Novine u JAWS-u 13, čitaču ekrana za slepe osobe

Ove stranice opisuju nove mogućnosti i poboljšanja dostupna u JAWS-u 13.

 

Mogućnosti JAWS-a 13

Pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova)

Često ćete naići na slike koje sadrže tekstualne informacije. To mogu biti PDF fajlovi, prikaz na ekranu kod postavljanja neke aplikacije ili meni sa opcijama kod DVD filma. Iako ove slike sadrže tekst koji osobe normalnog vida mogu pročitati, JAWS ne može da pročita tekst ako je on deo slike.

Nova pogodnost OCR (Optičkog prepoznavanja znakova) je mogućnosti koja vam omogućava pristup bilo kojoj slici na ekranu koja sadrži tekst. Sa samo nekoliko jednostavnih prečica, JAWS će za nekoliko sekundi prepoznati sliku i aktivirati JAWS pokazivač tako da se možete kretati po dobijenom tekstu. Prepoznati tekst će biti na istom mestu gde se nalazi i prava slika na ekranu. Kako biste razlikovali prepoznati tekst od ostalog teksta koji se može nalaziti u prozoru, JAWS će koristiti različit glas kada naiđe na prepoznati tekst. Kada aktivirate PC pokazivač ili se prebacite na neku drugu aplikaciju ili okvir za dijalog, tekst se gubi i trebate ponovo da izvršite OCR (Optičkog prepoznavanja znakova).

Da biste koristili pogodnosti OCR-a (Optičkog prepoznavanja znakova), sledeće uzastopne prečice (layered keystrokes) su dodate:

 • INSERT+SPACEBAR, O, W. Prepoznaje trenutni prozor aplikacije koji je u fokusu.
 • INSERT+SPACEBAR, O, S. Prepoznaje čitav ekran
 • INSERT+SPACEBAR, O, C. Prepoznaje trenutno izabranu kontrolu, kao što je grafičko dugme.
 • INSERT+SPACEBAR, O, Q. Prekida proces prepoznavanja koji je u toku.
 • INSERT+SPACEBAR, O, H. Izgovara kratku poruku pomoći koja opisuje niz komandi OCR-a.

Sledeći primeri ilustruju samo neke od dobrobiti ovih novih mogućnosti.

 • Ubacujete DVD film u vaš računar koji pokreće meni koji vam omogućava da izaberete jednu od različitih DVD mogućnosti. Zatim pritisnite INSERT+SPACEBAR, O, W, i nakon nekoliko sekundi, JAWS će vas upozoriti da je OCR završen. U ovom trenutku, JAWS pokazivač biće aktivan, i možete se kretati po ekranu korišćenjem tasterskih STRELICA i čitati tekst menija. Kada čujete opciju koju želite, pritisnite kosu crtu na numeričkoj tastaturi (NUMPAD SLASH) da izvršite levi klik miša ili INSERT+NUMPAD PLUS (plus na numeričkoj tastaturi) da postavite PC na JAWS (pokazivač) da aktivirate opciju. Pre JAWS-a 13, ovaj meni je bio potpuno nedostupan.

Napomena: U zavisnosti od vrste ekrana na kome se prikazuje DVD i kvaliteta teksta, pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova) možda neće uvek raditi. Neki DVD ekrani će biti prepoznati bolje od drugih.

 • Vi otvarate PDF u Adobe Readeru koji se ispostavi da je nedostupan. Pritisnite INSERT+SPACEBAR, O, W da JAWS prepozna tekst trenutno vidljiv na ekranu kroz koji se onda možete kretati pomoću JAWS pokazivača. Pre izvršenja OCR-a u Acrobat Reader-u, pritisnite CTRL+1 da podesite nivo uvećanja na stvarnu veličinu. Iako će ovo prouzrokovati manjom slikom prikazanom na ekranu, rezultiraće većom tačnošću tokom prepoznavanja.
 • Pokušavate da instalirate ili koristite aplikaciju čiji interfejs nije dostupan, kao što je Acronis® True Image™ Home 2011 ili 2012. Ako nema dostupnog teksta za čitanje kada pritisnete TAB ili kada koristite JAWS pokazivač, koristite pogodnosti OCR-a. Pokrenite PC pokazivač i pritisnite INSERT+SPACEBAR, O, W da prepoznate tekst na grafici ekrana dobrodošlice. Onda možete koristiti JAWS pokazivač i kosu crtu na numeričkoj tastaturi (NUMPAD SLASH) (levi taster miša) da se pomerite na i izaberete neki od dostupnih dugmića i linkova.

