Korisničko uputstvo za Boardmaker

Indeks članaka

Boardmaker je program za uspostavljanje komunikacije pomoću štampanih simbola, kao i slika kod učenika sa nerazvijenim govorom.

Boardmaker omogućava izradu vrednih štampanih materijala kao što su table za komunikaciju , sekvence, rasporedi i još mnogo toga, a sve to sa sličicama u vidu simbola za komunikaciju.

Boardmaker® Plus vam omogućava lako pretvaranje aktivnosti sa papira u zabavne, obrazovne i interaktivne lekcije koje karakterišu animacije, zvuk, video i još mnogo toga. Možete napraviti sve one materijale kao što ste ih pravili uz pomoć Boardmaker-a: kvizove za vežbanje, radne listove, rasporede, knjige, pisane aktivnosti, igrice i drugo na 44 različita jezika. Sa Boardmaker® Plus! možete ih napraviti tako da pričaju, podstiču i podržavaju vaše učenike dok uče.

Verzija uputstva za stampu se nalazi na http://www.gloria-ferrari.com/pdf/Korisnicko_uputstvo_za_Boardmaker.pdf

Objavljeno od strane

Mayer-Johnson

http://www.mayer-johnson.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

prevedeno: maj 2012

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Mayer-Johnson-a.

© 2011 Mayer-Johnson/DynaVox Systems LLC. Sva prava zadržana.