Sapphire - Korisničko uputstvo

Indeks članaka

 

SAPPHIRE prenosna video elektronski uveličavač - lupa za slabovide

Korisničko uputstvo

Freedom Scientific, Inc.,

Prikaz lupe: The SAPPHIRE™ Portable Magnifier, prenosna uveličavajuća kamera-elektronska lupa.

Objavljeno od strane

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

prevedeno: jul 2012.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava © 2012 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

SAPPHIRE® je zaštitni znak Freedom Scientific-a, Inc., u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

  • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
  • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
  • Okrenite antenu za prijem signala.
  • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Sadržaj

1. Pregled.
1,1. Opis LED indikatora.
2. Uvod
2,1. Šta je u kutiji
2,2. Bezbednost i održavanje.
3. Brzo počinjanje..
3,1. Punjenje baterije.
3,2. Otvaranje SAPPHIRE-a.
3,3. Uključivanje i isključivanje SAPPHIRE-a.
3,4. Ikonica statusa baterije
4. Čitanje pomoću SAPPHIRE-a.
4,1. Položaji za čitanje.
5. Pisanje pomoću SAPPHIRE-a.
5,1. Otvaranje postolja za pisanje.
6. Hardverske komponente (delovi)..
1 - Dugme za uključivanje (Zeleno).
2 - Konektor za napajanje.
3 - LED indikator stanja baterije.
4 - Udubljena površina za prst.
5 - Konektor za TV (Žuto).
6 - Dugme za izbor boje (Plavo).
7 - Klizači za uvećanje (Žuto).
8 - Dugme za zamrzavanje slike (Freeze frame) (Crveno).
9 - Postolje za pisanje.
10 - Prozor kamere.
11 - LCD ekran.
7. Povezivanje SAPPHIRE-a na TV.
8. Korišćenje SAPPHIRE
8,1. Šta je video režim?
8,2. Aktiviranje video režima
8,3. Izbor video režima.
8,4. Ponovo pokretanje (resetovanje) video režima.
8,5. Pregled svih video režima.
8,6. Uvećanje i umanjenje slike.
8,7. Zamrzavanje slike.
8,8. Korišćenje redova za čitanje.
8,9. Korišćenje maski za čitanje.
9. Video režimi
10. Servisiranje i podrška
10,1. Rešavanje problema (Troubleshooting).