5.1. JAWS meni pomoći (Help).
5,2. Obuka
5.3. JAWS teme pomoći (Help Topics).
5,4. Korišćenje HTML sistema pomoći.
5.4.1. Sadržaj:
5,5. Screen Sensitive Help (INSERT+F1).
5,6. Tastaturna pomoć, INSERT+1 u numeričkom redu.
5,7. JAWS pomoć za aplikacije (INSERT+F1 pressed twice quickly).
5,8. Pomoć koja opisuje "vruće" tastere (INSERT+H).
5,9. Pomoć koja opisuje Windows tastere (INSERT+W).
5,10. Virtuelizacija trenutnog prozora (INSERT+ALT+W).

Glavnom JAWS sistemu pomoći se može pristupiti iz JAWS prozora pritiskom na F1 ili pritiskom na ALT+H da odete u meni za pomoć (Help).

Vežba: Ako već niste tamo, prebacite se u JAWS prozor i pritisnite ALT+H da otvorite meni za pomoć (Help). Ako se Vaš JAWS izvršava u sistemskoj paleti, pritisnite INSERT+J da otvorite kontekstualni meni za JAWS i pritisnite DOWN ARROW da se pomerite na Help. Pritisnite STRELICA DESNO da otvorite meni za pomoć (Help).

 

5.1. JAWS meni pomoći (Help).

Pritisnite DOWN ARROW i istražite JAWS Help meni, koji sadrži sledeće stavke:

 • Obuka
 • JAWS teme pomoći (Help Topics), F1.
 • Tastaturne komande
 • Šta je novo.
 • Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement).
 • Tehnička podrška
 • Podmeni Veb resursi.
 • O proizvodu JAWS za Windows
 • Čarobnjak za pokretanje.
 • Ažuriranje autorizacije
 • Proveri nadogradnje (Check for Updates)

Fokus se vratio na vrh, na stavku za obuku.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

5.2. Obuka.

Kada pritisnete ENTER na Training (obuka), otvara se FSReader DAISY player. Novina od JAWS 11 je puna verzija FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga) koji čita sve vrste DAISY knjiga. Ipak, imajte u vidu da su neke knjige zaštićene od strane njihovih autora ili izdavača i da mogu zahtevati posebne dozvole. U takvim slučajevima kontaktirajte autore ili izdavače za informacije o tome kako da pročitate njihove knjige.

Kada otvorite FSReader iz JAWS prozora, File Open okvir za dijalog vam daje spisak dostupnih DAISY knjiga. Pritisnite ARROW KEYS ili prvo slovo u naslovu da istražite spisak materijala za obuku ili DAISY knjiga.

Ako otkrijete da naslov knjige sadrži zvezdica (*) to znači da knjiga nije instalirana na vašem računaru. Međutim, možete da iz FSReader-a da direktno odete na JAWS proveri nadogradnje (Check for Updates) i preuzmete knjige koje želite odmah. Samo pritisnete ENTER na knjigu koja ima zvezdicu pored naslova. - Naravno za sve ovo je potrebno da budete priključeni na internet.

Napomena: Jedna kniga je podrazumevano instalirana. Preporučujemo da nji prvo pročitate. Zove se FSReaderGettingStarted. Otvorite je i pročitajte za par minuta. Saznaćete kako da koristite FSReader i kako da započnete JAWS osnovnu obuku (Basic Training).

Nekoliko najvažnijih prečica:

 • TAB prebacuje između prikaza u obliku stabla i tekstualne oblasti knjige.
 • CTRL+P uključuje / isključuje čitanje knjige.
 • Koristite standardne komande za čitanje kada ste u oblasti za tekst. Možete da izaberete i kopirate tekst i da ga nalepite u vaš materijali za obuku ili beleške.

Kada zatvorite svaku DAISY zvučnu knjigu, FSReader pamti mesto gde ste stali i sledeći put kada je otvorite, bićete na mestu na kome ste ranije stali.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

5.3. JAWS teme pomoći (Help Topics).

Vežba: Vratite se nazad na meni za pomoć (Help) u JAWS i idite na stavku "JAWS Help Topics" i pritisnite ENTER da otvorite JAWS teme pomoći (Help Topics).

