Brzi tasteri za navigaciju čine da kretanje bude brže i lakše po Web stranicama i bilo gde drugde kad je Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) aktivan. Ove komande su dodeljene tasterima na glavnom delu tastature i laki su za pamćenje i korišćenje. Pritisnite CTRL+F4 da zatvorite ovu stranicu kada završite njeno čitanje.

B.1. HTML Brzi tasteri za navigaciju za neprekidni govor

Mnogi JAWS brzi tasteri za navigaciju su dostupni dok se koristi Neprekidni govor na Web stranici. Komandama se krećemo po naslovima, pasusima, obrascima za kontrolu, tabelama, listama, istom ili različitom elementu, sledećem elementu, da se pomeramo po ne-linkovanom tekstu i sve radi dok koristimo Neprekidni govor.

JAWS savet: Možete da koristite SHIFT taster u kombinaciji sa većinom prečica u sledećoj tabeli da se vratite na prethodni element.

OpisBrzi taster
Radio Button - radio dugme A
dugme (Button) B
kombinovana lista (Combo Box) C
Različite vrste elemenata D
Edit Box - polje za uređivanje E
Obrazac za kontrolu (Form Control) F
Grafički element G
Naslov H
Stavka liste I
Skoči na liniju J
Vrati se na prethodnu liniju SHIFT+J
Skoči na ćeliju (u tabeli) CTRL+taster WINDOWS+J ili taster WINDOWS+J u Mozilla Firefox
vrati se na prethodnu ćeliju tabele CTRL+SHIFT+taster WINDOWS+J ili SHIFT+taster WINDOWS+J u Mozilla Firefox
PlaceMarker - obeleživač mesta K
Privremeni Marker (obeleživač mesta) CTRL+taster WINDOWS+K
Dodaj, Obriši, Uredi ili Preimenuj trajni Marker (obeleživač mesta) CTRL+SHIFT+K
Izgovori sve Markere (obeleživače mesta) ALT+taster WINDOWS+K
Marker (obeleživač mesta) 1 7
Marker (obeleživač mesta) 2 8
Marker (obeleživač mesta) 3 9
Marker (obeleživač mesta) 4 0
Lista L
Okvir (frejm) M
Ne link-ovani tekst N
Oznaka objekta O
Pasus P
Pomeri se na početni region na stranici Q
Oblast R
Elementi iste vrste S
Tabela T
Neposećeni link U
Posećeni link V
Reč iz liste W
Check Box - polje za potvrdu X
Span (html tag) Y
Division (html tag "div") Z
Nivo naslova (Heading Level) 1 do 6
Razdelnik CRTICA
Element na koji može da se klikne KOSA CRTA
Pomeri se na OnMouseOver TAČKA-ZAREZ
Step Past Element SHIFT+TAČKA
Idi na prethodni element SHIFT+ZAREZ

B.2. Podešavanje prečica

Brzi tasteri za navigaciju su po pravilu uključeni, ali ih možete isključiti, ili ih podesiti da rade sa neprekidnim govorom. Pritisnite INSERT+N (samo kada koristite virtuelni pokazivač) da uključite / isključite ove postavke. Možete da promenite postavke samo za Internet Explorer u Brza podešavanja sa (INSERT+V), ili za sve programe u JAWS centar za podešavanje (Settings Center).

B.3. Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju

Uveden u JAWS-u 10, Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju se koristi za pregled, uređivanje ili brisanje akcija brzih tastera za navigaciju. Za otvaranje rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, uradite sledeće:

  1. Pritisnite INSERT+J da se prebacite na JAWS-ov prozor (JAWS window).
  2. Iz JAWS prozora pritisnite ALT+U da otvorite meni sa alatima.
  3. Pritisnite N da otvorite podmeni Rukovaoca brzim tasterima za navigaciju. Fokus se premešta na prvu od tri stavke, HTML/PDF.
  4. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite na sledeće dve stavke. Možete da nađete jedan za Microsoft Word i jedan za Microsoft Outlook.

Napomena: Možete da nađete Rukovaoc brzim tasterima za navigaciju u spisku JAWS Managers - rukovaoci JAWSom pritiskom na INSERT+F2.

B.4. Liste elemenata

Ako zadržite CTRL+INSERT pre nego što pritisnete određeni brzi taster za navigaciju, JAWS prikazuje listu svih elemenata tog tipa na stranici. Na primer, za prikaz liste svih polja za potvrdu (check box) na stranici, pritisnite CTRL+INSERT+X. Koristite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE da odete na svaku stavku na listi. Možete da pritisnete ENTER da odete na mesto te stavke na stranici.

Možete da koristite ove prečice da vidite liste sledećih elemenata: dugmadi, polja za potvrdu, kombinovane liste, division (html tag "div"), polja za uređivanje, grafike, liste, radio dugmad, tabele i drugo.

Pored toga, možete da pribavite listu svih mogućnosti virtuelnog HTML-a na Web stranici pritiskom na INSERT+F3.

Ne zaboravite da pritisnete CTRL+F4 da zatvorite ovu stranicu kada završite njeno čitanje.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.