Uputstvo za Boardmaker 2 - 11. Izrada projekta

Indeks članaka

 

11. Izrada projekta

Kombinovanjem obrazaca u Projekat, možete imati organizovane sve aktivnosti vezane za lekciju u okviru jednog jedinog projekta. Samim tim je nalaženje, pristupanje, čak i štampanje efikasnije i brže.

1. KREIRANJE NOVOG PROJEKTA

Napravite projekat koji će obuhvatati čitavu nastavnu jedinicu.

 • Iz opcije Connect (Povezivanje), izaberite New Project (Novi projekat)
 • Dajte ime (naziv) projektu.
 • Izaberite Create (Napravi).
 • Kada ste upitani "Do you want to Create New Page (da li želite da napravite novu stranu)", izaberite Yes (Da).
 • Iz prozora nove strane, izaberite tip strane, a zatim izaberite Create (Napravi).

2. DODAVANJE OBRAZACA PROJEKTU

Postoji mnoštvo obrazaca koje možete upotrebiti!

 • Iz Project Panel (panela projekta) u Navigation Pane (navigacionom panelu), kliknite desnim klikom miša na ime projekta (project name) i izaberite New (nova) > Page From Template (strana korišćenjem postojećeg obrasca) ili Activity (aktivnost) iz opcije Template (obrasci).
 • Krećite se kako bi našli obrazac koji želite da koristite ili koristite polje za pretraživanje (Search Box) da pretražite određeni obrazac. Dajte mu ime (Naziv) i izaberite Create (Napravi).
 • Pratite ove korake dok ne dodate sve obrasce koje želite da budu deo nastavne jedinice.

*Napomena - obrazac koji sadrži samo jednu stranu naziva se strana, a obrazac koji sadrži višestruke strane naziva se aktivnost. Tako da, korisno je znati da li je obrazac koji želite da koristite "strana" ili "aktivnost". Ako tražite jedno od ova dva i ne nađete obrazac koji ste tražili, jednostavno probajte New > a zatim izaberite drugu opciju.

T. PRIMER OBUKE

Koristite plutajuću alatnu traku za jednostavno pristupanje mnogim alatima.

 • U nivou projekta (project level) ili svake strane, kada pređete mišem preko imate pristup plutajućoj alatnoj traci. Možete koristiti ovu alatnu traku da dodate novu stranu ili čak štampate jednu stranu, aktivnost ili sve aktivnosti.

3. POPUNJAVANJE OBRAZACA

Sa EDIT IN PLACE (Raspoređivanje radnog prostora) možete popuniti ove obrasce sadržajem željene nastavne jedinice.

• Sada je vreme da popunite obrasce sadržajem koji će odgovarati toj jedinici! Kliknite dvostrukim klikom na stranu koju želite da popunite i koristite EDIT IN PLACE (Raspoređivanje radnog prostora) da popunite aktivnost. Ako se obrazac bazira na tabeli idite na meni Project Setup (podešavanje projekta) za pristup tabeli sa podešavanjima projekta za određeni obrazac sa aktivnošću koji želite da popunite.

* Napomena - Možete proširiti folder određene aktivnosti da vidite sve
strane koje su deo aktivnosti.

4. ISPROBAJTE OVO

Isprobajte svoje nove veštine.

 • Bilo da je to nastavna jednica ili nastavna tema.
 • Napravite projakat.
 • Izaberite obrazac kako bi:
  • predavali nastavnu jedinicu vezanu za rečnik, kao što su Flashcards (kartice sa ilustracijama).
  • predavali pojmovnu nastavnu jedinicu, kao što je knjiga.
  • proverili znanje, kao što je Multiple Choice (višestruki izbor).