JAWS sistem pomoći je u potpunosti u HTML formatu. Krećete se pomoću prikaza u obliku stabla knjige ili teme sa leve strane prozora pomoći, i srodnih tema pomoći (Help Topics) koje se nalaze na desnoj strani. Pritisnite ENTER na temu pomoći (Help Topics) i pritisnite F6 da se prebacite u oblast teme pomoći. Pritiskom na F6 prebacujete se sa jedne na drugu stranu.

JAWS prozor za pomoć sadrži tri stranice. Prebacujete se sa jedne na drugu pomoću CONTROL+TAB. Stranice su:

 • Sadržaj (Contents), ALT+C
 • Index, ALT+N
 • Pretraživanje (Search), ALT+S

-

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

5.4. Korišćenje HTML sistema pomoći.

Pomoć se u programima (softveru) najčešće prestavlja u HTML formatu. Možete da čitate i krećete se po sistemu pomoći isto kao i po Web sajtovima na internetu. - Pored predstavljanja informacija kao HTML stranica, HTML sistem za pomoć takođe može imati indeks, mogućnost pretrage po celokupnom tekstu (sadržaju), rečnik, sadržaj i druge mogućnosti.

5.4.1. Sadržaj:

Sadržaj je jedan od najboljih načina pregleda sadržaja sistema za pomoć. Sadržaj sadrži jednu ili više knjiga. Knjiga sadrži nekoliko srodnih tema. Proverite da li ste još uvek na jezičku (Tab, kartica) Sadržaj, ako niste, pritisnite CTRL+TAB sve dok ne čujete da JAWS izgovara "Contents page". U sledećoj vežbi ćemo naučiti kako da se krećemo po sadržaju JAWS sistemu za pomoć.

 1. Ako već niste tamo, prebacite se u JAWS prozor, otvorite meni za pomoć (Help) i odaberite Help Topics.
 2. Držite CTRL i pritiskajte TAB sve dok ne čujete "Table of Contents page". Bićete obavešteni da je ovo panel sa tri jezička (Tab, kartica): Table of Contents, Index, i Search (Sadržaj, Indeks i Pretraga).
 3. Koristite UP i DOWN ARROW da istražite sadržaj. Dok se krećete kroz sadržaj, krećete se kroz knjigu u prikazu u obliku stabla. Ako je knjiga zatvorena ne možete da vidite šta teme sadrže.
 4. Izaberite knjigu Using the Internet with JAWS i pritisnite RIGHT ARROW da je otvorite.
 5. Koristite DOWN ARROW da istražite sadržaj tema u knjizi. Primetite da pored nekoliko tema, ova kniga sadrži i nekoliko drugih knjiga. Kada prvi put pritisnete STRELICA DOLE čujete JAWS kako izgovara "Level one" (nivo jedan). Ako nastavite da pritiskate DOWN ARROW čućete kako JAWS izgovara "Level zero, Research It book closed" (Nivo nula, Pretražena knjiga je zatvorena). Nivo nula je najviši nivo. Pored otvaranja i zatvaranja knjiga i tema, JAWS saopštava i promenu nivoa. Postoji nekoliko tema nivoa jedan ispod knjige Using the Internet with JAWS (korišćenje interneta pomoću JAWS).
 6. Izaberite knjigu Navigating Web Pages (kretanje po Web stranicama) i pritisnite RIGHT ARROW da je otvorite. Pritisnuću UP ARROW da je pronađem.
 7. PritisniteSTRELICA DOLE da odete na sledeći nivo. JAWS vam govori da ste se premestili na nivo dva. - Nastavite da pritiskate DOWN ARROW dok ne pronađete temu Navigation Quick Keys (brzi taster za navigaciju). Pritisnite ENTER da otvorite ovu temu. Informacije sadržane u ovoj temi su prikazane u desnom delu prozora.
 8. Pritisnite F6 da se prebacite na sadržaj teme. JAWS obično automatski počinje da čita tekst teme. Zatim, koristite standardne JAWS komande za čitanje i kretanje po tekstu. Pritisnuo sam CTRL da zaustavim govor. Možete da koristite bilo koju komandu ili mogućnost koju možete da koristite u Internet pretraživaču (Internet Exploreru), kao što je INSERT+F7 da vidite spisak linkova ili pritisak na H, brzi taster za navigaciju, da se pomerite sa jednog na drugi naslov. Kretanje sa JAWS na internetu ili u HTML dokumentima će biti detaljnije objašnjeno kasnije.
 9. Izdvojite malo vremena za čitanje ove teme pomoći. Kada završite sa čitanjem, možete da pritisnete F6 ponovo da se vratite na prikaz u obliku stabla knjiga i tema. F6 je komanda koja nas prebacuje između dva panela prozora.

