I sa MAGic-om i sa JAWS-om možete da brzo napravite privremene ili trajne izmene. Kroz vežbe u Surf's Up - Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic ćete shvatiti razliku koja je opisana u nastavku.

2.1. Opcije JAWS ili MAGic Brzih podešavanja

Koristite ili okvir za dijalog JAWS Brza podešavanja ili okvir za dijalog Podesi MAGic Opcije da postavite izmene veoma brzo bez potrebe da idete kroz razne okvire za dijalog. Postoje tri različite vrste promena koje se mogu izvršiti u okviru za dijalog Podesi JAWS (ili MAGic) opcije.

 • Privremene promene vraćaju normalne postavke čim se fokus prebaci na drugi programski prozor.
 • Privremene promene vraćaju normalne postavke čim se JAWS ili MAGic zatvore ili ponovo pokrenu.
 • Trajne promene ostaju na snazi sve dok ne budu ponovo izmenjene. (Ovo se podrazumeva za JAWS Brza podešavanja (Quick Settings)).

Kada pritisnete INSERT+V da otvorite okvir za dijalog JAWS Brza podešavanja ili CAPS LOCK+O da otvorite okvir za dijalog Opcije MAGic-a, stavke na vrhu ove liste su specifične za program koji ima fokus kada je pritisnuta prečica. Pritiskom INSERT+V dok ste u Internet Explorer® pokazuju se opcije specifične za Internet Explorer, što su stavke bliže kraju liste one su opštije. Ovo je je veoma lak način da se urade brze izmene za testiranje ili čitanje.

MAGic savet: Okvir za dijalog Podesi Opcije MAGic-a je trenutno dostupan samo kada koristite MAGic u Internet Explorer, Microsoft® Word, Microsoft Excel® ili Microsoft Outlook®.

Napomena: Brza podešavanja se koriste za promene u pojedinim programima. Ako želite da vršite opšte promena za sve programe, koristite centar za podešavanje (Settings Center).

 

2.1.1. Dokumentacija za okvire za dijalog JAWS Brza podešavanja ili MAGic Opcije

Oviri za dijalog JAWS Brza podešavanja i MAGic imaju prikaz u obliku stabla sa različitim opcijama koje mogu biti različite, zavisno od programa koji se koristi. Unutar svakog okviraza dijalog nalazi se dokumentacija koja opisuje ono što svaka opcija radi. Da se pomerate i čitate dokumentaciju za bilo koju stavku, izaberite stavku i pritisnite TAB da se prebacite u oblast za uređivanje koja je u ovom slučaju samo za čitanje i koristite uobičajene komande za čitanje da čitate tekst koji opisuje šta ta opcija radi.

2.1.2. Trajnost JAWS Brzih podešavanja

Sledi nekoliko primera koji pokazuju koje koristi možete da imate od različitih stepena trajnosti:

 • Prijateljica koristi vaš računar nekoliko minuta, a njene postavke se razlikuju od vaših. Ona koristi različiti nivo informisanja i odjek tastature. Možete da podesite JAWS promene da važe samo dok je njena sesija otvorena. Kada vam vrati računar, samo isključite i ponovo pokrenete JAWS i vaša se postavke vraćaju na uobičajene.
 • Kada preuzimate veliki fajl (datoteku) i želite da vam obaveštenja iz trake napretka budu nečujna. Uobičajeno, traka napretka vas obaveštava o napretku. U ovom slučaju možete da podesite stepen trajnosti tako da je traka napretka nečujna sve dok fokus ostaje u tom prozoru. Čim se prebacite na drugi prozor ili program, saopštenja trake napretka se vraćaju na uobičajeno.

Napomena: Stepen trajnosti se ne može podesiti kod podešavanja pojedinačnih dokumenata. Podešavanja dokumenata će uvek biti upisana na disk.

Podrazumevano, svaka promena koju učinite u Brzim podešavanjima se čuva na disku. Ovo znači da promene koje napravite će ostati i sledeći put kada isključite i ponovo pokrenete JAWS. To takođe znači da promene koje napravite će ostati i sledeći put kada isključite i ponovo pokrenete računar. A šta ako želite da promena bude privremena a ne trajna?