O instalaciji

Kada instalirate JAWS sa programskog diska, OCR (Optičko prepoznavanje znakova) komponente se automatski instaliraju. Ako preuzmete (download) JAWS sa Web sajta i imate aktivnu internet konekciju kada počnete instalaciju, OCR (Optičko prepoznavanje znakova) komponente će se preuzeti tokom instalacije. Ukoliko nemate aktivnu internet konekciju kada instalirate JAWS preuzet (download) Web-a, prikazaće se poruka na kraju instalacije da neke komponente nisu instalirane. Da bi ste koristili OCR (Optičko prepoznavanje znakova) mogućnosti, uspostavite internet konekciju i pokrenite instalaciju ponovo kako bi se OCR komponente preuzele.

Prilagođavanje OCR glasa

Da prilagodite glas koji čujete prilikom čitanja prepoznatog teksta, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center). Kada se centar za podešavanje (Settings Center) otvori, pritisnite CTRL+SHIFT+D da otvorite podrazumevano (Default).
 2. U pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views) , krećite se i proširite (Voice Aliases), izaberite prilagođavanje (Customize) Voice Aliases.
 3. Pritisnite F6 da pređete na Voice Aliases stranu, i izaberite Voice Aliases dugme da otvorite okvir za dijalog.
 4. Izaberite OCRVoice sa liste voice aliases i odaberite dugme Izmeni (Modify) da prilagodite podešavanja za ovaj alias.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13

Brza podešavanja (Quick Settings)

Brza podešavanja (Quick Settings) su zamena za raniji okvir za dijalog Podesi opcije JAWS -a (Adjust JAWS Options), i osmišljen je da olakša izmenu specifičnih podešavanja za aplikacije kao i podešavanja pojedinačnih dokumenata. Sa Brzim podešavanjima (Quick Settings) sada imate mogućnost da lako:

 • Promenite podešavanja za pojedinačna dokumenta ili aplikacije.
 • Utvrdite da li će izmene imati efekta nakon zavšetka JAWS-ove sesije, kada se računar ponovo pokrene, ili kada novi prozor bude u fokusu. Obratite pažnju da se stepen trajnosti (persistency level) ne može podesiti kod podešavanja pojedinačnih dokumenata. Podešavanja dokumenata će uvek biti upisana na disk.

Da otvorite Brza podešavanja (Quick Settings), pritisnite INSERT+V. Ova jednostavna prečica eliminiše potrebu za INSERT+SHIFT+V (lična podešavanja Web-a (Personalized Web Settings)) i INSERT+CTRL+B (podešavanje opcija Brajevog pisma (Adjust Braille Options)) pošto su "personalized Web settings" i "braille options" pogodnosti uključene u Quick Settings.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Šta je prednost korišćenja Brzog podešavanja (Quick Settings)?

Kada ste koristili okvir za dijalog Podesi opcije JAWS -a (Adjust JAWS Options) u prethodnim verzijama JAWS-a, nije bilo jasno da li će promene ostati nakon promene fokusa ili možda nakon ponovnog pokretanja računara. Nova Brza podešavanja (Quick Settings) sada nude korisnički prilagodljive stepene trajnosti (persistence levels), kojima se brzo pristupa kroz kontekstni meni pritiskom tastera APPLICATIONS iz bilo koje stavke stabla. Trenutno podešavanje trajnosti (persistence) se nagoveštava ikonicom u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views) u kontekstnom meniju. Ikonice su korisne za trenera očuvanog vida jer pokazuju na prvi pogled trenutni nivo podešavanja. Po pravilu, sva podešavanja su sada sačuvana podešavanja tako da će svaka promena koju izvršite ostati nakon ponovnog pokretanja računara. Tri dostupna stepena trajnosti (persistence levels) su označne kao što sledi:

 • Obnovi podešavanja kada se JAWS zatvori. Razmišljaj o ovom kao o specifičnoj sesiji. Kada zatvorite JAWS, podešavanja se vraćaju na njegovu podrazumevanu vrednost. Ova trajnost (persistence) je zastupljena JAWS ikonicom u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 • Obnovi podešavanja kada se fokus promeni. Kada ste promenili fokus na drugu aplikaciju ili dokument, podešavanja se vraćaju na svoju podrazumevanu vrednost. Ova trajnost (persistence) je zastupljena ikonicom dvostrukog prozora u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 • Sačuvaj podešavanja. Kada je izabrana, trenutna vrednost postaje podrazumevana i ispisuje se na disku. Ovaj nivo je zastupljen u ikonici disk jedinice u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).