Zatvorite JAWS sistem za pomoć pomoću ALT+F4.

Za više pomoći o korišćenju sistema za pomoć, posetite Surf's Up! Web lokaciju, Surfing the Internet with JAWS and read Using HTML Help Systems (Surfovanje internetom pomoću JAWS i čitanje korišćenjem HTML sistema za pomoć).

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

5.5. Screen Sensitive Help (INSERT+F1).

JAWS takođe pruža nekoliko drugih resursa za pronalaženje korisnih informacija. Ova prečica aktivira Virtual Viewer - virtuelni prikazivač stavlja informacije o Pomoći u vidljivi tekstualni okvir na ekranu. Virtuelni PC pokazivač (Virtual PC Cursor) se koristi u ovoj oblasti da pročita tekst tačno onako kako bi pročitao u bilo kom uređivaču za obradu teksta, osim u onima u kojima je Virtuelni PC pokazivač (Virtual PC Cursor) nevidljiv. Možete da koristite uobičajena JAWS komande za čitanje da pročitate tekst, označite i kopirate tekst i tako dalje. Pritiskom na ESC zatvarate virtuelni prikazivač. Takođe možete da birate da li želite da "prikažete" ili "sakrijete" virtuelni pregledač na ekranu. U svakom slučaju, možete da pročitate informacije na isti način.

Pritisnite INSERT+F1 sada i pročitajte Screen Sensitive Help za bilo koji prozor koji ima fokus na vašem računaru. Ja ću pritisnuti ovu prečicu sada. Možda budete u drugom prozoru, ali to nije bitno. Virtual Viewer - virtuelni prikazivač se i dalje otvara sa specifičnom pomoći za prozor na kome je fokus. Kada završite pritisnite ESC da zatvorite virtuelni pregledač.

5.6. Tastaturna pomoć, INSERT+1 u numeričkom redu.

Kada je prečica pritisnuta, pritisnite bilo koju drugu prečicu i JAWS će vam objasniti šta ta prečica radi. Pritisnite ovaj taster dva puta brzo za detaljne informacije. Morate da pritisnete INSERT+1 da vratite tastaturu u njenu normalnu funkciju.

Vežbajte ovo sada pre nego što pređete na drugi deo lekcije. Pritisnite INSERT+1 u numeričkom redu. Zatim pritisnite NUM PAD 5. Da li ste čuli kako JAWS opisuje šta ova komanda radi ? Pokušajte da pritiskate i druge tastere INSERT+T ili INSERT+DOWN ARROW. Kada ste ovo završili, pritisnite INSERT+1 u numeričkom redu da isključite tastaturnu pomoć i da pređete na sledeću sekciju ove lekcije.

5.7. JAWS pomoć za aplikacije (INSERT+F1 pressed twice quickly).

Ova prečica otvara JAWS teme za pomoć u prikazu u obliku stabla i pruža spisak svih aplikacija koje imaju definisane teme za pomoć. Ja obično pritiskam i držima INSERT i dva puta brzo pritisnem F1. Ako program u kome ste bili kada ste pritisnuli ovu kombinaciju tastera ima JAWS specifičnu pomoć, upravo ta teme pomoći će vam biti otvorena. Ako ne, možete da se pomerate gore-dole po spisku korišćenjem strelica ili korišćenjem prvog slova imena. Kad nađete program za koji tražite pomoć, pritisnite ENTER da otvorite tu temu. Zatim pritisnite F6 da se prebacite i pročitate je.