 1. Pritisnite INSERT+V u Internet Explorer-u da otvoriite okvir za dijalog Brza podešavanja. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 2. Pritisnite TAB da se pomerite na prikaz u obliku stabla. Najpre ćete primetiti čvor za opcije Internet Explorer-a. U trenutku pisanja ovog teksta postoje tri stavke ispod ovog čvora. Naravno, ovo se može vremeno promeniti.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da istražite stavke ispod. Trebalo bi da pronađete sledeće:
  • Informativna traka - Objavi promenu
  • RSS Feeds - Objavi promenu
  • Obaveštenje o ažuriranju okvira - Govori ime okvira.
 4. Pritisnite Application Key - Taster za kontestni meni ili SHIFT+F10 da otvorite kontekstualni meni za bilo koju od ovih stavki. Trebalo bi da pronađete sledeće izbore u kontekstualnom meniju:
  • Obnovi podešavanja kada se JAWS zatvori.
  • Obnovi podešavanja kada se fokus promeni.
  • Sačuvaj postavke (potvrđeno). Ovo se podrazumeva za sve stavke.

Tu je i grafička ikona sa leve strane svake stavke u prikazu u obliku stabla koja pokazuje sliku koja označava snimanje na disk. Ako promenite neku drugu postavku, ova ikona se u skladu sa tim menja u drugu ikonu. Ova opcija u Brzim podešavanjima vam omogućava da napravite privremene izmene. Lično, autor veruje da je najbolje za većinu JAWS korisnika da ostave sve postavke na podrazumevane. Hajde da pogledamo još jednu stavku.

 1. Ako zatvorite Brza podešavanja, ponovo ih otvorite iz Internet Explorer-a sa INSERT+V.
 2. Pritisnite STRELICA DOLE da se prebacite na čvor za opcije Internet Explorer-a. Šta ako bi bilo više različitih stavki ispod ovog čvora koje su izmenjene? Verovatno su neke podešene na vrati podešavanja kada se izlazi iz JAWS-a, neke su postavljene na vrati podešavanja kada se promeni fokus, a neke su podešene da sačuvaj sva podešavanja. Zar ne bi bilo lakše da ih sve promenimo u isto vreme nego da ih menjamo jednu po jednu?
 3. Dok je fokus na čvoru možete da pritisnete Application Key - Taster za kontestni meni ili SHIFT+F10 da otvorite kontekstualni meni koji kontroliše podešavanja u svakoj stavki čvora. Pokušajte i naći ćete sledeće stavke u kontekstualnom meniju:
  • Vrati sva podešavanja za ovaj čvor kada se izlazi iz JAWS-a.
  • Vrati sva podešavanja za ovaj čvor kada se promeni fokus.
  • Sačuvajte sva podešavanja za ovaj čvor.

Kao što možete da vidite, ovo vam kao JAWS korisniku daje dosta fleksibilnosti i kontrolu nad tim kako JAWS čuva različite postavke. Za većinu osoba je najbolji izbor sačuvaj na disk podrazumevane postavke.

2.2. Centar za podešavanja u JAWS

JAWS centar za podešavanje (Settings Center) omogućava postavljanje trajnih promena ponašanja JAWS-a na Webu ili drugim programima. Cenar za podešavanje pruža dosledan interfejs i centralnu pristupnu tačku JAWS-ovih opcija i mogućnosti.

 1. Pritisnite INSERT+F2 u Internet Explorer-u, i otvoriće se lista JAWS Managers - rukovaoci JAWSom.
 2. Pritisnite S dok ne nađete centar za podešavanje (Settings Center) i onda ENTER da ga otvorite. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje. Pritisnite TAB da se pomerite na prikaz u obliku stabla. Osnovne kategorije za promenu podešavanja su grupisane u prikazu u obliku stabla. Pritisnite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE za pomeranje po pregledu u obliku drveta. Pritisnite STRELICA DESNO da otvorite zatvorenu grupu i STRELICA LEVO da zatvorite grupu. Možete da se korišćenjem prvog slova pomerate po stavkama u ovom prikazu u obliku stabla sve dok nisu skrivene u jednoj od zatvorenih grupa.
 3. U ovom trenutku ne menjajte ništa. Samo istražite ovaj okvir za dijalog. Pritisnite STRELICA DOLE i bićete obavešteni da je jedna od grupa "Web / HTML / PDFs" zatvorena.
 4. Pritisnite STRELICA DESNO da otvorite ovu grupu. Primetite da se u ovoj grupi nalazi nekoliko stavki. Ako želite, možete da ih istražite pritiskom na STRELICA DOLE. Takođe ćete primetiti da je većina ovih stavki zatvorena, što znači da ima više opcija u svakoj od njih pojedinačno.