Beleške:

 • Ukoliko nameravate da podesite trajnost (persistence), iz podrazumevane (sačuvaj na disk), morate da podesite stepene trajnosti (persistence levels) za podešavanje pre promene podešavanja.
 • Specifična podešavanja dokumenta se ne mogu promeniti, stoga ih nema u kontekstnom meniju. U ovom slučaju, bilo kakve promene u postavkama odmah se čuvaju na disk.

Kako ga razlikovati od centra za podešavanje (Settings Center)?

Prozor za Brza podešavanja (Quick Settings) je veoma sličan onome koji se koristi kod centra za podešavanje (Settings Center). Sadrži polje za pretraživanje (Search Box), panel za podešavanja pregleda u obliku drveta (stabla - Tree Views), panel za konfigurisanje ekrana i panel za poruke pomoći. Osnovna razlika je ta da možete da podesite koliko dugo će izmene podešavanja biti aktivne za pojedinačna dokumenta ili aplikacije. Ovo je poznato kao stepene trajnosti (persistence levels).

Napomena: Ne možete da se prebacite na JAWS default file (default.jcf) kada koristite Brza podešavanja (Quick Settings). Da bi ste napravili izmene koje važe za sve aplikacije koristite centar za podešavanje (Settings Center).

Kako da koristim Brza podešavanja (Quick Settings)?

Da pokrenete Brza podešavanja (Quick Settings) u bilo kojoj aplikaciji ili dokumentu,

 1. pritisnite INSERT+V. Ova pogodna prečica je ista kao ona koju ste koristili da otvorite pregled u obliku drveta (stabla - Tree Views) Podesi opcije JAWS-a (Adjust JAWS Options).

  Na primer, sa otvorenim Word-ovim dokumentom, pritisnite INSERT+V.
 2. Pokazivač se pomera na polje za pretraživanje (Search Box). Ukoliko znate koje podešavanje ćete izmeniti, ukucajte termin za njega u polje za pretraživanje (Search Box). Zatim, pritisnite STRELICA DOLE da pređete na filtrirane rezultate u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).

  Na primer, ukucajte termin "typing" (bez navodnika), pritisnite STRELICA DOLE da pređete na odziv tastature (Typing Echo) u listi filtriranih rezultata, a zatim pritisnite ENTER. Sada se fokus premešta na odziv tastature (Typing Echo) u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views). Podrazumevana postavka za odziv tastature (Typing Echo) je znakovni (Characters).
 3. Ako želite da promenite stepen trajnosti (persistence levels), pritisnite taster APPLICATIONS i onda izaberite vrati podešavanja (Restore settings) kada se JAWS zatvori ili vrati podešavanja (Restore settings) kada se fokus promeni. (Zapamtite da je opcija sačuvaj podešavanja uvek podrazumevani izbor prilikom pregleda stepena trajnosti (persistence levels) po prvi put.)

  Na primer, pritisnite TASTERSKE strelica da pređete na vrati podešavanja (Restore settings) kada se fokus promeni, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Onda, pritisnite SPACEBAR da promenite vrednosti kombinovane lista (Combo Box) izaberete polja za potvrdu (check boxes), radio dugme (Radio Button) ili drugu dugmad, a zatim pritisnite ENTER. (Takođe možete pritisnuti F6 da skočite između pregleda u obliku drveta (stabla - Tree Views) i konfiguracijskog panela (Configuration pane) da izmenite podešavanja.) Podešavanje sada koristiti oba izabrana stepen trajnosti (persistence levels) i izabranu vrednost. Vrednost je sačuvana trajno ili dok ne promenite fokus ili zatvorite JAWS koji je podešen kao stepen trajnosti (persistence levels).

  Na primer, pritisnite SPACEBAR da izaberete ništa (None) kao podešavanje odziva tastature (Typing Echo), a zatim pritisnite ENTER. Sve dok fokus ostaje na trenutnom Word-ovom dokumentu, kucanje se ne odaziva. Kada prebacite fokus sa dokumenta na drugu aplikaciju, a potom vratite na Word-ov dokument, vrednosti odziva tastature se vraća na znakovni.