Ja ću vam to sada pokazati. Pritisnuću WINDOWS Key+M da se prebacim na radnu površinu (Desktop). Pritisnuću I za Internet Explorer i ENTER da ga pokrenem. Podesio sam Internet pretraživač (Internet Explorer) da se otvori na stranici Training Headquarters. Pritisnuo sam CTRL da zaustavim govor.

Ono što ću sada da uradim jeste da pritisnem i zadržim INSERT i zatim F1 twice quickly. JAWS sistem pomoći se otvara odmah na teme pomoći za Internet Explorer. Ja sam u prikazu u obliku stabla i mogu da pritisnem F6 da odem na sadržaj teme. Ovo je odlično! Kada god ste u programu, Word, Excel, Internet Explorer, ili koji god drugi, pritisnite INSERT+F1 twice quickly i čitajte JAWS pomoć za tu aplikaciju. Pritisnuću ALT+F4 zatvorim JAWS sistem za pomoć.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

5.8. Pomoć koja opisuje "vruće" tastere (INSERT+H).

Ova prečica otvara Virtual Viewer - virtuelni prikazivač i daje brzi spisak JAWS specifičnih prečica za trenutnu aplikaciju. Internet Explorer mi je i dalje otvoren. Pritisnuću INSERT+H. Pritisnuo sam CTRL da zaustavim govor. Virtual Viewer - virtuelni prikazivač se otvorio sa dosta informacija i prečice specifičnih za Internet pretraživač (Internet Explorer). Možete da pritisnete UP i DOWN ARROW da se pomerate kroz njih. Izdvojite malo vremena da pogledate neke od njih i kada završite, pritisnite ESC da izađete iz virtuelnog pregledača.

5.9. Pomoć koja opisuje Windows tastere (INSERT+W).

Ova prečica otvara Virtual Viewer - virtuelni prikazivač i daje brzi spisak korisnih Windows prečica. Pritisnuću INSERT+W. Pritisnuo sam CTRL da zaustavim govor. Kada završite sa čitanjem u virtuelnom pregledaču pritisnite ESC da izađete.

5.10. Virtuelizacija trenutnog prozora (INSERT+ALT+W).

Ovo je vrlo korisna JAWS prečica. Ona sakuplja regularni i statički tekst iz svakog prozora i okvira za dijalog. Ona dovodi ovaj tekst u Virtual Viewer - virtuelni prikazivač gde može biti pročitan ili kopiran u međumemoriju (Clipboard) ili nalepljen u druge aplikacije. Ovo je vrlo korisno, na primer, kada kopirate poruku o gršci i nalepite u elektronsku poštu. Takođe, može se koristiti kada želite da kopirate tekst iz okvira za dijalog u priručnik.

Na primer, ja sam još uvek u Internet pretraživaču (Internet Explorer). Pritiskam ALT+F da odem u meni „Datoteka“ (file menu). - Šta da radim, ako želim da koristim ovaj meni u delu svojih lekcija za obuku? Mogu da iskopiram ovaj meni pritiskom na INSERT+ALT+W. Sada imam ovu informaciju u virtuelnom prikazivaču i pritiskom na DOWN ARROW JAWS će kopirati celokupan sadržaj menija u virtuelni prikazivač. Mogu da pritiskom na CTRL+A, izaberem, kopiram i nalepim sve u svoj materijali za obuku. Koristim ovu mogućnost sve vreme. Pritiskam ESC da napustim Virtual Viewer - virtuelni prikazivač i još nekoliko ESC da napustim i meni Internet Explorer-a. ALT+F4 da zatvorim Internet Explorer.

Neko vreme istražite ove mogućnosti. Možete da ih koristite svakodnevno. Kada ste završili, napred na sledeću lekciju.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna

 

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Nebojša Marković, Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

jun 2015.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.