Napomena: Pritiskom RAZMAKNICA na većinu stavki u prikazu u obliku stabla će uključite ili isključiti dostupne izbore za tu stavku. U ovom trenutku ne menjajte ništa. Na kraju ove vežbe ćemo odabrati taster odustani (Cancel), za svaki slučaj.

 1. Pritisnite TAB. Fokus se premešta u oblast teksta koji je samo za čitanje. Ovde ćete naći Teme pomoći za stavku koju smo upravo napustili u prikazu u obliku stabla. Koriste standardne komande za čitanje, kao što je INSERT+STRELICA DOLE da pročitate sav tekst ili STRELICA GORE i STRELICA DOLE da čitate tekst po redovima.
 2. Pritisnite TAB ponovo. Ako ste načinili bilo kakve promene pre nego što ste došli ovde, fokus se premešta na dugme Primeni. Ako se fokus premesti na ovog dugme, NEMOJTE ga aktivirati u ovom trenutku. Umesto toga, pritisnite TAB još jednom da se pomerite na dugme OK. Nemojte da aktivirate dugme OK u ovom trenutku.
 3. Pritisnite TAB još jednom i fokus se premešta na dugme odustani (Cancel). Aktiviraćete ovo za nekoliko minuta, ali pre toga nastavite da istražujete okvir za dijalog.
 4. Pritisnite TAB ponovo. Fokus se pomera na kombinovanu listu aplikacija. Primetićete da od kada ste bili na Web stranici i od kada ste otvorili centar za podešavanje (Settings Center), Internet pretraživač (Internet Explorer) je aplikacija koja je istaknuta u kombinovanoj listi. Centar za podešavanja uvek pokazuje ime programa u kome ste bili kada se otvori. Na primer, ako ste bili u Beležnici kada je otvoren centar za podešavanje (Settings Center), ova kombinovana lista (Combo Box) bi izgovorila Beležnica. Ovo je zbog toga što vam se daje mogućnost da napravite promene koje će uticati samo na onaj program u kome ste bili kada ste pokrenuli centar za podešavanje. Međutim, ponekad želite da vršite promena u svim programima.
 5. Pritisnite HOME da dođete na vrh liste stavki u kombinovanoj listi. Čućete "Default (All Applications)" - podrazumevano (sve aplikacije). Međutim, ne morate da idete na kombinovanu listu kako bi ste uključili Default-podrazumevano. Ako želite da se prebacite na podrazumevane postavke samo pritisnite CTRL+SHIFT+D kada je otvoren centar za podešavanje.
 6. Pritisnite TAB ponovo. Fokus se premešta na uređivačko polje za pretraživanje za centar za podešavanje. Prečica za brzo prebacivanje je CTRL+E. Ovo je sjajna alatka koja vam pomaže da brzo i lako nađete podešavanja u JAWS-u. Otkucajte reč ili frazu za pretragu u Edit Box - polje za uređivanje kako bi ste snizili broj stavki koje se prikazuju u listi u obliku stabla. Ostale vežbe koje dolaze kasnije u Surf's Up-u će vam dati mogućnosti da eksperimentišete više sa ovim ili drugim mogućnostima centra za podešavanje JAWS. Uređivačko polje za pretraživanje je u fokusu kada uključite centar za podešavanje .
 7. Pritisnite TAB još jednom i fokus se vraća na prikaz u obliku stabla.
 8. Još jedan deo centra za podešavanje je konfiguracijski panel ekrana. Dok se premeštate kroz prikaz u obliku stabla, korisnik očuvanog vida može istovremeno da prati kretanje pokazivača korišćenjem konfiguracijskog panela ekrana. Pritisnite F6 da se prebacite između prikaza u obliku stabla i ovog panela. Ovo je neophodno kada pišete u uređivačkom ili uređivačkom polju za promenu vrednosti u koracima. Pritisnite F6 još jedanput da se vratite na prikaz u obliku stabla.
 9. Za sada, pritisnite TAB da se pomerite na dugme odustani (Cancel), i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Settings Center - centar za podešavanje se zatvara i ako ste išta promenili neće biti sačuvano.