Na koje fajlove (datoteke) utiču Brza podešavanja (Quick Settings)?

Promene načinjene korišćenjem Brzih podešavanja (Quick Settings) su sačuvana u trenutnom JCF fajlu aplikacije ili trenutnom JSI fajlu dokumenta. Ovi fajlovi (datoteka), zajedno sa drugim fajlovima (datoteka) stepena trajnosti, su sačuvani u vašem folderu (omotnici) sa korisničkim podešavanjima (user settings). Možete ga naći odlaskom na Start Menu, All Programs, JAWS X (gde je X verzija 13 ili novija), Explore JAWS, a zatim Explore My Settings.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Nove uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)

JAWS 13 nudi nove uzastopne prečice za kretanje kroz tabele. Dok su trenutne prečice za kretanje kroz tabele i dalje na raspolaganju, korišćenjem uzastopnih tabelarnih prečica (Table Layer) eliminiše se potreba za zadržavanjem nekoliko tastera odjednom za izvođenje komande za kretanje po tabeli.

Ispod se nalazi lista uzastopnih prečica (layered keystrokes) za kretanje po tabeli. Pritisnite i otpustite INSERT+RAZMAKNICA, nakon čega sledi pritisnuto T da dobijete uzastopne tabelarne prečice (Table Layer). Onda pritisnite neku od sledećih prečica.

 • Tasterske STRELICE za kretanje po ćeliji.
 • CTRL+tasterske STRELICE da se pomerite na početak ili kraj kolone ili reda.
 • HOME ili END da se pomerite na početak ili kraj trenutnog reda.
 • CTRL+HOME da skočite na prvu ćeliju u tabeli.
 • CTRL+END da skočite na poslednju ćeliju u tabeli.
 • NUM PAD (numerička tastatura) 5 da pročitate trenutnu ćeliju.
 • SHIFT+STRELICA GORE da pročitate trenutni red.
 • SHIFT+PAGE UP da pročitate od trenutne ćelije do kraja reda.
 • SHIFT+HOME da pročitate od početka reda do trenutne ćelije.
 • SHIFT+NUM PAD (numerička tastatura) 5 da pročitate trenutnu kolonu.
 • SHIFT+PAGE DOWN da pročitate od trenutne ćelije do kraja kolone.
 • SHIFT+END da pročitate od početka kolone do trenutne ćelije.
 • WINDOWS Key+J da se vratite na prethodnu ćeliju u tabeli.
 • CTRL+ENTER ili CTRL+SHIFT+ENTER da se pomerite na sledeću ili prethodnu tabelu.
 • H da izlistate prečice koje možete da koristite.

Uzastopne tabelarne prečice (Table Layer) ostaju aktivne sve dok ne pritisnete taster koji ne izvršava komandu nad tabelom, kao što su ESC, SPACEBAR, TAB ili ENTER.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Results Viewer

Results Viewer je zamena bogata većim brojem mogućnosti za Virtual Viewer, korišćen u kombinaciji sa Research It, Skim Reading, i Custom Summary mogućnostima. Novi Results Viewer omogućava vam pregled skripta ili interno generisanog HTML izlaza u prozor Web kontrole, čime vam nudi veću fleksibilnost izlaznog formata. Results Viewer podržava sledeće mogućnosti i akcije:

 • Dozvoljava kretanje kroz Web kontrolu i ispoljava isto ponašanje kao kada se korisnici JAWS -a ili MAGic-a kreću po internet stranici.
 • Izlaz se može formatirati velikim spektrom fontova, boja i veličina ili uneti u tabele ili uneti u liste različitih stilova.
 • Sada izaberite linkove mišem u kombinaciji sa tastaturom čim se otvore Web stranice ili pozovu prilagođena ponašanja kako je definisano u JAWS skriptama.
 • Sadržaj Results Viewer će biti trajan, čak i kada se promeni fokus sve dok ne zatvorite Viewer.
 • Izbor i kopiranje teksta su sada mogući i pomoću tastature i pomoću miša i obuhvata isticanje teksta na ekranu.
 • Brzi tasteri za navigaciju se sada mogu koristiti.
 • Aktivirajte linkove korišćenjem tastera SPACEBAR ili ENTER.
 • Generisati listu linkova ili zaglavlja.
 • Kada koristite MAGic with JAWS, uvećani ekrani prate sadržaj onako kako ih JAWS čita. Osmišljeni su da rade zajedno.
 • Aktivirajte linkove u Viewer-u pomoću miša.
 • JAWS-ova "General Options\Document Automatically Reads" opcija se može koristiti za specifična govorna ponašanja (speech behaviors) u Results Viewer-ovom pokretanju.
 • Promena jezika.

