Korisničko uputstvo za Boardmaker - 03. Obrasci za Studio Starter- Pregled

Indeks članaka

 

03. Obrasci za Studio Starter- Pregled

Sa preko 150 ekranskih obrazaca i 64 sličnih primera, kolekcija obrazaca za Studio Starter će Vam pomoći da napravite neverovatne nastavne aktivnosti u kratkom vremenskom periodu.

1. NOVI PROJEKAT KORIŠĆENJEM POSTOJEĆEG OBRASCA

Hajde da pretražimo preko 150 već uključenih obrazaca.

 • Iz opcije Connect (Povezivanje), izaberite New From Template (Novi projekat korišćenjem postojećeg obrasca)
 • Možete pretraživati obrasce prema vrsti aktivnosti ili nastavnoj oblasti.
 • Obrasci su organizovani kao aktivnosti za pregledanje na ekranu i kao aktivnosti za štampanje.
 • Kolekcija od preko 60 primeraka je uključena. Primer ćete naći tako što ćete u gornjem levom uglu umanjenog prikaza sličica videti zeleno slovo "s".
 • Pogledajte u folderima spektar vama dostupnih obrazaca za Studio Starter.

2. IZBOR OBRASCA

izaberite obrazac koji zadovoljava vaše kriterijume.

 • Iz Activity Type - vrsta aktivnosti, izaberite Matematics - matematika > Graphs and Surveys - grafikoni i ankete > Onscreen - prikaz na ekranu> Picture Graph Vertical - 4 items vertikalni prikaz grafikona sa 4 kolone.
 • Dajte naziv projektu "Our Pets Graph - naš grafikon sa kućnim ljubimcima".
 • Izaberite Create (Napravi).

3. POPUNJAVANJE OBRASCA

Pomoću Raspoređivanja elemenata u radnom prostoru (Edit in Place) možete popunjavati mnoge obrasce.

 • Smernice su predstavljene crvenom bojom na vašem radnom prostoru i postaju nevidljive u režimu Play (Pokreni).
 • Izaberite naslov grafikona (Graph Title) i ukucajte "Our pets - naši ljubimci"
 • Izaberite prvo dugme sa sličicom. Ukucajte "dog (pas)" i pritisnite ENTER.
 • Izaberite simbol koji želite da postavite za "dog (psa)" ili pritisnite ENTER za simbol psa istaknutnog sivom bojom.
 • Sledeće dugme će automatski biti istaknuto.
 • Ukucajte "cat (mačka)" i pritisnite ENTER.
 • Izaberite simbol koji želite za pojam "cat (mačku)".
 • Ukucajte "bird (ptica)" i pritisnite ENTER.
 • Izaberite simbol koji želite za pojam "bird (pticu)".
 • Iz gornjeg desnog ugla vašeg ekrana, izaberite opciju Play button - pokreni dugme (zelena strelica) da uđete u režim Play (pokreni).
 • Kliknite na "+" da dodate simbole sličici ili kliknite direktno na dugme sa sličicom. Zatim kliknite na svaku životinju kako bi čuli kratak pregled sličice.

4. DODATNE OPCIJE ZA OBRASCE

Ima još više opcija koje možete izabrati.

 • Iz plavog menija File u gornjem levom uglu, izaberite Project Setup (podešavanje projekta). Svaki obrazac ima jedinstveni set opcija u meniju Project Setup (podešavanje projekta).

5. OBRASCI ZASNOVANI NA TABELI

Neki obrasci, kao što su sličice popunjavaju se direktno na radnom prostoru, za druge obrasce se koristi meni Project Setup (podešavanje projekta) za popunjavanje vašim sadržajem. Obrazac je isti, jedino što se razlikuje jeste način popunjavanja obrasca.

 • Iz opcije Connect (Povezivanje), izaberite New From Template (Novi projekat korišćenjem postojećeg obrasca)
 • Iz opcije Activity Type - vrsta aktivnosti, izaberite Word Study - reč učenje> Onscreen - prikaz na ekranu > Word Scramble - slaganje reči
 • Nazovite projekat "Water Animals Word Scramble - slaganje reči vodenih životinja"
 • Izaberite Create (Napravi).

6. UREĐIVANJE SADRŽAJA

Dodajte sadržaj kako bi popunili obrazac korišćenjem Uređivača tabele - Table Editor-a.

 • Meni Project setup (podešavanje projekta) pojavljuje se kada otvorite obrazac zasnovan na tabeli (table-based template).
 • Izaberite Edit Content - polje za uređivanje sadržaja iz kolone Value - vrednost.
 • Pratite uputstva u Uređivaču tabele (Table Editor) kako bi ste dodale određeni sadržaj koji vam je potreban u obrascu.
 • U ovom primeru ukucajte reč u polju u koloni Word - reč.
 • Onda, izaberite polje u koloni Picture - slika i ukucajte termin za pretraživanje u prozoru Open symbol (otvori simbol) kako bi našli simbol koji odgovara unetoj reči.
 • Uredite polja sa rečima i polje sa slikama za: fish - ribu, frog - žabu, crab - raka, lobster - jastoga i whale - kita. Vaš Uređivač tabele (Table Editor) treba da izgleda kao slika sa desne strane.
 • Izaberite Close - zatvori. Iz gornjeg desnog ugla vašeg ekrana, izaberite opciju Play button - pokreni dugme (zelena strelica) da uđete u režim Play (pokreni).

* Napomena - možete takođe izabrati Try It (isprobaj) iz menija Project Setup (podešavanje projekta) kako bi sačuvali promene i automatski pokrenuli režim Play (pokreni).

7. ISPROBAJTE OVO

Isprobajte svoje nove veštine.

 • izaberite nastavnu jedinicu ili lekciju koju želite da predajete.
 • Pretražite obrasce i izaberite dva obrasca koje želite da koristite za obradu časa.
 • Popunite obrasce sadržajem koji se odnosi na vašu lekciju.
 • Isprobajte ih!