in Windows 8 than it does in earlier operating systems. This is due to Microsoft eliminating the use of Mirror Display drivers and instead switching to Accessibility Display drivers.

The main change is that the JAWS and Invisible Cursors no longer have an unrestricted mode in Windows 8. In other words, it is not possible to review the contents of multiple applications at the same time. These cursors are restricted to the contents of the current application or dialog box. In addition, due to Microsoft changes, the title bar of each window cannot be read by the JAWS or Invisible Cursor. To read the window title, use the INSERT+T command.

Just like earlier versions of Windows, there are some applications that render their contents to the screen in such a way that only the PC Cursor will report information about them.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Pregled teksta u međumemoriji (Clipboard).

JAWS sada kombinuje snagu prikazivača rezultata (Results Viewer) sa međumemorijom (Clipboard). Ako ste kopirali tekst u međumemoriju (Clipboard), pritisnite uzastopne prečice (layered keystrokes) INSERT+SPACEBAR, C kako bi ste prikazali sadržaj međumemorije (Clipboard) u prikazivaču rezultata (Results Viewer). Ovo vam nudi širok opseg fleksibilnosti u upravljanju kopiranim podacima, omogućavajući vam da ih kopirate i nalepite na višestruke lokacije.

Na primer, možete da koristite CTRL+C da biste kopirali tekst u međumemoriju (Clipboard), a zatim koristiteINSERT+WINDOWS Key+C da priložite tekst u međumemoriju (Clipboard) iz drugih izvora. Kada ste dodali sve tekstove koje ste želeli, pritisnite INSERT+SPACEBAR, C da biste prikazali sadržaj međumemorije (Clipboard) u prikazivaču rezultata (Results Viewer). U ovom trenutku, možete da odaberete bilo koji deo teksta iz prozora prikazivača rezultata (Results Viewer) i kopirati ga u međumemoriju (Clipboard). Nakon ovoga, tekst u međumemoriji (Clipboard) biva prepisan i tekst koji je bio prethodno sakupljen više nije u međumemoriji (Clipboard). Međutim, tekst je i dalje dostupan u prikazivaču rezultata (Results Viewer), sve dok je njegov prozor ostaje otvoren. To znači da više puta možete da kopirate tekst u međumemoriju (Clipboard) i da ga nalepite gde god želite.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Poboljšanja analizatora teksta.

Analizator teksta je alatka koja se može koristiti da nas obavesti o nedoslednostima u dokument kao što su neusklađene zagrade, nenamerne promene formata, višak belina (dodatni razmak), zalutali ili nedostajući znakovi interpukcije, unapređen je da pruža još više informacija o promeni fonta. Kada skenirate dokument na greške, analizator teksta sada može da prepozna nedoslednosti u imenu fonta, veličini, boji i osobinama/obeležjima kao što su podebljano, kurziv ili podvučeno.

Za konfigurisanje prepoznavanja promene fonta, idite na stranicu analizator teksta u centru za podešavanje (Settings Center), pronađite grupu Promene Fonta i odaberite ili opozovete jedno ili više polja za potvrdu . Podrazumevano, analizator teksta prepoznaje sve promene fonta.

Takođe, analizator teksta sada prepoznaje više jezika. Ako ste napravili dokument na jednom jeziku, na primer španskom, i koristili ispravan jezički kod za identifikaciju dokumenta na drugom jeziku, analizator teksta će primeniti pravila za ispravni jezik kada analizira dokument na greške.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Izbor između privremenog Markera (obeleživači mesta) i trenutnog položaja u HTML.

You can now select text between a temporary PlaceMarker and the current position in HTML environments.

Already used in Word, this method of selecting text is often easier than attempting to use SHIFT in conjunction with the ARROW keys to select large blocks of text. For instance, use CTRL+WINDOWS Key+K to set a temporary PlaceMarker on a Web page, then move to another location on the page. Press the layered keystroke INSERT+SPACEBAR, M to then select the text between the temporary PlaceMarker and current location. The text is then available for copying to the Clipboard.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Uklanjanje neželjenih Flash i Okvirnih (frejm) saopštenja.

In JAWS 12, a feature was added that allowed previously inaccessible windowless flash objects to become accessible. This allowed JAWS users to be less dependent on page designers that may or may not remember to make Flash accessible. In addition, some sites contain windowless flash objects that were declared as windowless flash in order to hide objects that only affect the presentation of the page like a background picture, an icon inserted to accentuate document content, etc. All these items were invisible to users prior to JAWS 12. Now, as you navigate in the virtual buffer, you hear only "Flash start", "Flash end", or "Flash start", "graphic ###", "Flash end." As you navigate, you may also hear "frame start", "frame end" since Web pages also sometimes contain empty frames, which can be used to improve the visual layout of the page.