Napomena: Virtual Viewer će i dalje biti korišćen za druge mogućnosti uključujući JAWS-ov sistem pomoći INSERT+F1.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Podrška za Citrix® XenDesktop

Citrix XenDesktop 4 i novije verzije su sada podržane JAWS-om 13. Početni JAWS 13 izdanje (13.0.303) podržava virtualizaciju operativnog sistema Windows 7 32-bit. JAWS 13.0.527 i novija izdanja podržavaju Windows 7 64-bit. Poput Terminal Services i u podršci za Citrix XenApp, JAWS koristi naprednu tehnologiju koja minimizira korišćenje propusnog opsega (bandwidth), maksimizira brzinu i pruža čitav niz sintetizatora i konfiguracija za Brajeve redove - displeje.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Poboljšan pristup većini prozora na vrhu (u prvom planu)

Sada smo pružili rešenja kako bismo olakšali komunikaciju sa većinom prozora na vrhu, često nazvanih prozori na vrhu (u prvom planu - On Top Windows). Ovo su aplikacije windows-a koje iskaču, bez dobijanja focusa ili postojanja u ALT+TAB redosledu. Često se nalaze kod Firewall ili Antivirus programa i imaju za cilj da prekinu korisnika informacijama da mora nešto urade pre nego što nastavi rad. Ne možete ih minimizirati niti pomoću ALT+TAB ih izbaciti iz prvog plana. Nažalost, ovo predstavlja problem za korisnike koji koriste samo tastaturu pošto je otežana delovanje na njih bez klika mišom. Korisnici čitača ekrana (screen reader) imaju često probleme zbog ovih prozora koji pokrivaju prozor na kome su radili. Oni se pojavljuje da obaveste da nešto ne radi onako kako se očekuje, a u stvari je to jedan od prozora na vrhu (u prvom planu - On Top Windows) koji blokiraju aplikaciju na koju je korisnik fokusiran.

Sada, u JAWS-u 13, ovi prozori na vrhu (u prvom planu - On Top Windows) su uključeni u JAWS listu zadataka (JAWS Task List) (INSERT+F10) tako da korisnik može da proveri da li je jedan od ovih prozora prisutan i da prebaci fokus na prozor pomoću okvira za dijalog Liste zadataka korišćenjem dugmeta prebaci na (Switch To). Bićete u mogućnosti da identifikujete prozore na vrhu ukoliko se nalaze u JAWS listi zadataka (JAWS Task List) zato što u imenu sadrže termin On Top (na vrhu).

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Nadograđen JAWS Merge Utility

JAWS Merge Utility je nadograđen tako da možete da prenesete podešavanja iz prethodne verzije JAWS-a instalirane na vašem računaru kao što je JAWS 12 u JAWS 13. Zbog promena koje smo načinili da poboljšamo podršku za Microsoft Word i Excel, ni jedno podešavanje fajlova (datoteka) koje je povezano sa Microsoft Word i Excel 2007 i 2010 neće biti sačuvano. Sva ostala podešavanja biće sačuvana kao što je očekivano.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Automatsko otkrivanje Focus 40 Blue preko Bluetooth-a

JAWS je u stanju da automatski otkrije Focus 40 Blue preko Bluetooth veze pri pokretanju računara bez potrebe za ručnim izborom odgovarajućeg COM porta. Da bi ste konfigurisali ovu opciju uradite sledeće:

 • Iz JAWS application window (JAWS-ovog prozora), otvorite meni Options i odaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 • U kombinovanoj lista (Combo Box) Default Braille Display (podrazumevani Brajev red - displej), uverite se da Focus podešen kao podrazumevani Brajev red, a onda izaberite dugme (Button) Modify Settings (prilagodi podešavanja).
 • U polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite opciju Bluetooth, a zatim izaberite OK. Izaberite OK ponovo kada ste upitani da ponovo pokrenete računar da bi JAWS-ova podešavanja imala efekta, zatim izaberite OK jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 • Kada ste jednom uspostavili Bluetooth bežičnu vezu između Focus 40 Blue i računara, zatvorite i ponovo pokrenite JAWS. JAWS će automatski pronaći odgovarajući Bluetooth serijski port i početi da koristi Focus 40 Blue.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