JAWS savet: Možete da pritisnete INSERT+F1 na opciji bilo kog JAWS okvira za dijalog da saznate više informacija o toj opciji.

2.3. Poslednja promena podešavanja

U oba okvira za dijalog, centar za podešavanje i centar za brza podešavanja, na dnu prikaza u obliku stabla se nalazi stavka koja se naziva "Poslednja promena podešavanja". U ovoj grupi se nalazi 25 poslednjih opcija koje su nedavno promenjene za aplikaciju ili dokument. Obratite pažnju da ova grupa ima 25 stavki i poslednje podešavanje briše stavku koja je najstarija. Da uklonite stavku sa liste, izaberite je, pritisnite SHIFT+F10, i odaberite Remove. Da uklonite sve stavke sa liste, izaberite grupu poslednje promene podešavanja (Last Changed Settings) u prikazu u obliku stabla, pritisnite SHIFT+F10, i odaberite Remove All.

2.4. Lokaca JAWS datoteka podešavanja

JAWS skladišti datoteke podešavanja u vašima korisničkim datotekama za verziju Windows-a koju koristite. Ove datoteke koriste ekstenziju JCF, kao skraćenicu od JAWS Configuration File - JAWS konfiguraciona datoteka. Pogledajte sledeća dva primera:

 • Windows XP = C:\Documents and Settings\username\Application Data\Freedom Scientific\JAWS (ili MAGic)\version\settings\enu
 • Windows Vista® ili noviji = C:\Users\username\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS (ili MAGic)\version\settings\enu

Reč username u ovim putanjama iznad predstavlja vaše korisničko ime. Reč version u putanjama iznad predstavlja verziju JAWS ili MAGic koji koristite. Na primer, možete da imate broj 13.0 kao verziju JAWS, ili broj 11.0 za MAGic.

Koristite JAWS programsku grupu da lako nađete vaše korisničke datoteke podešavanja. Idite na Start menu, JAWS (version), Explore JAWS, i onda odaberite Explore My Settings. Windows Explorer - Window pretraživač se otvara tačno na toj lokaciji.

Drugi načini da postavite trajne promene u JAWS-u uključuju:

 • Odaberite stavku (uključujući centar za podešavanje) u jednom od menija u JAWS korisničkom interfejsu.
 • Odaberite drugi JAWS Manager - rukovao JAWSom iz liste rukovalac JAWSom (INSERT+F2).

2.5. Trajne promenene za MAGic

Postoji nekoliko načina da se urade trajne promene u MAGic-u pored korišćenja Adjust MAGic Options dialog box - okvira za dijalog Podesavanje opcija MAGic-a. One uključuju:

 • Desni klik na dugme u korisničkom interfejsu MAGic-a da dobijete kontekstualni meni dostupnih izbora za to dugme.
 • Odaberite stavku u jednom od menija u MAGic korisničkom interfejsu.
 • Pritisnite CAPS LOCK+DESNI taster miša ili CAPS LOCK+APPLICATIONS Key (Taster za kontestni meni) da otvorite MAGic kontekstualni meni bilo gde bez potrebe za vraćanjem u MAGic korisnički interfejs.

2.6. Lična podešavanja Web stranica pomoću JAWS

Ako želite da napravite promene koje su trajne, ali samo za određene Web lokacije, možete da koristite JAWS-ova Lična podešavanja za Web stranice (JAWS list of Personalized Settings for Web Pages) O ovome detaljnije kasnije.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.