JAWS 14 filters out these unnecessary flash and frame objects to help make reading in the virtual buffer as smooth as possible. JAWS will no longer announce the start and end of flash and frame objects if the only object inside flash is a graphic or button, or if the flash or frame object is empty.

If you press INSERT+F9 for a list of frames, empty frames are not included in the list. Also, pressing Navigation Quick Key M or SHIFT+M will only move to frames that contain readable content.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

ARIA podrška.

JAWS 14 supports all of the latest industry standard ARIA tags and elements that can be applied to Web pages. For more details on how JAWS works with ARIA, visit the Screen Reading Software Documentation page and select the JAWS Support for ARIA document.

Pretraživanje sadržaja dobijenih OCR (Optičko prepoznavanje znakova) pogodnošću pomoću JAWS Find (Nađi).

After OCR has been applied to an unrecognizable image or text, a JAWS Find (CTRL+INSERT+F), can be used to search for recognized text.

Pomeri se na sledeći ili prethodni razdelnik.

Frequently, Web page authors will use the <hr> HTML tag to insert a line of dashes between sections of a Web page. This is called a separator. You can now press Navigation Quick Key DASH or SHIFT+DASH to move to the next or prior separator on a Web page in Internet Explorer or Firefox.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Novi centar za podešavanje opcija za konfigurisanje nivoa interpukcije (Punctuation).

You can now use Settings Center to configure the amount of punctuation JAWS will speak in all applications. To set the punctuation level, do the following:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center).
 2. Press CTRL+SHIFT+D to load the default JAWS settings.
 3. In the Search edit box, type "punctuation level" without the quotes.
 4. Press DOWN ARROW to move to Punctuation Level in the filtered search results in the tree view.
 5. Press SPACEBAR to choose how much punctuation you want to hear. The choices are None, Some, Most, and All.
<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Podrška za SAPI 5 64-bit.

JAWS 14 now works with 64-bit SAPI 5 voices. A SAPI 5 64-bit profile has been added to the list of default voice profiles and is available when using JAWS on a 64-bit version of Windows.

Nove prečice za trajnu promenu brzine govora.

New keystrokes have been added to allow you to permanently change the voice rate on the fly. Press CTRL+WINDOWS Key+ALT+PAGE UP to increase the rate and press CTRL+WINDOWS Key+ALT+PAGE DOWN to decrease the rate. The new speech rate is saved to the active voice profile. You can still use CTRL+ALT+PAGE UP and CTRL+ALT+PAGE DOWN to temporarily change the speech rate if necessary. The rate will revert back to the last saved setting when you press ALT+TAB.

If you are using the MAGic Large Print Keyboard, pressing the dedicated speech rate keys will permanently save the new rate to the active voice profile. Pressing the speech rate keys along with the CTRL key will temporarily change the voice rate.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Append to Clipboard

The command to append text to the Clipboard, WINDOWS Key+C, has changed due to conflicts with the Windows 8 operating system. The new keystroke is INSERT+WINDOWS Key+C. In Windows 8, WINDOWS Key+C opens the Charm Bar.

Poboljšanja skripti.

JAWS 14 includes a new scripting function for obtaining screen content in XML format. For more information on using this new function, refer to the Enhancements in Scripting Web page.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Preuzimanje (download) JAWS 14

Kako da preuzmete (download), sačuvate i instalirate JAWS 14 izdanje.

Napomena: Ako vaš firewall sprečava preuzimanje (download) fajlova (datoteka) korišćenjem FTP (File Transfer Protocol), koristite umesto toga HTTP (Hypertext Transfer Protocol) linkove.


 1. Izaberite odgovarajući link za preuzimanje (download) koji se pojavljuje na kraju ovog opisa.
 2. Kada se okvir za dijalog otvori, izaberite Sačuvaj (Save) i izaberite mesto čuvanja gde ćete kasnije lako pronaći preuzetu izvršnu datoteku (exe fajl (datoteka)).
 3. Pokrenite izvršnu datoteku (exe fajl) i pratite govornu instalaciju.
 4. Posle instalacije softvera, uvek proverite nadogradnje da bi ste bili sigurni da imate najnovije izdanje.

Tokom instalacije JAWS, OCR (Optičko prepoznavanje znakova) je automatski preuzet i instaliran. Ako instalirate JAWS na računaru koji nema pristup internetu i želite da koristite mogućnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova), trebate takođe da odaberete link kako bi preuzeli OCR. Stavite ovaj fajl (datoteka) na isto mesto kao izvršnu datoteku (exe fajl) pre početka instalacije.