JAWS Find (Nađi) u kontekstu specifične istorije (Context Specific History)

Sposobnost nalaženja u JAWS-u (JAWS Find feature) dozvoljava vam pretragu reči ili fraza u dokumentima ili Web stranicama. Uneti termini se čuvaju u opštoj istoriji. Često, ovi termini su bitni samo za dokument ili ime domena (domain) u kojoj se pretraga vrši. U JAWS 13, sada možete izabrati polje za potvrdu (check box) konteksta specifične istorije, koji konfiguriše sposobnost nalaženja (Find Feature) tako da prikazuje samo termine pretraživane u tom dokumentu ili domenu. Ovo drastično smanjuje listu stavki u istoriji pretraživanja, i garantuje dostupnost najvažnijih termina za taj dokument ili domen.

Obratite pažnju na sledeće o ovoj novoj opciji u JAWS Find (Nađi) okviru za dijalog (INSERT+CTRL+F or CTRL+F za Web stranice).

 • Polje za potvrdu (Check Boxes) kontekstne specifične istorije je po pravilu označeno.
 • Prvi put kada otvorite JAWS Find (Nađi) okvir za dijalog, opcija nije dostupna. Nakon unetog termina za pretragu, polje za potvrdu biće dostupno.
 • Bilo koja uneta reč čuva se samo za taj dokument ili domen.
 • Ako je polje za potvrdu (check box) prazno, traženi termin postaje opšti i dostupan je za bilo koji dokument ili domen.
 • Istorija pretrage sadrži listu od najviše 25 termina .

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Podrška JAWS pokazivača u Internet pretraživaču (Internet Explorer) 9 i Microsoft Outlook 2010

Potpuna podrška JAWS pokazivača dostupna je u Internet pretraživaču (Internet Explorer) 9 i Microsoft Outlook 2010. Pored toga, kretanje Brajevog pokazivača (Braille Cursor) dok je u linijskom režimu (Line Mode) je takođe dostupno u ovim aplikacijama.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Microsoft Word poboljšanja

Interfejs za Word Object Model je ponovo napisan. Iskusićete odgovorniji i precizniji interfejs u Wordu.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Nadograđena JAWS osnovna obuka (Basic Training) i Šta je novo

JAWS osnovna obuka i Šta je novo u okviru DAISY zvučnih knjiga nadograđene su za JAWS 13. Možete instalirati ove knjige odabirom proveri nadogradnje (Check for Updates) iz JAWS menija pomoći (Help).

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Preuzimanje (download) JAWS 13

Kako da preuzmete (download), sačuvate i instalirate JAWS 13 izdanje.

Napomena: Ako vaš firewall sprečava preuzimanje (download) fajlova (datoteka) korišćenjem FTP (File Transfer Protocol), koristite umesto toga HTTP (Hypertext Transfer Protocol) linkove.

 1. Izaberite odgovarajući link za preuzimanje (download) koji se pojavljuje na kraju ovog opisa.
 2. Kada se okvir za dijalog otvori, izaberite Sačuvaj (Save) i izaberite mesto čuvanja gde ćete kasnije lako pronaći preuzetu izvršnu datoteku (exe fajl (datoteka)).
 3. Pokrenite izvršnu datoteku (exe fajl) i pratite govornu instalaciju.
 4. Posle instalacije softvera, uvek proverite nadogradnje da bi ste bili sigurni da imate najnovije izdanje.

Tokom instalacije JAWS, OCR (Optičko prepoznavanje znakova) je automatski preuzet i instaliran. Ako instalirate JAWS na računaru koji nema pristup internetu i želite da koristite mogućnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova), trebate takođe da odaberete link kako bi preuzeli OCR. Stavite ovaj fajl (datoteka) na isto mesto kao izvršnu datoteku (exe fajl) pre početka instalacije.