<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Proveri nadogradnje (Check for Updates)

Kako bi brzo odgovorili na probleme korisnika, Freedom Scientific pruža male nadogradnje programa (softvera) tokom godine. Provera nadogradnje (Check for Updates) je veoma laka uz najnovija poboljšanja JAWS-a. Ako održavate vaš softver onako kako je preporučeno, možete preuzeti dodatne nadogradnje ili popravke na vaš računar. Ako je nekoliko manjih izdanja objavljeno pre nego što proverite nadogradnje, preuzimate puno izdanje softvera, koje obuhvata sva manja izdanja do tog trenutka. Možete ručno proveriti nadogradnje (Check for Updates) bilo kada, ili JAWS može automatski proveriti nadogradnje prilikom pokretanja.

Ručna provera nadogradnje (Check for Updates)

Da proverite nadogradnje (Check for Updates) nakon instaliranja izdanja, uradite sledeće:

 1. Otvorite JAWS-ov prozor (JAWS application window).
 2. Otvorite meni pomoći (Help).
 3. Izaberite proveri nadogradnje (Check for Updates). Provera nadogradnje ima mogućnost da utvrdi da li imate najnovije izdanje. Ako nemate, izaberite jednu ili više stavki iz liste a zatim izaberite INSTALL da pokrenete nadogradnju. Sve poboljšanja od prvih objavljenih beta izdanja su uključena u nadogradnju.

Automatska provera nadogradnje (Check for Updates)

Automatsko obaveštenje o mogućnosti nadogradnje, koje je po pravilu uključeno, upozorava vas kada je nadogradnja programa (softvera) dostupna. Ovo je lak način za održavanje vašeg programa (softvera). Ako odlučite da ne instalirate nadogradnju JAWS, uvek možete kasnije ručno proveriti nadogradnje kako je opisano u prethodnom odeljku.

Da uključite ili isključite automatsko obaveštenje (Automatic Notification), odaberite Basics (Osnove) u meniju JAWS Options (JAWS meniju opcija) i označite ili uklonite oznaku iz polja za potvrdu (Check Box) automatskog obaveštenja (Automatic Notification).

Demo program (softver)

Da isprobate besplatnu demo verziju JAWS, izaberite odgovarajući link u Preuzimanje (download) JAWS 14 odeljku iznad i pokrenite JAWS u 40-minutnom demo režimu.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

Najčešće postavljena pitanja

Pitanje: Ako preuzmem JAWS 14 izdanje sa sajta, treba li da instaliram JAWS sa DVD-a kada ga dobijem?

Odgovor: Ne. Međutim, trebate da proverite nadogradnje (Check for Updates) ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Ako sačekam dok moj DVD stigne kako bih instalirao JAWS 14, da li takođe trebam da preuzimem i verziju koja je dostupna na sajtu?

Odgovor: Ne, ali kada jednom instalirate JAWS 14 sa DVD-a, trebate da proverite nadogradnje pritiskom na ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Da li treba da uklonim moju postojeću verziju JAWS pre instaliranja novog JAWS 14?

Odgovor: To nije neophodno i mnogi korisnici odaberu da zadrže više verzija na svojim sistemima. Kada odlučite da više ne koristite prethodnu verziju i shvatite da nova verzija dobro funkcioniše, možete ukloniti staru verziju, ali nemojte uklanjati zajedničke komponente (shared components).

Pitanje: Ako sam nedavno dobio JAWS 13, kako da dobijem JAWS 14?

Odgovor: Ako ste kupili JAWS 13 nakon 1. septembra 2012. godine, možete preuzeti besplatno JAWS 14 izdanje sa Freedom Scientific-ovog Web sajta. Da proverite da li imate parvo na postojeću verziju, posetite Freedom Scientific stranicu za aktivaciju programa (Software Activation page). Trebaće vam vaš serijski broj.

Pitanje: Ako moj SMA istekne, da li ću primiti obaveštenje?

Odgovor: Korisnici u SAD će dobiti obaveštenje ukratko u e-mail-u ubrzo nakon što JAWS 14 DVD pristigne. Koverta će imati oznaku na Brajevom pismu sa spoljašnje strane i sadržaće SMA Renewal letter (pismo za produženje (licence)) objašnjavajući proces na crnom tisku i Brajevom pismu. Obrazac JAWS SMA Renewal (Produženja) je takođe dostupna za preuzimanje (download) iz JAWS sedišta (Headquarters) na Freedom Scientific-ovom Web sajtu.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 14, čitača ekrana za slepe osobe

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.