<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Proveri nadogradnje (Check for Updates)

Kako bi brzo odgovorili na probleme korisnika, Freedom Scientific pruža male nadogradnje programa (softvera) tokom godine. Provera nadogradnje (Check for Updates) je veoma laka uz najnovija poboljšanja JAWS-a. Ako održavate vaš softver onako kako je preporučeno, možete preuzeti dodatne nadogradnje ili popravke na vaš računar. Ako je nekoliko manjih izdanja objavljeno pre nego što proverite nadogradnje, preuzimate puno izdanje softvera, koje obuhvata sva manja izdanja do tog trenutka. Možete ručno proveriti nadogradnje (Check for Updates) bilo kada, ili JAWS može automatski proveriti nadogradnje prilikom pokretanja.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Ručna provera nadogradnje (Check for Updates)

Da proverite nadogradnje (Check for Updates) nakon instaliranja izdanja, uradite sledeće:

 1. Otvorite JAWS-ov prozor (JAWS application window).
 2. Otvorite meni pomoći (Help).
 3. Izaberite proveri nadogradnje (Check for Updates). Provera nadogradnje ima mogućnost da utvrdi da li imate najnovije izdanje. Ako nemate, izaberite jednu ili više stavki iz liste a zatim izaberite INSTALL da pokrenete nadogradnju. Sve poboljšanja od prvih objavljenih beta izdanja su uključena u nadogradnju.
<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Automatska provera nadogradnje (Check for Updates)

Automatsko obaveštenje o mogućnosti nadogradnje, koje je po pravilu uključeno, upozorava vas kada je nadogradnja programa (softvera) dostupna. Ovo je lak način za održavanje vašeg programa (softvera). Ako odlučite da ne instalirate nadogradnju JAWS, uvek možete kasnije ručno proveriti nadogradnje kako je opisano u prethodnom odeljku.

Da uključite ili isključite automatsko obaveštenje (Automatic Notification), odaberite Basics (Osnove) u meniju JAWS Options (JAWS meniju opcija) i označite ili uklonite oznaku iz polja za potvrdu (Check Box) automatskog obaveštenja (Automatic Notification).

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe

Demo program (softver)

Da isprobate besplatnu demo verziju JAWS, izaberite odgovarajući link u Preuzimanje (download) JAWS 13 odeljku iznad i pokrenite JAWS u 40-minutnom demo režimu.

Vrati se na početak preuzimanja (download) JAWS 13

Najčešće postavljena pitanja

Pitanje: Ako preuzmem JAWS 13 izdanje sa sajta, treba li da instaliram JAWS sa DVD-a kada ga dobijem?

Odgovor: Ne. Međutim, trebate da proverite nadogradnje (Check for Updates) ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Ako sačekam dok moj DVD stigne kako bih instalirao JAWS 13, da li takođe trebam da preuzimem i verziju koja je dostupna na sajtu?

Odgovor: Ne, ali kada jednom instalirate JAWS 13 sa DVD-a, trebate da proverite nadogradnje pritiskom na ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Da li treba da uklonim moju postojeću verziju JAWS pre instaliranja novog JAWS 13?

Odgovor: To nije neophodno i mnogi korisnici odaberu da zadrže više verzija na svojim sistemima. Kada odlučite da više ne koristite prethodnu verziju i shvatite da nova verzija dobro funkcioniše, možete ukloniti staru verziju, ali nemojte uklanjati zajedničke komponente (shared components).

Pitanje: Ako sam nedavno dobio JAWS 12, kako da dobijem JAWS 13?

Odgovor: Ako ste kupili JAWS 12 nakon 1. septembra 2011. godine, možete preuzeti besplatno JAWS 13 izdanje sa Freedom Scientific-ovog Web sajta. Da proverite da li imate parvo na postojeću verziju, posetite Freedom Scientific stranicu za aktivaciju programa (Software Activation page). Trebaće vam vaš serijski broj.

Pitanje: Ako moj SMA istekne, da li ću primiti obaveštenje?

Odgovor: Korisnici u SAD će dobiti obaveštenje ukratko u e-mail-u ubrzo nakon što JAWS 13 DVD pristigne. Koverta će imati oznaku na Brajevom pismu sa spoljašnje strane i sadržaće SMA Renewal letter (pismo za produženje (licence)) objašnjavajući proces na crnom tisku i Brajevom pismu. Obrazac JAWS SMA Renewal (Produženja) je takođe dostupna za preuzimanje (download) iz JAWS sedišta (Headquarters) na Freedom Scientific-ovom Web sajtu.

<-- nazad na Mogućnosti JAWS-a 13, čitača ekrana za slepe osobe